Petz György : Csillagalattjáró

Lehet, hogy a csillag, mire nézünk, rég nincs.

 

Csillagalattjáró

 

1.

Ó, jaj, hogy minden jelképpé válik,

amit kívántam egyszerinek, de úgy,

hogy bármikor megtörténhet, mert

hétköznapi, nincs mítoszuszálya,

kométafeje, de anyag és van, és nincs

amit múltnak-jöv?nek hívnak,

mert volt a lesz, és elj? a múlt,

találkát adnak mindenek e percben,

hisz egyszeri, mert nincsen történelem,

most keletkezik mi örökre kihúny,

s nem húnyhat ki, mi örökre keletkezett,

mert minden jelképpé válik, e vihar

mit kívül érzek s a csönd is,

mely belülr?l fakad, s túl égzengésen

üzen egy nagyobb csöndebb csöndnek.

 

2.

A hasonlóságban – különbözünk

különböz?ségben – hasonlítunk,

Parmenidész szeret?je lett volna Zénon,

Szókratész körülöttük ifjú suhanc,

Platón meg kitalálta az egészet,

hogy ?bele folyjon minden patak,

s legyen ? a tenger, amib?l párák szállnak,

s ha jöv? folyamai lesznek is, lehullott

es?jét magukba gy?jtve majd egyszer –

mind belefolyjanak: múltból, jöv?b?l;

mert oly könny? és oly nehéz az idea.

 

3.

A napok

Kikelnek bel?lem, mint apró magocskák

és a szál vagyok én, mire fölf?zetnek.

Eleje se vége, s csomótlan szál vagyok,

nyakakba nem ill?, mert isten ékszere:

 

nincsen aki hordjon, nincsen ki viseljen.

 

Lehet, hogy a csillag, mire nézünk, rég nincs.

Lehet, hogy az óránk rég rosszul jár,

s nincsen id? – mire úgy hittük rég.

 

Sötét az éj – mert bárki lehullhat,

mit véltünk öröknek – mind odahagy,

mítoszaink mind bels?nkbe n?nek,

s ráég a testünk, míg élve marad.

 

Kikelnek bel?lem, mint apró magocskák

és a szál vagyok én, mire fölf?zetnek.

Eleje se vége, s csomótlan szál vagyok,

nyakakba nem ill?, mert isten ékszere.

 

4.

Uram,

én a világot magammal mértem,

vagy rámértem magam a világra,

s nem értem, mivel megmérni véltem

egy világnapban az ellibben? szárnyat.

 

Próbálhat-e mértéket, kinek mértéke

megállapodás, fényeknek megállj,

és súlya a fénynek, hogyha megállt.

 

Mennyi a bizalom bennem, elfutóban,

hogy amit látok, nem volt, hanem van,

 

csillagot, Téged, én tartlak össze,

 

múltból néz? szemmel jöv?t hiszek,

ez minden, amit becsülünk mának;

 

ami köztünk van és általa mi,

nem áltat testvériség csillagporfénye,

aluljárókból porosan lépek,

 

nem nézek Rád, mégis tekintetem mélyén

helyed van, jobbik énem, a hasonlatos –

és gyermek kezemmel szélforgót ragadok:

enyém a szél és napodon árnyékot adok.

 

5.

Miért gondolod: fiad inkább rokon,

közelebb állna hozzád, mint apádhoz

te álltál egykoron,

hisz most közelítesz, korosodván,

hajadból kifakuló jelennel,

mikor idegenben

is meglátod mindazt, ami rokon,

már-már mindenki ismer?se vagy,

közöd sosincs részhez,

mindig az egésszel kell hogy tartsál,

melynek része lehetsz.

 

6.

Hogyha tudnám mind, mit egykor tudtam,

házam, szobám oly hatalmas volna,

milyen apró voltam benne egykor,

Istennek is más mérete lenne,

sokkal nagyobb és egyszerre

sokkal kisebb lenne.

 

7.

Ó, a madár, mind a madár,

lelket visz, lelket kaparász,

megül ágon, feketéllik

cs?re, karma egybe fénylik,

fényesség a lelkek titka,

tépi-marja, ki hogy bírja,

kinek nem jut – annak könny?,

csinál, mintha volna szörny?,

éhe lenne, lélekéhes.

