H.Pulai Éva : Fény derülhet a négy évszázados rejtélyre

Több mint 400 ével azt követ?en, hogy Tycho Brahe dán csillagász egy rejtélyesnek t?n? égi jelenség alapján bizonyítékokat szolgált az akkor kétezer éve elfogadott arisztotelészi világképr?l alkotott elmélet megdöntésére, a tudósoknak sikerült kideríteniük az akkor tapasztalt fényjelenség ered?jét.

Tycho Brahe

Az már eddig is közismert volt a csillagászok társadalmában, hogy Brahe egy t?lünk tízezer fényévre lév? szupernova felrobbanásából következtetett arra, hogy szemben az addigi kozmológiai felfogással, a Holdon túli világ korántsem változatlan. Arisztotelész tanítása szerint ugyanis nem keletkezhetnek új csillagok a Hold fölötti világban

A jeles napon, 1572. november 11-én jelent meg az égbolton felrobbant szupernova fénye. Fényessége vetekedett a Földr?l a legfényesebb csillagnak t?n? Vénusz bolygó tündöklésével. Két héten át még fényes nappal is látható volt az égbolton, míg végül 16 hónappal megjelenése után végleg elt?nt.

A dán tudós arra a következtetésre jutott, hogy egy új csillagot fedezett fel a Cassiopeia csillagképben. Akkoriban még nem volt használatos a csillagászati távcs?, de Brahe pontos számításokkal igazolta, hogy olyan égi jelenségre – az ? megfogalmazása szerint nova stellára – bukkant, amely a Holdon túl van, vagyis születhetnek csillagok ebben a szférában is.

A Brahe-szupernovát, pontosabban annak maradványait a Föld körül pályán kering? Hubble ?rtávcs? segítségével 2004-ben sikerült megtalálni. Azért a maradványait, mert a szupernova robbanásából keletkezett fény már jó ideje elszáguldott a Föld mellett, de a kozmikus felh?k azóta is visszatükrözik egy részét, vagyis egyfajta “fényecho” jelenségr?l van szó.

Német, japán és holland csillagászok ezeknek a visszaver?dött fényfoszlányoknak az elemzéséb?l következtettek arra, hogy Brahe “nova stellája” egy szoros kett?s rendszer, azaz egy fehér törpe kategóriájába tartozó csillag és kísér?csillaga termonukleáris robbanásának a végterméke volt.
A felfedez?k a Nature cím? amerikai tudományos szaklap legfrissebb számában számolnak be kutatásaik eredményeir?l.

 

www.kulturpart.hu

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:35 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva