Kisregény

A csúcs

Végre nekiindult. Telve erővel, ambícióval, meg nem állíthatatlansággal. Biztos volt benne, hogy fölér. Miért ne érne? Föl volt vértezve erővel, ismeretekkel, szereléssel, ambícióval. Az első napon nagy utat tett meg. Lenézett, és játékházakat látott alant. Törpéket a völgyben. Magát — [… Tovább]

Kisregény

Genezis 6

* A vizekben és a szárazföldön minden élőlénynek fejlődtek azok a képességei, melyeknek révén az utódokat világra hozta és életképessé tette, meg tudta védeni magát és táplálékhoz juthatott. A növények magok milliárdjait szórták a talajba, melyeknek igen kis része fejlődésnek [… Tovább]

Kisregény

Genezis 5

* A fajok vándorlása megindult. A felszínről a levegőbe emelkedtek az első példányok. Először a kisebb rovarok tettek kísérletet, hogy elrugaszkodjanak a földtől, és a magasban lévő ágakon jutottak bővebb táplálékforráshoz. Nagyobb biztonságban is érezhették magukat egy darabig, amíg a [… Tovább]

Kisregény

Genezis 4

* A Föld eredendő energiáját folyamatosan a térbe leadva forgott saját tengelye, s keringett napja körül — a többi bolygóval együtt —, melyek leszakadtak csillagjukról. A Nap a vonzásában lévő bolygókkal — több csillagrendszert alkotva gigantikus ellipszis pályán haladt a [… Tovább]

Kisregény

Genezis 3

Az első sejtek még hasonlítottak valamelyest az ős-egyhez. Alakjuk, halmazállapotuk, a bennük rejlő ‘tudás’ még egy piciny egységben volt. Fölhasználtak mindent, hogy élhessenek. Működésükhöz az energiát a tenger felszínén átszűrődő napsugarakból merítették. Mozogni nem voltak képesek, csak a hullámok sodorták [… Tovább]

Kisregény

Genezis 2

A belső harccal kezdődött minden. Addig létezett a tökéletes.   Tudta, hogy ha változtat rajta, elvész, vagy létrejön valami, de nem volt biztos benne, hogy más formában létre tudja e hozni. Mégis hajtotta valami belső ellentmondás. Ez a vajúdás megváltoztatta [… Tovább]

Kisregény

Genezis 1

Kopogtatott és belépett. Másra nem emlékezett, csak arra, hogymegfordult maga körül és zuhant, zuhant. Egész puhán esett le, nem is esett, valahogy egyszerűen csak ottvolt. Valami eddig soha nem érzett borzongás járta át, olyasféle, mint amikor szeretkezett. Érezte, hogy létezik, vagy [… Tovább]