Böröczki Mihály - Mityka : Tízparancsolat

 

Harmadnap virradatkor mennydörgés

és villámlás tört ki, sötét felhő telepedett

a hegyre és hatalmas harangzúgás hang-

zott fel.

….Mózes beszélt és az Úr felelt

neki a mennydörgésben.

 

Az Úr ezeket jelentette ki:

 

 

1. Senki mást ne tekints istennek csak engem

 

 

Kulcsold imára két kezed,

magad szolgája vagy,

de benned él az Istened,

átadta szentmagát neked

a lélek és anyag,

akárhová vet életed,

magadra úgyse hagy.

 

 

2. Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába

 

 

Téphetnek százszor szerteszét

háborodott szelek,

de újra tiszta lesz az ég,

és béke költözik beléd,

ha Isten van veled,

szádra irgalmas szent nevét

hiába sose vedd.

 

 

3. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte

 

 

A templomcsöndben irgalom,

az Úr veled pihen,

ha bűnök átkos súlya nyom,

egy angyal ül a válladon,

Isten megáld – hiszen,

elhágy a földi fájdalom,

s nem kínoz semmisem.

 

 

4. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj

azon a földön, melyet az Úr, a te Istened ad neked

 

 

A Fölfoghatatlan adott

ajándék életet,

atyád, anyád megáldatott,

tiszteld a szenvedett napot,

mert megteremtetett,

kezük kezedbe foghatod,

az Istened vezet.

 

 

5. Ne ölj

 

 

A Mindenségből kiszakadt

eleven semmi vagy,

a földi lét csak pillanat,

de élni enged, élni hagy,

ne ölj – ne öld magad,

mert örök fényességet csak

az Úr kegyelme ad.

 

 

6. Ne törj házasságot

 

 

Az Úr szólt – sokasodjatok

a törvényem szerint,

ne légyen tisztátalanok

közé mocskolva vágyatok,

mert haragom megint,

és nyerjetek bocsánatot,

mielőtt Kharón int.

 

 

7. Ne lopj

 

 

A Paradicsom elveszett,

de Isten rád hagyott

csodáiból még eleget,

amiből végigélheted,

– Ő tudja – hány napod,

ne lopj – tiéd az nem lehet,

mit másoknak adott.

 

 

8. Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen

 

 

A Bíró számon kéri majd

a hamis szavakat,

az ördög kapva-kapna rajt,

ha árulásod haszna hajt,

de semmid sem marad,

mert úgy halmoztál bajra bajt,

hogy eladtad magad.

 

 

9. Ne kívánd embertársad feleségét

 

 

Ne kívánd, ami nem tiéd,

az nem felebarát,

ki úgy feledi az igét,

hogy álnokul a nemiség

ragacs résein át

tuszkolja elhagyott hitét,

s a mások asszonyát.

 

 

10. Ne kívánd embertársad házát, se szolgáját,

szolgálólányát, se jószágát, se más egyebét

 

 

Se jószágát, se mezejét,

se házát ne kívánd,

Urad azt rakta le eléd,

mi életedhez épp elég,

a másokét ne bántsd,

míg kígyó sziszeghet feléd,

a Sátán mélybe ránt.

 

 

Az egész nép hallotta a mennydörgést,

a villámlást, a harsonazengést és látta a

füstölgő hegyet.

A nép távol állott, Mózes azonban

bement a sötét felhőbe, ahol Isten volt.

 

 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2011.03.25. @ 16:51 :: Böröczki Mihály - Mityka
Szerző Böröczki Mihály - Mityka 1009 Írás
1946. Vaszar. Gyönyörű gyerekkor. Iskola. Szeged. Felhőtlen fiatalság. Érettségi. Budapest. Műszaki Egyetem. Kemény kitartás. Diploma. Pápa. Dac és hit. Neki az Ismeretlennek. Vasút. Versek. Vonatok. Pályagörbület. Végállomás. Szombathely. Napilapok. Hetilapok. Folyóiratok. Önálló kötetek. Fénytörések. Vadkörtefák. Vesszőfutás. Antológiák. Ünnepek. Hétköznapok. Két gyerek. Befejezés. Kezdés. Új élet. Szerelem. Öröm. Harmónia. Jegenyék. Stációk. Végtelen út. Vagyok. Tűnődöm. Létezem. Élek. Írok. Anyám templomba jár. Szeretem a vadkörtefákat.