Kisregény

A szomjúhozó 4/1

4/1   Újra eljött a nap, hogy a Tudás Templomában összegy?ljenek a papok, a csillagászok, építészek, orvosok, vegyészek, kommunikátorok, a mindentudás papjai. Sorjáztak fel a lépcs?kön egymás után, jól beosztva erejüket, lélegzésüket, hogy kifulladás nélkül érkezzenek a csarnokba.   Chikchant, [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 3/1

3./1     Sebzett nem várta meg a táplálék ég? hiányát, a tél elmúlást hozó érintését. Vackába fészkelte magát a barlangban, nem túl közel és nem túl távol n?stényét?l. Nézte a távoli t?zet, a fények felszikrázását a borús égen, hallgatta a [… Tovább]

No Picture
Kisregény

Teakínálgató 1/4

Végre egyedül voltam. Szemem sajogott, a fejem fájt. A buktákat letettem a konyhaasztalra. A szobámban leültem a sminkes tükör elé. A seb még jó ideig látszani fog, gondoltam bosszúsan és leheveredtem a kanapéra. Este volt, mikor felébredtem. Ettem egy kis [… Tovább]

No Picture
Kisregény

Teakínálgató 1/3

Én, Énke felett lebegek.Mikor Énke anyja már sokat tologatta a zöldséget, Kálmán legyint, és feláll a hokedliról, majd bemegy a szobába, miközben a mondókát dudorássza.Anyám és Énke a konyhában marad. A cukkíni visszakerül a mélyh?t?be és anyám ad Énkének egy [… Tovább]

No Picture
Kisregény

Teakínálgató 1/2

Álmomban újra tizenhárom éves vagyok. Megint katonásdit játszunk, mint minden este.A kis citromsárga lavórban állok meztelenül a konyhában a frizsider el?tt. T?lem egy karnyújtásnyira két kopott rozoga hokedli. Az egyiken Kálmán ül és néz. Közben kis mondókát dudorászik.– AKI NEM [… Tovább]

No Picture
Kisregény

Teakínálgató 1/1

Teakínálgató Anyám mikor meghalt, akkor kezd?dött. Én találtam meg ?t, az el?szobában feküdt a cip?tartó el?tt a földön. A padlóváza, aminek színéért mindketten odavoltunk, összetörve hevert a teste alatt. Gondolom, rázuhanhatott, miközben szédelgett a vérveszteségt?l. Kedveltem ezt az antikolt daráltmák [… Tovább]

No Picture
Kisregény

A szomjúhozó 2/4

2/4 fejezet â?? Uram, kérlek, segíts gyermekemen! â?? könyörgött a maninik. â?? Mi a baj? â?? kérdezte higgadt hangon az orvos. â?? Ã?Å¡gy gondolom a tüdeje fázott meg, lázasan zilál, köhög, hörög. Etzâ?¢nab kérlek, segíts! â?? Segítek, ha tudok! â?? [… Tovább]

No Picture
Kisregény

A szomjúhozó 2/3

2/3 fejezet Leszállt az estét hozó felh?, fehéren gomolygott a legmagasabb építmények körül, majd süllyed lejjebb, egészen körül párnázta a hegyormot. Itt-ott áthatolt még a napsugár fehér fénye, itt-ott vörösen izzó napot lehetett megpillantani, amint nyugovóra tér, majd kék-fehér aranyával [… Tovább]

No Picture
Kisregény

A szomjúhozó 2/2

2/2 fejezet Az ablakok rácsszerkezetén sz?rten szóródott fény, rávilágítva jelekre, formákra, színekre, ahogyan haladt a nap a pályáján az alkonyat felé. Az elfogyasztott növény gyorsan hatni kezdett a legyengült szervezetekben, hamar jött a révület. A jelenlév?k mindegyike ismerte a szemmozgás [… Tovább]

No Picture
Kisregény

A szomjúhozó 2/1

2./1 fejezet Az orvos maga is nehezen kapkodta a leveg?t, tüdeje zihált, bárhogyan is leplezte, a ritka leveg?, a lépcs?k meredek egymásutánja megviselte. Félt. Félt er?sen, észre veszik rajta a papok, ereje végéhez közeledik. Igyekezett lassan, kimérten mozogni, igyekezett mélyeket [… Tovább]

No Picture
Kisregény

A szomjúhozó 1/5

A szövétnek színesedett. Az, ami összekötötte sorsukat, egyre szebb, egyre er?sebb lett sokszín? szépsége által. Halovány mintákat sz?tt rá a szeretet, er?s nyomatot hagyott rajta a gondoskodás. A hegy ajkai ritkás fogai között sz?rte át a hajnal vörös fehér fénysugarait. [… Tovább]

No Picture
Kisregény

A szomjúhozó 1/4

Morgós felállt négy lábára, fejjel a derengés felé, neki indult a kijáratnak. Meg-megroggyantak lábai, estében kevés híján maga alá temette a mellette hasaló Sebzettet. Sebzett újra a másik pofájához nyomta az orrát, vele szuszogott, Morgós felhördült, a következ? kilégzéssel már [… Tovább]

No Picture
Kisregény

A szomjúhozó 1/3

Első fejezet, harmadik rész Kábán, mozdulatlanul feküdt. Nem vette észre, a tarkójára szegzett fényt. sszegörnyedt ültéből elterült, szétcsapta karjait, lábait, hanyatt vágódott az elméjére bocsátott impulzusoktól. Nem érzett semmit a pásztázó fénysugarakból, amikor azok bejárták teste minden zugát. Bénán feküdt. [… Tovább]

No Picture
Kisregény

A szomjúhozó 1/2

Első fejezet, második rész Alkonyati homályban ébredt. Érezte újra elgyötört teste sajgásait, maró fájdalmait, érezte a szomjúságot, az éhséget, megriadt minden zajra. Letört ágak reccsenése, új szagok terjedése borzolta érzékeit. Élt. Előmerészkedett a kotorékból, iszaptól fedett testtel felegyenesedett, szembe fordult [… Tovább]

No Picture
Kisregény

A szomjúhozó 1/1

  Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni… Hamvas Béla Feküdt a kormos pernyében, mellette dögök bűzlöttek, az égett hús szaga mindent betöltött. [… Tovább]

Kisregény

Áhítozó

Naudiz, a bükkfából ácsolt létra “Nézd a kert virágait: bár különböz? fajtájúak, más szín?ek, eltér? formájúak és egyéni alakúak, mégis ugyanazon forrás vize élteti ?ket, ugyanazon szél lehelete éleszti meg ?ket…” sszekuporodva ült a sarokban, a porban. Fejét térdeire támasztotta, [… Tovább]

Kisregény

Genezis – Kisregény

Akinek kedve, és türelme van hozzá, itt egyben olvashatja a kísérletemet…     Kopogtatott és belépett. Másra nem emlékezett, csak arra, hogy megfordult maga körül és zuhant, zuhant. Egész puhán esett le, nem is esett, valahogy egyszerűen csak ott volt. [… Tovább]

Kisregény

Genezis 14

Fölépült Párizs, alkotott Bach, Beethoven, Bartók. Okoskodott Kant, Hegel, Einstein. Kutatott Ohm, Curie, Teller. Uralkodott Napóleon, Ferenc József, Hitler. Megírta a megírandókat Montaigne, Puskin, J.A. Megismertük a himlőoltást, a gázkamrákat, a számítógépet.   Fejlődés. Bejártuk a kezdetben volt gömb palástjának [… Tovább]

Kisregény

Arany Ágnes: Erőszakok II.

Mindenkitől – elsősorban a szerzőtől – elnézést kérek. Ilyen hosszú szövegnél leszabályozott a program, ezért szakadt meg az előző rész mondat közben. Itt a folytatás, a két rész együtt az egész írás. A kérdés magas csengésével egy pillanatig közöttünk áll [… Tovább]

Kisregény

Genezis 13

E szerény írásom eleje, lenneb olvasható egészében. ő megelégedve szemlélte a kiválasztott faj látszólag tökéletesedő fejlődését. Elérkezettnek látta az időt, hogy megjelenjen az emberek előtt, és közvetlen tanításával segítse őket előbbre a végtelennek tűnő úton.   A Mester fáradtan pihent [… Tovább]

Kisregény

Bogumilok utolsó rész

* Kelemen barátot, az Úr 1249. évében, a váradi püspök visszarendelte a faluból. Rövid kihallgatás után, kiutasította a püspökség területéről. Kelemen fél évig barangolt még Magyarországon, azután gyalog visszament Rómába. Ott még hat évig élt teljes visszavonultságban, némasági fogadalmat téve, [… Tovább]

Kisregény

Arany Ágnes: Erőszakok I.

Ez az írás Arany Ági Erőszakok című kötetéből részlet. A könyv a Tinta Könyvkiadó (Budapest), és az Atlantis Centaur inc. Kiadó (Chicago) kiadásában jelent meg. ERŐSZAKOK   – Á csto Vámű – Mnye cipljáta tabaká i csáj. A fehér fityulás [… Tovább]

vegyes

Az áhítozó

Nézd a kert virágait: bár különböző fajtájúak, más színűek, eltérő formájúak és egyéni alakúak, mégis ugyanazon forrás vize élteti őket, ugyanazon szél lehelete éleszti meg őket,… … ugyanazon nap sugarai vidítják fel őket, és ez a különbözőség csak növeli bájukat [… Tovább]

Kisregény

Bogumilok

Befejeztem… Kelemen testvér már a második esztendőt töltötte a bogumilok földjén. Egyedül ő volt hajlandó, hogy a sátán provinciájában hirdesse az evangéliumot, az elátkozott lelkeknek. Még az alapító atya – szent életű Assisi Ferenc testvér – halálának évében tett fogadalmat, [… Tovább]

Kisregény

Genezis 12

* Az amerikai kontinens közepén az emberek szintén az örökkévalóságot hajszolták. Óriási kőszobrokat, és piramisokat emeltek, melyek az idők végezetéig hirdetik majdan létüket. A bennük is – mint minden emberben – munkálkodó lelkiismeret-furdalás rémes tömeggyilkosságokhoz vezetett. Áldozatok tízezrei végezték be [… Tovább]

Kisregény

Genezis 11

* Arra már senki sem emlékezet, hogy a Szfinx mióta néz magányosan a távolba, vajon ki építette, s mi lehet a titka. A papoktól nem tudtak meg semmit, hisz közülük is csak hárman voltak a titok birtokában. Mikor egy meghalt [… Tovább]

Kisregény

Genezis 10

* A Nagy Folyó partján hatalmas sürgés-forgás verte föl már sok holdforduló óta az amúgy csöndes tájat. Az Ur a vízözön után elhatározta, hogy a sátrak és fakalyibák helyett kőből építtet lakhelyeket, amit, ha jön is az áradás, a víz [… Tovább]

Kisregény

Genezis 9

* Abban az időben még létezett a Sziget, melyet apály idején egy vékony földnyelv kötött össze a még egybefüggő afrikai és európai kontinenssel. Az emberek közül sokan vándoroltak át ide, ahol az éghajlat és a növényzet is kellemesebbnek bizonyult, mint [… Tovább]

Kisregény

Genezis 8

* Ebben az időben már csak két—három ősember faj élt a földön, s ezek egymással keveredve hozták létre azt az új fajt, amely rohamosan távolodott minden addigi élőlénytől. A környezetére sokkal nagyobb hatást gyakorolt, mint bármi eddig. Állatokat háziasított, növényeket [… Tovább]

Kisregény

Genezis 7

* Nehány százezer év alatt a Föld benépesült ezekkel a fura lényekkel. A hordák állandóan vándoroltak — biztonságos életteret keresve — és így vagy úgy elpusztították egymást, avagy egyesültek nagyobb közösséget alkotván. Közben a fajuk alakult, formálódott, mind újabb tulajdonságokkal [… Tovább]