H.Pulai Éva : Hetvenéves Tandori Dezs?

December 8-án ünnepelte hetvenedik születésnapját Tandori Dezs? Kossuth-díjas író, költ?, m?fordító, intermediális grafikus.

 

Budapesten született tisztvisel?családban. Az egyetem magyar-német szakának elvégzése után nevel?tanárként dolgozott, majd 1964-ben f?iskolai nyelvtanár lett. Fiatalon bekerült egykori gimnáziumi tanára, Nemes Nagy Ágnes írói-baráti körébe, ahol többek között Mészöly Miklóssal, Ottlik Gézával és Mándy Ivánnal állt szoros kapcsolatban.  

1958 és 1968 között írt verseib?l állította össze els? verseskötetét Töredék Hamletnek címmel, s szinte azonnal magára vonta az irodalmi közélet figyelmét, sokan költészettörténeti fordulatról beszéltek vele kapcsolatban. E kitüntet? figyelem megsokszorozódott a következ? kötet, az 1973-as Egy talált tárgy megtisztítása cím? után, amelyet az els? magyarországi posztmodern verseskötetnek tart az irodalomkritika.

A hetvenes évekt?l kezdve Tandori kiterjedt “kalandozásokat” folytat a m?fajok és m?vészeti ágak világában. Írtgyermekverseket és ifjúsági regényt (Nagy gombfocikönyv), filozofikus esszéket a magyar és a világirodalom, a zenei, a képz?m?vészeti élet jeles alakjairól, többek között Keserü Ilonáról, John Cage-r?l, Wittgensteinr?l, Szép Ern?r?l, Ottlik Gézáról, Peter Handkér?l. A saját nevének anagrammájából készült Nat Roid álnéven b?nügyi regényeket is publikált, színm?vei, hangjátékai Beckett és Thomas Bernhard abszurd kamaradarabjaira emlékeztetnek.

A hetvenes évek elején keletkeztek els? képz?m?vészeti munkái (Dekalkomániák sorozat), majd önálló ciklusokként jelentek meg indigó- és írógéprajzai. 1980 óta szépirodalmi kötetei is igen gyakran az általa készített borítókkal és illusztrációkkal jelentek meg.

M?fordítóként is igen jelent?s, els?sorban angol és német nyelvekb?l fordít, Musil, Kafka, Rilke, Handke, Bernhard, Sylvia Plath, Cummings, Salinger, Beckett, Virginia Woolf m?veit. A hetvenes évek végén visszavonult az irodalmi élet nyilvánossága el?l, ebben az id?szakban nagy szerepet töltöttek be madarai, Szpéró veréb és társai, akik m?veinek egyik legfontosabb ihletforrásai lettek. A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójától ismét kilépett a nyilvánosság elé, sokat utazott, s a lovak is bekerültek témái közé.

Ebben az id?ben gyakori szerepl?je lett különböz? irodalmi rendezvényeknek, saját m?veit adta el?, meglep? és izgalmas módon, s?t – fején elmaradhatatlan kötött sapkájával – egy televíziós showm?sornak egyedi hangú és megjelenés? házigazdája is volt.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el: 1978-ban József Attila-díjat, 1986-ban Déry Tibor-, 1989-ben Szép Ern?-jutalmat, 1990-ben Weöres Sándor-díjat, 1996-ban a Magyar Köztársaság Babérkoszorúját, 1998-ban Kossuth-díjat, 2000-ben Pro Urbe Budapest díjat, 2001-ben Tiszatáj-díjat, 2002-ben Soros-életm?díjat kapott. 2007-ben a rangos német kitüntetést, a Goethe-érmet is átvehette.

www.fn.hu

 

Páris Hida(j)i

Hidalsz, nem is, végül is nem ezt a régi világot únod csu-
pa rom, az egész francot únod, a menjünk a büdös pébet únod,
a görög pé bet?t, Pásztorlány, mely a kör kerületét szrozza,
orozza, és édes vagy fanyar olajban úszva tapadsz
– legföljebb a pólyáló ködökbe.
Mit, hogy Páris hidai, jaj! Mit bármi konk-
rétum, unod, e rétet mindörökre. Mit b?g a sok,
mit vagy a sokaságbul, arbo? Arbocot levonod,
borátum, borotvád zúg a délutánodba, végre le kell
szedned, még két nap, és habozhatsz (és zsilett, pofád
évtizedes szünet után összenyesve). Ezek a hidak nem ve-
zetnek sehova. Únod e régi, únod ez új. Bármi
ér, tév, hogy vársz, érjen, lásd fentebb. De va-
lóságosan is, szét lehet válogatni,
ocsu, (o)csudás, erre ocsudsz, olcsu, híg lé,
bokád nyilallik közben. Ez lett Sagittarius Voltod!
E nyilallás ezer voltja. S a lépcs?n csak meg-
leli cip?d sr, sarka az egyetlen jégdarabot, mely körül
kifordulhat a világ, nem fordul ki,
elfeketedhet, nem feketedik el,
az új ta-
vasz olajos illatú dzsungel teste nem a párducé, mely
elt?nik benne, nem is t?nik el egészen. Tekeregnek a russzó
forma bozót körvonalai, sötét olajban, ez lett nyilazó
anteuszidból, de nem lettél nyuszi! Anteuszi légy, ne nyuszi,
de sajnos, akinek ezt írhatom, tényleg azt érzem, le van
szarva, nem volna, dehogy van, de hogy bárkinek én: az le, az
van, jaj, jaj. Jaj, Pastoraleona.

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:34 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva