Matekovits György Szerző
Vezetéknév
Matekovits
Keresztnév
György
Minden szerző, lektor, adminisztrátor csoportja.
14 év ezelőtt Nincs komment még

“Ti fiatalok csak csináljátok tovább”

(Apáthy István)

 

A XX. század nagyformátumú tanúja távozott körünkb?l: PROF. DR. SALLÓ ERVIN (1929 – 2009). A temesvári tudományosság, az erdélyi szellemi elit Hungarikuma voltál és maradsz emlékeinkben drága Professzor Úr!

    A középkor alkimistáinak és a modern vegytannak általad viselt virtuális köpenyegéb?l a mai sikeres európai értelmiségiek egész hada került ki. ?k fényesen hirdetik, hogy tudásuk alapjait, erkölcsi csiráit t?led kapták.

    Volt tanítványaid ma sem tudják, hogyan csináltad?!

    Az volt a módszered, hogy nem volt módszered!

    Hol túrabakanccsal a lábaidon, az elmaradhatatlan kulaccsal öveden, hátizsákkal és a szöges mászóbotoddal jártad a Temes partját, ahol minden füvet, virágot, n?vényt ismerve lelkesen meséltél, ha kellett napokon át, hol gyógynövényt, gombát szedtél-szárítottál, és mindenr?l tudtad mi micsoda,

és felmérhetetlen tudásodat megosztottad mindenkivel az égvilágán.

    Máskor atom modelleket készítettél, hogy a diákok megértsék az élet alapporcikáinak titkait, hol több ezer éves csigazárványokat varázsoltál el? zsebedb?l, és rajtuk keresztül ismertetted az ?svilág korszakait a teremtést?l napjainkig.

    Akik jól ismertünk, tudtuk, hogy mindez kett?s elhivatottságodból ered.

   Vegyészi indíttatásból a szakma legfels?bb régióiba vitt szorgalmad, kitartásod és égt?l áldott tehetséged. Nincs olyan európai szakfolyóirat vagy könyv, ahol a szakbarbárok ne bukkannánk nevedre a bibliográfia rovatban.

    Emellett er?s volt benned a tudáshalmozó képesség. Dr. K?nig Frigyessel tandemben, talán ti ketten voltatok Temesvár utolsó uomo universale-jai, akik a természettudományok bármelyik ágából mindent tudtatok, a kisujjatokban volt a jelenségek bölcs és logikus magyarázata.

    Te soha nem unatkoztál! Ha volt egy szabad perced – mondjuk a fogorvosi váróban – kismillió zsebed egyikéb?l el?került egy könyv – ceruza és máris jegyzeteltél, találtál valamit a tudás végtelen rónáján. Mindezek az információ – pollenek megmaradtak zseniális memóriájú agytekervényeid k?tábláin.

    A tudományos ismeretterjesztést nem magas katedráról, hanem a bázosi arborétum harmatos füvének piedesztáljáról tudtátok szívvel – lélekkel m?velni. Karizmatikus egyéniséggel megáldva, bölcsek kövével a tarsolyotokban, akadémiai székfoglalót celebráltatok kócsagról, bibicr?l, szitaköt?r?l, hangyáról, csillámról, andezit k?r?l, sáfrányról, páfrányról, tinóruról és gyilkos galócáról.

         

    Szíved csücske volt, az 1970-es évek második felében általad szervezet és vezetett Kisenciklopédia, majd a kés?bbi Ormós Zsigmond Közm?vel?dési Társaság. Vezéregyéniségeként a temesvári magyar feln?ttoktatás patinás hagyományainak ápolója és fáklyaviv?je voltál.

    Állítom, hogy minden egyes el?adásod a mai Mindentudás Egyeteme sorozat színvonalával vetekedett.

    Kedves, barátságos, mindenkir?l csak jót feltételez? személyiséged szinte vonzotta maga köré a barátokat, tisztel?ket, tanítványokat, mit tagadjuk: a temesvári magyarok mindenikét.

    Széchenyi István szavaival szólva – és ezt te a tudomány szerény eszközeivel éreztetted – hogy „Jó  magyarnak lenni igen nehéz, de nem lehetetlen”.

    Komputerozoikumban is a tudomány arról szól, hogy tapasztalatok vannak benne, állítások, vélemények hangzanak el, és észrevételek ütköznek.

    Ha mindezek átadása, gyakorlása, kutatása és továbbvitele azon a nyelven történik, amely örök jussunk, akkor a tudós legy?zte a nehéz lehetetlent!

    Veretes szép magyar beszédeddel, a szakszavak pontos magyar megfelel?jének figyelmes alkalmazásával, nyomdakész b?vített mondataiddal hihetetlen szolgálatot vállaltál és végeztél. Köszönjük Drága Ervin!

    Gombóccal torkomban (spasmus gloticus mondanád) búcsúzok – búcsúzúnk T?led Id?sebb Testvér.

    Fájó szívvel, tisztelettel, szeretettel és hálával mindazért az okos jóért, szépért, amit önzetlenül nekünk ajándékoztál az életedb?l.

 

Prof. Dr. Matekovits György

Matekovits György Szerző még nem rendelkezik barátokkal.