Sci-fi

A szomjúhozó 10/4

10.4   Két er?s karú maninik feltette a kövekkel teli urnát az áldozóoltárra. Tzswen és Chikchan két oldalról odaállt mellé. Ook kalapácsát magasra emelte, kivárt, míg mozdulatlan némaság lett mindenütt, tán még a szél is visszatartotta a maga fújását, amikor [… Tovább]

Sci-fi

A szomjúhozó 10/3

10./3   A kis lakhelyek, k?be vájt otthonok, k?b?l, fából épült kis házak ünnepre voltak díszítve. A sár nyoma itt-ott folttal éktelenkedett a mezsgyén, a kövön, a házfalon, eloltotta a virágzó kertekben a színt, de mégis, tisztán csillogott minden a [… Tovább]

Sci-fi

A szomjúhozó 10/2

10./2   A Feketeló jár?rei a domboldal legközelebbi barlangjában találtak menedéket. Ott találkoztak mind a négyen. – Honnan tudtad, hogy itt a barlang, teljesen képtelen helyen van, nem olyan magas a hegy, hogy feltételezni lehessen, hogy a sziklák barlangot rejtenek [… Tovább]

Sci-fi

A szomjúhozó 10/1

10/1 Chikchan disznószemei ragyogtak az örömt?l, Manik düht?l elhomályosult szemmel, feszesen állt, két ajka széleit már véresre harapta kínjában, míg a beszédet hallgatta. Chikchan szólásra emelkedett. – Bocsássatok meg embertársaim, ha valaha, valamit ellenetekre tettem, mentségem a nemes szándék mindnyájunk [… Tovább]

Sci-fi

A szomjúhozó 9/4

9/4 Az orvos nehezen vette a lélegzetet miközben haladt felfelé a meredek lépcs?kön, a pirkadat fénye kísérte lépéseit. Nem álhatott meg szétnézni, hogy lássa a nyomait a földindulásnak, mert paptársai követték. Négy maninik a lépcs?n hozta újra Chikchant, mert a [… Tovább]

Sci-fi

A szomjúhozó 9/3

9/3 Elefántok érkeztek dübörögve, a vezérhím trappolt el?l, nyomában a csorda apraja nagyja. Körkörösen körbe taposták a t?zfészek körül a füvet, ledöngölve széles talpukkal a földet. Wink elvarázsoltan állt, és nézte, hogyan állítják meg a t?z terjedését az oktalan állatok. [… Tovább]

Sci-fi

A szomjúhozó 9/2

9./2   Az anya felbátorodva rohant vissza csecsszopó kisdedjeihez, sebesen, mint a gazella, bátran, mint az oroszlán, haja sörényként lobogott utána. A földkunyhó résén becsusszant, kölykei örömteli vinnyogással fogadták. Kidobálta ?ket a résen, majd felkapta karjaiba a két porontyot, vitte [… Tovább]

Sci-fi

A szomjúhozó 9/1

9./1   A jégverést?l kék-zöld foltokkal, kifulladva érkezett Ook a párral a raktárba. Ahaw szólni sem tudott az örömt?l, amikor meglátta anyját, apját és húgát, Samexel együtt a bejárat mögött, biztonságban. Wink sürgette a kis csoportot, induljanak, szálljanak be a [… Tovább]

Sci-fi

A szomjúhozó 8/5

8./5 Isis zokogása, jajszava feler?sítve járta át a csarnokot, echó felelt remegve minden hangjára, kérdéseit megsokszorozta a visszhang. – Óh Osiris mindenek tudója, a földnek, a leveg?nek, a víznek, a t?znek ismer?je, teremt?je, mozgatója, hol vagy, én társam, éltet?m? A [… Tovább]

Sci-fi

A szomjúhozó 8/4

8./4   A hajnali nap fénye felragyogott a hegyek mögött, el?re küldte tapogatózó sugarait a Nap. A hegyormokon rózsaszín fény gyúlt. Az ég színe mély zöldr?l kékre váltott, a fehér páracsomókat felszippantotta a napfény melege. Éles kontúrral rajzolódott ki a [… Tovább]

Sci-fi

A szomjúhozó 8/3

8./3    A párja rikoltva ugrott elé a f?be taposott csapáson, gödölye lógott élettelenül az er?s félkarján. Éles fejhangján sikítva hívta enni társát. Az asszony szaglászta a falnivalót, öklendezve elfordult, Tépett a bokrok gyümölcséb?l, beletömte a másik tátogató szájába, az [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 8/2

8./2   Az Öreg a parton a f?ben megbújt, hirtelen egy mellé ugró nyúl fejére csapott a baltájával. Fogaival tépte, marcangolta a még élett?l lüktet? testet, falta a véres húst.   Kopasznyakú, görbe cs?r? madarak hang nélkül eveztek felette a [… Tovább]

Sci-fi

A szomjúhozó 8/1

8./1   A Lány nekiiramodott a bozótosnak, futott lélekszakadva, farkasokkal a nyomában.   Morgó iszonytató hörgéssel két lábra állt, teljes erejéb?l rávetette magát a szembenállóra, maga alá temette súlyával.   Sebzett hallotta a lelkében a hangot, amely zsákmánnyá tette támaszát, [… Tovább]

Sci-fi

A szomjúhozó 7/4

7./4   Sebzett kacska karja meggyógyult már, fájdalom és érzékelés nélkül lógott rosszul, formátlanul összeforrt válláról. A sérült kéz er?tlenül, torzan lengett minden lépésénél a felegyenesedett test mellett. Horzsolásokkal, sebekkel lett tele. Amikor az ember, menekülés közben visszaváltott kuszásra, élettelenül [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 7/2

7./2 /Kisslakinak, tisztelettel /     Szívós gyökerekkel kapaszkodott a földbe a lázadók nyírfája, karcsú törzse méltósággal állt, ágaival tisztán, fehéren nyújtózkodott az ég felé. Tzswen társai lettek a lázadásban a nyírfa er?s ágai: Benik, Ook, Yax, Ik’, Etz’nab, a [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 7/3

7.3 / Kisslakinak, tisztelettel /     Reggeli fénynél elhalványult a lámpa fénye. A férfiak a fürd?ben beszélgettek készül?dés közben. – Chikchan nagyon készül az ünnepre. Isis ünnepe közeleg. A sötét szív? zsarnok már szomjazza az embervért. Már sóvárog a [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 7/1

7./1   Ahaw elt?nt, ment a járm?véhez, a Fehérlóhoz. Lába feldagadt a vándorlástól, testében a tüskék sajogtak, de lelke nyugalma feledtette teste háborgását. Anyja ken?cseivel kente b?rét, mosolyogva, der?sen, vélt szabadságának örülve. Az égen átcikázott egy új fény, üstökös, vagy [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 6/5

6./5   A medve folytatta a vándorlást él?helye felé. Nyomában loholt kis csapata. A hegyoldalon találtak odvas fát, vezérük olthatta méz utáni sóvárgását. Jóllakva a léppel a medve, a maradékot a várakozók közé dobta. Süld? falánkul nyelte az édes lépet, [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 6/4

6/4   Ahaw a hordához beszélt. Sebzett, Süld?, és a Lány megb?völten meredt reá. Ahaw lábai el?tt guggoltak mindannyian, a farkasok tisztes távolban köröztek körülöttük, Morgó távolabb egy sziklához dörzsölte bundás hátát. Semmit sem fogtak fel a szavakból, vagy mégis [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 6/3

6./3   A szavazás megkezdődött. Titkos szavazás. Mindenkinél volt egy fekete és egy fehér golyó. A fehér golyó kristályból, a fekete golyó fából. Csak az els? szavazat koppant az ebonit edény alján, a második már csendült, ha kristályt dobtak. Az [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 6/2

6/2     Froggy Samex nyakát ölelve riadtan hallgatózott, szomjazott, éhes is volt már, de mégsem mert kilépni rejtekéb?l, onnan, ahol az anyja hagyta. Várt. A sötétben csak a macska teste volt számára a biztos pont, amibe kapaszkodhatott. Várakozott. Riadtan, [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 6/1

6/1     A tél tombolt, a fagy belehelte a föld sebeit, az izzó láván sisteregve olvad a hó, a t?zfolyamok parázslottak még egy ideig, dacolva a hideggel, faggyal, az elmúlás dermedésével, különös alakzatokban, laposan, mint a szétterül? víz, fodrosan, [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 5/3

5/3   Benik a raktárban rendezkedett, rakosgatta a fogyó készletet, amikor Yax hozzá fordult kérdésével. Váratlanul szólalt meg, láthatóan ? maga is meglep?dött, hangját kongva verték vissza a falak. – Ültetni kellene a száraz földdarabokon, vissza kellene vinni az állatokat, [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 5/2

5/2   Néhányan lélekben kiváltak a csordából, kiszakadtak a mindennapok monoton szürkeségéb?l, lelküket építették, készültek szívük megmérettetésére, majd ha átkelnek a folyón, a szívük könny?nek találtassék, mint a tollpihe. Nem vakította el ?ket talmi csillogása az aranynak, gyémántnak, nem süketítette [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 5/1

5/1   A látogató sebesen haladt, karjaival, lábaival olyan mozgásokat tett, mint Rágó. Süld?, ha lába nem érte a meder alját, kapálózott, kezével, lábával hajtva maga alá a vizet, mint a négylábú állatok, mégis elég sebesen haladt ahhoz, hogy ne [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 4/3

4./3   Sebzett elindult az új nappal világosságánál, a reggeli hajnalpírban, élelmet keresni. Süld? nyámmogva követte, szájában érezte még az éjjel nyugalmát, álmosságát. Nem találtak már gyümölcsöt, a termés rég elérett, ami nemposhadt meg, az befordult a föld alá. A [… Tovább]

Kisregény

A szomjúhozó 4/2

4/2   Xocsitl várt. Várta a maninik visszatérését, ám ? késlekedett. Már újra elment fényes szekerén más vidékekre a Fenséges-ragyogású, felt?nt az ég királyn?je fehérarany köntösében a bíboros égen, de a maninik nem jött vissza. Xocsitl végzett napi munkájával, ellátta [… Tovább]