H.Pulai Éva : Napló gyermekeimnek

Mint az közismert, Márai Sándor naplói csonkítva jelentek meg, nem egy esetben kirostálva a privát szférát érint? megjegyzéseket és azokat a politikai vonzatú észrevételeket, melyek er?teljes kritikával illeték azt, amit semmitmondóan így hívhatunk: a rendszer.

 

Ami a naplóból kimaradt kiadások azonban szükséges rosszak voltak, hisz a kihúzott gondolatok nem afféle idézetgy?jteményként kell lógniuk a leveg?ben, oda kell visszailleszteni, ahonnan kimetszették azokat.

Persze amikor olvasni kezdjük 1948-as Naplót, máris azt a bizonyos bejegyzést keressük, melyb?l kiderül: Márai nem bírja tovább, és elhatározza, hogy elhagyja az országot: „…a hivatalnok értésemre adja, hogy csak a Nemzeti Bank külön engedélyével szabad magyar könyvet külföldre küldeni…Ez a csepp, amelyt?l az én bögrém is kicsordul.”

Nem most írják le el?ször: Máraitól els?sorban tartást lehet tanulni. Az 1948-as napló talán a legdrámaibb visszaemlékezése Márainak, az ostromról írott gondolatinál is felkavaróbb. Ugyanis az ostrom során 52 napot kellett túlélni, 1948-tól pedig az akkor végtelennek t?n? bolsevizmust. „Ha egy m?vész kivándorol a társadalomból, m?ve sterillé válik, utánahal.” –írja.  Az 1948-as napló elején már tudjuk, amit akkor ? még nem: el fogja hagyni az országot, mert méltósággal a kommunizmust nem lehet elviselni. 

Túl sok önfeladás kell hozzá. Felt?n?, hogy Márai milyen sokat olvas, a naplóbejegyzéseinek egy része reflexió az Ószövetségre, Thomas Mannra, Babitsra. 

 

A naplókban többek között az a jó, hogy minden elfér bennük, még Lincoln kis bölcsességei is – „Negyven év után mindenki tehet az arcáról.” 

Állandó kritikai összt?z alatt tartja a bolsevizmust, de kioszt néhány tockost a klérusnak is, ugyanis vannak papok, akik a kommunista veszedelem megállítását csak egy újabb világháborúval tartják lehetségesnek. Márai mindezek mellett briliáns helyzetértékel?. Már 1948-ban kijelenti, hogy a „papírforma szerint az er?s amerikai gazdaság végül legy?zi a Szovjetet.” Igen, ez már akkor logikusnak t?nt, valójában nem kellett hozzá nagy jóstehetség. Milyen kár, hogy a világ negyven évet várt e tétel bizonyítására. 

Márai Sándor
A teljes napló 1948
Helikon
448 oldal 4990 Ft

 

Forrás: www.kulturpart.hu

 

“És neveld lelked kérlelhetetlen igényérzetre. Ez a legfontosabb. A tömegek világa csak mohó, de nem igényes. Te maradj mértéktartó és igényes. A világ egyre jobban hasonlít egyfajta Woolworths-áruházra, ahol egy hatosért megkapni mindent, silány kivitelben, ami az élvez? hajlamú tömegek napi vágyait gyorsan, olcsón és krajcáros min?ségben kielégítheti. Ennek a tömegkielégülésnek veszélyei már mutatkoznak, az élet és a szellem minden területén. Egy kultúra nemcsak akkor pusztul el, ha Athén és Róma finom terein megjelennek csatabárddal a barbárok, hanem elpusztul akkor is, ha ugyanezek a barbárok megjelennek egy kultúra közterein és igény nélkül nagy keresletet, kínálatot és árucserét bonyolítanak le. Te válogass. Ne finnyásan és orrfintorgatva válogass, hanem szigorúan és könyörtelenül. Nem lehetsz elég igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Nem mondhatod elég következetesen: ez nemes, ez talmi, ez érték, ez vacak. Ez a dolgod, ha ember vagy, s meg akarod tartani ezt a rangot.”

(Márai Sándor: Füves könyv – Az igényr?l)

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:31 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva