H.Pulai Éva : Szinay Balázs: Az élet szertartása

Elkészült Szinay Balázs legújabb könyve ââ?¬Å¾Az élet szertartásaââ?¬Â címmel.

 

 

 

A könyv el?szava:

 

 

Tisztelt Olvasó!

 

Engedtessék meg, hogy a könyv soraiból származó gondolati magvakkal nyissak és zárjak, melyek kulcsokként (belép?ként) szolgálhatnak a továbbiakhoz:

„A m?vészi lét els?sorban életforma, gondolkodásmód, az els? és legfontosabb m?vészet pedig az élet m?vészete.”

Korunk világa érzi a bajt. Id?nként kétségek között föltekint, kapaszkodót, vagy önmagát keresve. Féli a jöv?t, temeti a múltat. Jelene ízekre bomlott. Szívünkben eleven er?vel lüktet a kérdés, vajon miként lesz ebb?l kiút?

Minden kornak és korszaknak megvan a maga embere, akiben él az a tiszta vágy, hogy az igazat, a szépet és a jót éltesse. Szolgáljon. Szolgáljon jelenlétével, tudásával, hitvallásával. Életét a Létezés szentsége hatja át. Nem féli a szót, az eljövend?t. Magába öleli, s felkarolja a múlandót. Lelkében lelkes láng lobog. Összeköti az eget a földdel, bels? lényegi magjában összpontosul a Mindenség. ? és a teremt? forrás egyé lényegülnek. Megmozdulásait a csend és az áradás örök ritmusa hatja át.

Szeretettel ajánlom mindazon Olvasóknak Szinay Balázs Az élet szertartása cím?, legújabb könyvét, akik elmélyülésre és egyben kikapcsolódásra vágynak. A fejezetek rendszerbe állva, támpontként szolgálnak. Kimondják az igazat, megláttatják a hamisat. Szemléltetnek, a rejtez?t életre hívják. Átemelnek, kapukat nyithatnak egy-egy újabb tudati mez?be. Bennünk, olvasókban kérdéseket indítanak, figyelemre, megértésre ösztönöznek. Új jelentésrétegeket tárhatunk fel a könyv sorai közt tett utazásunk során. Az elmélyült csend bels?, élettel teli világot nyit, s mi vele áradunk. Betekintésünk során párbeszédet folytatunk magunkkal, az írói lélekkel, a megfoghatóval, s a megfoghatatlannal. A gondolatokkal együtt szárnyalunk és velük a mélybe is tekintünk. Hagyatkozunk. Hagyjuk, hogy szívünk, lelkünk magába fogadja az üzenetet. Amikor pedig a kapcsolat igazán létrejön az író személye és az általa hírül hozott mondandó, valamint, az azt befogadni vágyó olvasó között, ott megtörténik a varázs, maga a megérintés. Öröm tölt el bennünket.

Köszönettel tartozom, hogy e könyvben összegy?jtött írásokat megismerhettem, a benne rejl? kulcsokat magaménak tudhatom.

Nyíljunk meg bátran az írói mozdulat eme kincseket és felismeréseket hozó sorai el?tt!

„Érdekl?dve, nyitott szemmel és szívvel bejárni egymás lélekvilágába ez a kulcs! Megélni az egyénit és a közöset, majd végül összef?zni ?ket…” – ahogy, a könyv is írja.

Szeretettel kívánok mindannyiunknak tartalmas id?töltést és jó olvasást!

 

Dr. Götli Kinga Réka

Zalaegerszeg, 2011. január 20.

 

A könyv bevezet?je:

 

 

Jelen összeállítás elkészítése korántsem volt egyszer? feladat. Létrehozásához nagymennyiség? ismeretre volt szükség és egyben ezek teljes elhagyására is. A tudásanyag ugyanis azért fontos, hogy a szerz? egy bizonyos keretrendszerbe helyezze mondanivalóját, annak elhagyására pedig azért, hogy ki is mondja a lényegeset, az azonnalit, az él?t, az ösztönöset, melyet csak akkor tud, ha elméjét nem homályosítja el a fölösleges ismeret.

A kötet úgy igyekszik vándorolni múlt és jelen id?keretei között, hogy közben mégis id?tlen marad. Ugyanis, ami nem id?tlen, az maradandó lehet, de hasznos nem feltétlen. M?fajilag esszér?l, szútráról, fabuláról, novelláról, szociográfiáról van jelen esetben szó, tartalmilag pedig minden esetben az élet mozgatójaként jelenlév?, ám látszólag latens esszencia felkutatásáról, mely évezredek óta az emberi kutatástörténet középpontjában áll, s mely olykor önként mutatta meg magát, hogy nyilvánvalóvá váljon azok számára is, akik ennek ellenére mégsem látták meg. A téma három szóban: eredet, kifejezés és szentség, valamivel több szóban pedig: szemelvénygy?jteményt abból, amit a ma emberének tudnia illenék, de beszélni róla nem divat. Ezen kívüli, b?vebb eligazítást a tartalomjegyzék adhat.

Akinek mégsem ez sejlik fel a sorok között, annak jusson eszébe az analógia: a mestert az különbözteti meg a tanítványtól, hogy amikor a tanítvány kérdést tesz fel a mesternek, akkor a mester nem csak az adott kérdésre válaszol, hanem a témához kapcsolható összes kérdésre egyszerre (függetlenül attól, hogy, a tanítvány ezt a vonatkozást nem feltétlen ismeri fel) – ne feledjük: minden tanítás titkos, rejtett tanítás annak számára, aki nem  szándékozik  azt megérteni.

 

 

 

A könyv teljes anyaga online olvasható a http://www.wix.com/szinba/azeletszertartasa

webcímen.
A kötet ugyanitt megrendelhet?, illetve akár a szinba@gmail.com email címen is nyomtatott vagy CD formátumban.”

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:39 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1145 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva