Vandra Attila : ŐSZ – Irodalmi pályázat

Hátha valakit érdekel…
Ã??SZ - Irodalmi pályázat

Kiiró: Barátok Verslista
"Ã??SZ" - Versek az ?szr?l
Kiírók: Barátok Verslista; Vizuális Pedagógiai M?hely
Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl él? magyar nyelven író
amat?r írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki - kizárólag
sajátmaguk által írt, magyar nyelv? versekkel.

Beérkezési határid?: 2008. szeptember 15. éjfél.
Kategória: irodalmi, vers
1. A Barátok Verslista és a Vizuális Pedagógiai M?hely pályázatot ír ki az
alábbi témakörben: "Ã??SZ" - Versek az ?szr?l.
2. Célunk, hogy az amat?r költ?knek és íróknak e módon is segítsük
Interneten való megjelenésüket.
3. A pályázaton korlátlan számú verssel lehet indulni a megadott témakörben.

4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt (személyi
igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet - és esetlegesen
ett?l eltér? írói nevet, amin megjelenni kíván - is tartalmazó)
Nyilatkozatot a szerz?t?l, miszerint a pályam?(vek) saját
szellemiterméke(i), és a szerz? hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez
a Vizuális Pedagógiai M?hely, ill. a Barátok Verslista által fenntart
otthonlapokon ( http://www.vpm.hu; http://www.verslista.hu;
http://www.poeta.hu; http://www.kepzeldel.hu), illetve a Vizuális Pedagógiai
M?hely, ill. a Barátok Verslista esetlegesen nyomtatásban megjelen?
kiadványaiban. (A Barátok Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem
kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott
2007 ill. 2008 évi Verslistás Szabályzat.)
5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word
dokumentumban - Times New Roman bet?típussal, 12-es bet?nagyságban,
normálsorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk,
azattila@vpm.hu e-mailcímen 2008. szeptember 15-ig. A levél tárgya legyen
minden esetben: "Ã??SZ 2008 PÁLYÁZAT"! A pályázatok beérkezését
visszaigazoljuk. A szerz?k nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükr?l
van szó) a következ? postai címre várjuk: Vizuális Pedagógiai M?hely 8263
Badacsonytördemic, Római út 84. A nyilatkozatnak legkés?bb 2008. szeptember
23-ig meg kell érkezniük a fenti címre. A nyilatkozat faxon is elküldhet? a
87/431-050-es faxszámra, de ebben az esetben is kérjük az aláírt Nyilatkozat
elküldését postai úton legkés?bb szeptember 23-ig. Aláírt, postán
visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött versek
címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött verseket töröljük a
pályázati anyagból.
6. Nevezési díj: 1000 Ft/vers. A nevezési díj beérkezési határideje
2008.szeptember 20. A nevezési díjakat a következ? címre várjuk: Baranyai
Attila 8263 Badacsonytördemic, Római út 84. A csekk közlemény rovatában
kérjük felt?ntetni: "Ã??SZ 2008 pályázat".
7. Minden beküldött pályázat felkerül a beküldési határid? lejárta után a
http://osz2008.poeta.hu honlapra. A legjobb írások nyomtatásban is meg
fognak jelenni 2008 évben (folyóiratformájában). A kiadvány megjelenésér?l a
kiadványba kerül?ket értesítjük majd.
8. Pályadíjak: A pályázaton az els? három helyezést elért versek írói a
Barátok Verslista, ill. a Vizuális Pedagógiai M?hely által megjelentetett
kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok
Verslista tagjai által írt köteteket nyernek.
Az I. helyezett 12 ezer Ft érték?, a II. helyezett 8 ezer Ft érték?, a III.
helyezett 5 ezer Ft érték? ajándékcsomagot nyer a fenti kiadványokból.
9. Eredményhirdetés: 2008. november 20-án a http://osz2008.poeta.hu honlapon
lesz megtekinthet?. A nyerteseket természetesen elérhet?ségükön külön
értesítjük. 10. További információ: E-mailben: attila@vpm.hu címen kérhet?.
Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:31 :: Adminguru
Szerző Vandra Attila 729 Írás
Fő foglalkozásom minden lében kanál. Vegyészmérnöki diplomával sok mindennel foglalkoztam, a legkevésbé a mérnöki életpályával, amelyet otthagytam, miután két évet lehúztam a feketehalmi „színes pokolban.” Azóta főállásban kórházi biokémikusként dolgozom, de másodállásban tanítottam kémiát, biokémiát, fizikát, vitatechnikát és kommunikációelméletet. Önkéntes „munkahelyeim” és hobbijaim még színesebbé teszik a foglalkozásaim palettáját. Számomra meghatározó volt a vitamozgalommal való találkozásom, mely után dominóeffektusként következett a meggyőzéselmélet, pszichológia (tranzakció-analízis) matematikai és pszichológiai játszmaelmélet, neveléselmélet, konfliktuskezelés… lehet valami kimaradt. Hobbijaim: a főzés, természetjárás, utazás, fényképezés, történelem, nyelvészet, az unokázás, és ja persze, szinte kihagytam: az irodalom! Maximalistának tartom magam, amihez fogok, azt szeretem jól végezni, de nem vagyok perfekcionista. A tökéletességtől hidegrázást kapok. Hiszem, hogy egy írónak nem az a szerepe, hogy tükröt mutasson a a társadalomról. Arra ott vannak a hírműsorok. Sokkal inkább az, hogy elgondolkoztassa az olvasót. Egyes írásaim “befejezetlen” , nyitott végével pont ez a szándékom.