H.Pulai Éva : 175 éve született Lotz Károly

Százhetvenöt éve, 1833. december 16-án született Lotz Károly, az akadémikus magyar falfestészet egyik legjelent?sebb képvisel?je.

 

Édesapja magas rangú német hivatalnok volt, Lotz Németországban született. Apja halála után, négyévesen költözött vissza Magyarországra magyar édesanyjával és testvéreivel. Rajztehetsége már korán megnyilvánult, szobrásznak készült, majd festeni tanult. 

1852-ben Bécsbe ment, ahol Karl Rahl tanítványa lett. Mesterével számos falképet festett f?úri és nagypolgári palotákban, részt vett a bécsi görögkeleti templom, a Tedesco-palota és az Arsenal Fegyvermúzeum fal- és mennyezetképeinek megfestésében. 

1853-tól állított ki itthon, de csak 1864-ben, Rahl halála után tért haza. Még abban az évben nagy sikert aratott a Vigadó lépcs?házának falfestményeivel, ezután szinte elhalmozták megrendelésekkel. 1873-ban a Vigadó étterme 28 medalionjának, 1874-ben – Than Mórral együtt – a Magyar Nemzeti Múzeum lépcs?házának festését készítette el. Jó kapcsolatot ápolt korának építészeivel, évtizedeken át dolgozott együtt Ybl Miklóssal, illetve Hauszmann Alajossal, akihez baráti szálak f?zték. 

Igazi egyénisége az Egyetemi Könyvtár falfestményein (1875-76) kezdett el kibontakozni. Különböz? mitologikus, bibliai és történeti freskókat festett a Ferencvárosi templomban, a Terézvárosi Kaszinóban, a Keleti pályaudvar csarnokában – utóbbi munkáit éppen nemrégiben újították fel, így ismét régi fényében ragyog a Lotz-terem. Neoreneszánsz munkái csúcspontjának az operaház néz?terének mennyezetfreskóját tartják (1884), az Olimposzt ábrázoló, ragyogó színekkel megfestett kép az építészeti megoldás tökéletes kiegészít?je. Hírnevét öregbítik a Párizsi áruház freskói (1885), az MTA nagytermének két triptichonja (1887-91), a Tihanyi apátsági templom (Székely Bertalannal és Deák Ébner Lajossal, 1889-90), a budai Mátyás-templom festményei (Székely Bertalannal 1892-93), a Kúria nagy csarnoka (1894), az Országház lépcs?háza (1896-97) valamint a Szent István Bazilika pillérmozaikjai, kupola- és boltívképei (1894-99). 

Faliképei mellett számos arcképet, idealizáló kompozíciót és frivol aktot is festett. Arcképeinek és mitológiai tárgyú aktképeinek (Bacchánsn?k, Psyché, Fürdés után) modelljei nevelt lányai – Ilona és rajongott Kornéliája – voltak. Bravúros tájképfest? is volt, fiatalkori olajképeit az Alföld romantikája ihlette. ?készítette a legsikerültebb illusztrációkat az 1859 utáni kiadásokban a János vitézhez és más Pet?fi-versekhez. 

1882-t?l a Mintarajztanoda tanára, 1885-t?l a N?i Fest?iskola igazgató-tanára, 1887-t?l a II. Festészeti Mesteriskola tanára, majd vezet?je volt. 1896-ban megkapta a királytól a Szent István-rend kiskeresztjét. 1903-ban már betegen készítette el utolsó nagy m?vét, a királyi várpalota Habsburg-termének nagy mennyezetképét. 1904. október 13-án hunyt el.

 

Forrás: www.kulturpart.hu

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:31 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva