Medve Zsolt Szerző
Vezetéknév
Medve
Keresztnév
Zsolt
Minden szerző, lektor, adminisztrátor csoportja.
8 év ezelőtt 2hozzászólás

 

 

töredéknyi lét morzsolgat
aszott kezével rózsafüzért
s jajong a karmazsin-ég
a tegnapok fénye kihunyt
érdesen vijjogó hit köröz
a holnapok romjai fölött
visongó imámra csak
kárhozat felel halkan
a gombfa készen áll és
hamvába roskad a kín

2012. október 17.

8 év ezelőtt 2hozzászólás

némán bámul rám a fenyő
a szoba vásott sarkából
egykor tán szebb napokat
remélt hokedlin ácsorog
viaszt sír magányában a
megkopott abroszra az
önmagát sirató mécses
halkan suttogó imájában

kihűlt csillagszórók vázai
merednek a mennyezet felé
egyhangú unott mélasággal
tépett nyelvű csengő lóg
száz éves nylon zsinóron
padlóra tapadt árnya fölött
lomha-lassan vánszorgó idő
te aki vagy a mennyekben

csend van a miatyánk se
kántálja magát az éjféli
misébe se mirha se tömjén
a három király se járult
a jászolhoz a barmok közt
király kietlen betlehemébe
júdását csókoló krisztus
legyen meg a te akaratod

csak a parketta nyikorgó
hangja jelzi hogy már megint
itt van a rózsafüzér húsba
hasít s otthagyja billogát
csend van csak a kémény
neszel fagyos sóhajával
ráköszön a szabadíts meg
a gonosztól szenteste
úgy a mennyben mint itt

a gyertya pislákol még
kicsit s rádermed az avitt
abroszra nehezedő csend
fénytelen glória az én
testem vérem vegyétek
és egyétek az asztalon
az utolsó vacsora morzsái
várják a könyörült elmúlást
hogy harmadnapra talán
feltámad az irgalmasság

2014. december 15.

8 év ezelőtt 2hozzászólás

 

erőtlen ernyed elgyötörve-tested
az ágyon, elvtelen napok kutatnak
se-vége álmokat. riadt ma este
a létezés, szavát ne hidd hazugnak.
fakó szemednek ürmös égi-könnye
nehéz, akár a gránit őseidnek.
valóra válhat álma játszi-könnyed,
ha megbocsátasz alja bűneiknek:
atyád keresztje válladat ne nyomja,
gyötörve-tested áhitatra vágyik.
se-hossza álmaidnak eskü-romja
imád után kiált az égre váltig.
       ne hidd hazugnak istenadta-álmod,
       se-vége könnyed áhitatra váltod.

2015. február 1.

Medve Zsolt Szerző még nem rendelkezik barátokkal.