H.Pulai Éva : Szabadk?m?vesek egykor és ma

Sumonyi Zoltán írót irodalomtörténeti tanulmányai inspirálták, hogy a 260 éves magyar szabadk?m?vesség történetének nyomába eredjen. A Magyar szabadk?m?vesek és rotaryánusok cím? kötet a magyar szabadk?m?vesség mellett a rotary klubok és más hasonló jelleg? szervezetek életébe is bepillantást enged.

Sumonyi Zoltán író, költ?, a Rotary irodalmi díj kuratóriumának elnöke, a magyar P.E.N. Klub ügyvezet? alelnöke már évtizedek óta foglalkozik a magyar szabadk?m?vesség történetével. Több mint harminc éve született Kazinczy és Batsányi cím? drámája, amelyben az író azt a kényes témát járta körül, hogy a kiélezett történelmi-politikai helyzetek milyen eltér? reakciókat váltanak ki az értelmiségiekb?l, “ahogy ezt ma is tapasztaljuk” – tette hozzá a szerz? legújabb, a Magyar szabadk?m?vesek és rotaryánusok cím? kötetének bemutatóján.

 

A könyv els? változata még a rendszerváltás hajnalán született, az új kiadás viszont már az ez utáni id?szakot is felöleli, a kiegészítés már a rotary és más hasonló jelleg? klubokra is kitekint. A könyv bemutatójának a Szántó Piroska – Vas István Emlékház adott otthont, ahol a szerz?t Szále László újságíró és Szále-Széchényi Ferenc faggatta. A beszélgetésen szó esett a magyar szabadk?m?vesség történetének egyes kérdéseir?l. A szerz? a többi közt elmondta: a hiedelemmel ellentétben a templomos lovagoknak semmi közük a szabadk?m?vességhez, a szabadság, egyenl?ség, testvériség hármas jelszava pedig korántsem a francia forradalom találmánya, már sokkal korábban szerepelt a szabadk?m?ves alkotmányban.

 

A hosszú, kényszer? hallgatás után 1989-ben újraszervez?dött magyar szabadk?m?vesség történetét a szerz? az 1700-as évekt?l egészen napjainkig göngyölíti fel, beleértve a már Magyarországon is aktívan m?köd?, valamilyen módon a szabadk?m?vesség nyomán létrejött olyan szervez?déseket, mint a Rotary, a Lions, a Round Table, vagy a Kiwanis.

 

Forrás: www.kultura.hu

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:31 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva