H.Pulai Éva : 50 éve halt meg Lion Feuchtwanger

tven éve, 1958. december 21-én halt meg Lion Feuchtwanger német szerz?, a Jud Süss és A zsidó háború cím? könyvek írója. Származása miatt szám?zetésbe kényszerült, németségér?l azonban soha nem volt hajlandó lemondani.
A kép 1944-ben készült, mellette Bertold Brecht

 

Gazdag gyáros családból származott, 1884. július 7-én született Münchenben. Családja a császárság és a német nemzeti tudat lelkes híve volt, a hazafiasság is közrejátszott abban, hogy Lion az egyetemen germanisztikát hallgatott. Megtanult még szanszkritul, eredeti nyelven olvasta a görög és római klasszikusokat, apja támogatásának köszönhet?en világlátott fiatalember lett. Doktori címet szerzett, folyóiratok szerkesztésébe fogott és hamarosan már drámákat írt. M?vei kezdetben kedvez? fogadtatásban részesültek, Hadifoglyok cím? írását viszont már betiltották. 
    
A tilalom csak jót tett hírnevének, felfigyelt rá Thomas Mann, s ekkoriban kötött életre szóló barátságot a nála jóval fiatalabb Bertolt Brechttel. Harcolt az I. világháborúban, a kínzó tapasztalatok nyomán egyre inkább rokonszenvezett a baloldali eszmékkel, bár igazán soha sem lett szocialistává. Az 1918-as bajorországi megmozdulásokkal még rokonszenvezett, az 1923-as sörpuccs azonban már szorongással töltötte el. Els? regénye, A csúnya hercegn? tette ismertté a nevét, az Eredmény és a Jud Süss cím? regények révén már világhír?vé vált. Történelmi regényeiben pontosan láttatta a jelenben játszódó történéseket, így az antiszemitizmus és a náci mozgalom er?re kapását, az európai létet fenyeget? veszélyeket.
    
Népszer?sége átok is volt egyben, hamar a náci propaganda célpontjai között találta magát. Hitler 1933-as hatalomra jutásakor már tudta: nincs helye a birodalmi Németországban. Franciaországba menekült, a következ? hét évben ott írt. A franciául és angolul is kiválóan beszél? író mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy németül írjon, a fordításokat maga ellen?rizte. Ezekben az években írta meg a Jud Süss “folytatását”, az “Oppermann-tetralógia” következ? darabjait és a József-trilógiát. Ennek els? kötete, A zsidó háború sikere nyomán üdvrivalgás köszöntötte Moszkvában és Washingtonban is. Az írót, akit Roosevelt és Sztálin is személyesen fogadott, hazájában megfosztották állampolgárságától, házát lerombolták. 1940-ben a németekkel együttm?köd? francia hatóságok internáló táborba hurcolták, ahonnan csak felesége és egy amerikai újságíró segítségével sikerült megszöknie, majd Amerikába menekülnie.
    
Németországba csak az ország kettéválása után látogatott vissza, az NDK-ban visszakapta állampolgárságát és doktori címét is. A Humboldt Egyetem díszdoktorává avatták, s kitüntetésekkel halmozták el. Életének utolsó évtizedében még olyan remekm?veket írt, mint a Róka a sz?l?ben, a Balgák bölcsessége, valamint a Goya. Lion Feuchtwanger 72 évesen, 1958. december 21-én hunyt el Los Angelesben.

 

Forrás: prae.hu

 

„Az igened legyen igen, és a nemed legyen nem. De mondj nagyon keveseknek nemet és még kevesebbeknek igent.”

                                                                                                                            Lion Feuchtwanger

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:31 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva