Kisregény

Genezis – Kisregény

Akinek kedve, és türelme van hozzá, itt egyben olvashatja a kísérletemet…     Kopogtatott és belépett. Másra nem emlékezett, csak arra, hogy megfordult maga körül és zuhant, zuhant. Egész puhán esett le, nem is esett, valahogy egyszerűen csak ott volt. [… Tovább]

Kisregény

Genezis 14

Fölépült Párizs, alkotott Bach, Beethoven, Bartók. Okoskodott Kant, Hegel, Einstein. Kutatott Ohm, Curie, Teller. Uralkodott Napóleon, Ferenc József, Hitler. Megírta a megírandókat Montaigne, Puskin, J.A. Megismertük a himlőoltást, a gázkamrákat, a számítógépet.   Fejlődés. Bejártuk a kezdetben volt gömb palástjának [… Tovább]

Kisregény

Arany Ágnes: Erőszakok II.

Mindenkitől – elsősorban a szerzőtől – elnézést kérek. Ilyen hosszú szövegnél leszabályozott a program, ezért szakadt meg az előző rész mondat közben. Itt a folytatás, a két rész együtt az egész írás. A kérdés magas csengésével egy pillanatig közöttünk áll [… Tovább]

Kisregény

Genezis 13

E szerény írásom eleje, lenneb olvasható egészében. ő megelégedve szemlélte a kiválasztott faj látszólag tökéletesedő fejlődését. Elérkezettnek látta az időt, hogy megjelenjen az emberek előtt, és közvetlen tanításával segítse őket előbbre a végtelennek tűnő úton.   A Mester fáradtan pihent [… Tovább]

Kisregény

Bogumilok utolsó rész

* Kelemen barátot, az Úr 1249. évében, a váradi püspök visszarendelte a faluból. Rövid kihallgatás után, kiutasította a püspökség területéről. Kelemen fél évig barangolt még Magyarországon, azután gyalog visszament Rómába. Ott még hat évig élt teljes visszavonultságban, némasági fogadalmat téve, [… Tovább]

Kisregény

Arany Ágnes: Erőszakok I.

Ez az írás Arany Ági Erőszakok című kötetéből részlet. A könyv a Tinta Könyvkiadó (Budapest), és az Atlantis Centaur inc. Kiadó (Chicago) kiadásában jelent meg. ERŐSZAKOK   – Á csto Vámű – Mnye cipljáta tabaká i csáj. A fehér fityulás [… Tovább]

vegyes

Az áhítozó

Nézd a kert virágait: bár különböző fajtájúak, más színűek, eltérő formájúak és egyéni alakúak, mégis ugyanazon forrás vize élteti őket, ugyanazon szél lehelete éleszti meg őket,… … ugyanazon nap sugarai vidítják fel őket, és ez a különbözőség csak növeli bájukat [… Tovább]

Kisregény

Bogumilok

Befejeztem… Kelemen testvér már a második esztendőt töltötte a bogumilok földjén. Egyedül ő volt hajlandó, hogy a sátán provinciájában hirdesse az evangéliumot, az elátkozott lelkeknek. Még az alapító atya – szent életű Assisi Ferenc testvér – halálának évében tett fogadalmat, [… Tovább]

Kisregény

Genezis 12

* Az amerikai kontinens közepén az emberek szintén az örökkévalóságot hajszolták. Óriási kőszobrokat, és piramisokat emeltek, melyek az idők végezetéig hirdetik majdan létüket. A bennük is – mint minden emberben – munkálkodó lelkiismeret-furdalás rémes tömeggyilkosságokhoz vezetett. Áldozatok tízezrei végezték be [… Tovább]

Kisregény

Genezis 11

* Arra már senki sem emlékezet, hogy a Szfinx mióta néz magányosan a távolba, vajon ki építette, s mi lehet a titka. A papoktól nem tudtak meg semmit, hisz közülük is csak hárman voltak a titok birtokában. Mikor egy meghalt [… Tovább]

Kisregény

Genezis 10

* A Nagy Folyó partján hatalmas sürgés-forgás verte föl már sok holdforduló óta az amúgy csöndes tájat. Az Ur a vízözön után elhatározta, hogy a sátrak és fakalyibák helyett kőből építtet lakhelyeket, amit, ha jön is az áradás, a víz [… Tovább]

Kisregény

Genezis 9

* Abban az időben még létezett a Sziget, melyet apály idején egy vékony földnyelv kötött össze a még egybefüggő afrikai és európai kontinenssel. Az emberek közül sokan vándoroltak át ide, ahol az éghajlat és a növényzet is kellemesebbnek bizonyult, mint [… Tovább]

Kisregény

Genezis 8

* Ebben az időben már csak két—három ősember faj élt a földön, s ezek egymással keveredve hozták létre azt az új fajt, amely rohamosan távolodott minden addigi élőlénytől. A környezetére sokkal nagyobb hatást gyakorolt, mint bármi eddig. Állatokat háziasított, növényeket [… Tovább]

Kisregény

Genezis 7

* Nehány százezer év alatt a Föld benépesült ezekkel a fura lényekkel. A hordák állandóan vándoroltak — biztonságos életteret keresve — és így vagy úgy elpusztították egymást, avagy egyesültek nagyobb közösséget alkotván. Közben a fajuk alakult, formálódott, mind újabb tulajdonságokkal [… Tovább]

Kisregény

A csúcs

Végre nekiindult. Telve erővel, ambícióval, meg nem állíthatatlansággal. Biztos volt benne, hogy fölér. Miért ne érne? Föl volt vértezve erővel, ismeretekkel, szereléssel, ambícióval. Az első napon nagy utat tett meg. Lenézett, és játékházakat látott alant. Törpéket a völgyben. Magát — [… Tovább]

Kisregény

Genezis 6

* A vizekben és a szárazföldön minden élőlénynek fejlődtek azok a képességei, melyeknek révén az utódokat világra hozta és életképessé tette, meg tudta védeni magát és táplálékhoz juthatott. A növények magok milliárdjait szórták a talajba, melyeknek igen kis része fejlődésnek [… Tovább]

Kisregény

Genezis 5

* A fajok vándorlása megindult. A felszínről a levegőbe emelkedtek az első példányok. Először a kisebb rovarok tettek kísérletet, hogy elrugaszkodjanak a földtől, és a magasban lévő ágakon jutottak bővebb táplálékforráshoz. Nagyobb biztonságban is érezhették magukat egy darabig, amíg a [… Tovább]

Kisregény

Genezis 4

* A Föld eredendő energiáját folyamatosan a térbe leadva forgott saját tengelye, s keringett napja körül — a többi bolygóval együtt —, melyek leszakadtak csillagjukról. A Nap a vonzásában lévő bolygókkal — több csillagrendszert alkotva gigantikus ellipszis pályán haladt a [… Tovább]

Kisregény

Genezis 3

Az első sejtek még hasonlítottak valamelyest az ős-egyhez. Alakjuk, halmazállapotuk, a bennük rejlő ‘tudás’ még egy piciny egységben volt. Fölhasználtak mindent, hogy élhessenek. Működésükhöz az energiát a tenger felszínén átszűrődő napsugarakból merítették. Mozogni nem voltak képesek, csak a hullámok sodorták [… Tovább]

Kisregény

Genezis 2

A belső harccal kezdődött minden. Addig létezett a tökéletes.   Tudta, hogy ha változtat rajta, elvész, vagy létrejön valami, de nem volt biztos benne, hogy más formában létre tudja e hozni. Mégis hajtotta valami belső ellentmondás. Ez a vajúdás megváltoztatta [… Tovább]

Kisregény

Genezis 1

Kopogtatott és belépett. Másra nem emlékezett, csak arra, hogymegfordult maga körül és zuhant, zuhant. Egész puhán esett le, nem is esett, valahogy egyszerűen csak ottvolt. Valami eddig soha nem érzett borzongás járta át, olyasféle, mint amikor szeretkezett. Érezte, hogy létezik, vagy [… Tovább]