 

8.

(Egyiptom felé)

Kisebbik nevem tudom idelenn én is,

a nagyobbról nincs ismeretem; hordhatnám

pedig, és átírathatnám a könyveket,

mik t?lem jönnek, úgy tesznek legalább is,

 

de van egy még titkosabb

és legfens?bb olvasat,

 

minek hangját se hallom, szavát se értem,

ha el is jutna fülem mezejére – se

látnám, mert oly ?si, vad, nincsen rá nevem,

s ha megszólíttatik, én is vele megyek.

 

9.

Én, ki ifjan, egykoron,

magam kitakartam s paplanom

lerúgtam rólam, szabadon

akartam élni, álmodom.

 

Hányféle csöndb?l gyúrtak hozzá,

míg bens? hangom elcsöndesült,

Hányféle zajjal kerítettek,

míg a kerítés belül került,

Miféle számok egyik-másik

része voltam, ki lázadozik,

s magát a matematikát

vontam kétségbe. “–Álmodozik.”

 

(Ha kérdezni már nem tudok, hitem mib?l lesz?

Kérdezd meg a napot, a holdat, a csillagot:

létük mivégre.)

 

10.

Aranyos lény az ember

az ember

Nyáron jobb a hóember

hóember

De még jobb a jóember

jóember

Akár nyár van, akár tél

nem gazember.

 

Mert minden halál három évmilliárd kudarca,

ha az egyént nézzük határaival,

normális életrésze a fajnak,

de a faj képtelen örülni, érezni,

mert azt lebontva lehet csak: arra, aki meghal.

 

11.

Fiúnk azért fiúnk,

hogy másként tegye próbára

a lehetetlent, hiszen az

életveszély és köztünk él.

 

Ki fest?, könny? annak,

ha néz, már másként lát,

s csak kezét ?zi-hajtja.

 

A csillagok közötti rést,

ahonnét senki se néz;

szeretni a dolgokat

magukért,

s nem g?züket, mi égre ér,

nem analógiák ködét,

de világokat, Cezanne

almáiként a mindent.

 

Hasonlat, ládd, az élet is:

vágyott – el?re,

sajnált – utóbb,

de mindenképpen

végével lesz teljes.

 

(Miféle tévedés,

miféle kerül?út,

miféle vegykonyha miatt

szül irodalmat az agy?)

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2008.09.18. @ 22:02 :: Petz György
Szerző Petz György 1167 Írás
Sose feledd a gyermeket, aki voltál; benne a kulcsa annak, aki ma vagy. Középiskola: biológia-kémia tagozat; novellaírás, versek; kézilabda. Egyetem: 1974-1979 Szeged, magyar-történelem-Latin-Amerika speciális képzés; összehasonlító világirodalom szakkör, versek; kézilabda. Lakás: Békásmegyeren. Családi állapot : nős; három fiú, egy lány (38, 26, 19, 16). Tanítás: szakmunkásképzőtől az egyetemig hét éven keresztül Szegeden, Budapesten; tolmácskodás. Tíz évig szerkesztés, irodalmi vezetés könyvkiadóknál (Gondolat, Babits, Göncöl), majd újra tanítás a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, majd a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban; valamint szerkesztés, könyvírás. Bolha a világ ura (gyerekkönyv), Te is Az vagy (versek), Maga a tettes (krimiparódia és rádiójáték), Murphy-kötetek, Szerelmem, Mexikó (regény), Az ecetfa illata (regény; a Konkrét könyvek pályázatán NKM-különdíjas ), Kérdések és válaszok a görög mitológiából; Kérdések és válaszok a Bibliából újszövetség (ismeretterjesztő könyvek), Irodalom feladatgyűjtemény és Tanári segédkönyv (CD) Madocsai László gimnáziumi tankönyveihez. Üzenet társainak - az Alföld Kulturális Egyesület novellapályázatán II. díj 2006-ban. ****************** 1955-2020 Petz György elhunyt 2020 augusztusban! Részvétünk a családnak.