Nincs kép
Vers

Szíriuszi napok

* hömpölyg? árkok zokog a magányos éj metszett ereken * látod kezemet? ujjak közt szivárog el bágyadtan lelkem * kutya nagy meleg az utakra göngyölöm arcom ráncait * vibrál az alkony száraz ajkak sóhaja lágyan szell? kél * tikkadt tarlókon [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Él bennem egy világ

él bennem egy világ bérces hon rhododendron színekbe mártott fájdalom hol a szívfelzokogkonokzerge ösvényeken szárnyszegettenbolyong a gondolatbolyhosfellegtenger alatthol a vad magánybangleccser gyalulta völgyekhezsimulokhangos rianással él bennem egy világhol tekn?völgyek mélyénhajnalmadárköszönt le rámés bánatomvad vizekbe veti magátfehér tündérrózsaalussza álmátráterítem tekintetemszerelmesenmíg csillogó [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Élt röviden sokat

"elhallgatok ti játsszatok én majd ?rzöm a látszatot " valamikor hogy tudott muzsikálni valamikor élt röviden sokat hogy túlzásokba ne essen fejetlen ünneprontó rontásba rekedten sorakozó koroknak átadta kusza játékait faragott háncsait halk szavakkal kikövezte Felek alját a Házsongárdig szomjazik [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Tornyok, ha görbítik utamat

tornyok ha görbítik utamat keréknyomban csobban ködbe fojtott kolomp halk zabolája s befog ölel?n galambdúcok búgó kupolája tövében guanó porlik kallangó nemere szitálja régi léptek nyomáttömjénezi vele a hargitát vezekl?k ruhája isten templomában ábel csuhában s?r?bb egyre s?r?bb rengetegje hamut [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Üzenetek

* üzent még barnán benne az egész világ már rezdületlen * magányos az éj fényt oltott az utolsó szentjánosbogár * elült a vihar letépett nyírfa ágon egy hajnalmadár * végtelennek t?nt porán szomjazó léptek még kísértenek * lebukott a nap [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Haiku – Természet

Pontosabban inkább afféle "haikulike". Vallom, hogy igazi haikut csak japán írhat, minden más dilettáns próbálkozás (nem a nemzetiség, hanem az évszázados-ezredes szokások, életmód, mismás miatt)… Vízililiomtava mélyén aranyhalmosolyra fakaszt A szorgos hangyanaphosszat lohol, de majdenyészeté lesz A virágszirmoklében lapul lényeminden [… Tovább]

Vers

Tenger

A homokban látom a lábnyomod, amit a víz egy percre otthagyott.Vízzel repül tovább, kicsit meg-meg áll, majd fut tovább.Tölts még egyet és mondom tovább, a füst egy kört formált.Csak tölts még egyet és maradunk itt, ott jön a sötét karát. [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Laudes organi

crescendo harsogjatok égnek sípjai szelek szelencéje fogd be a hurrikánt mossa rád hangok zuhatagát s ha lebeg már kupolád enyelegjen minden oszlopod a vonagló végtelen felett áztass pánsípok jajában dudák bánatában formázd bennem templomok csendjét s ha süvít végig rajtam [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Kuporgó harangszó

a hátsó kertkapun megszorult a nyár tikkadt nyöszörgéssel tátong résnyit a pusztuló portára s míg léptem csikorogva fészkel ösvények kavicsán tornyok lábához kuporog a harangszó koldussal paroláz kalapjában kong még egy utolsót aprópénz csacsogásrég beváltott élet verg?dik az alkony is [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Fa gyökerén a fejsze

kumrán tekercsét tele írtam és csak haldoklott a tenger esszénus szemekkel míg b?re aszalódott szavakat görgetett a szél a puszták sárga fodrán kuporogtam s feleztem id?t táncoltak rajtam sánta hangjegyek turbékoltak s én csak etettem fa gyökerén a fejsze vitorlát [… Tovább]

Média

A kosárfonó dala

  (meghallgatom)   lásd kosárfonó voltom dühöm kalodák foglya nem bömböl át mint vizek tajtéka gőgös hidakon csak bent zokog csendesen a szó leheleten érlelt megannyi szó elhúzott nótákon sikolt a vonó mint penge ha késpallóba vágva remegne borókám terem [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Lampyris rajzol íriszemre

avagy egy mécsbogár tánca éji fuvallat tarantella táncát f?szálak járják s én ejtem lelkem a vonagló világrafelfogni talán karját kitárja mikor is ültem ki az éjszakába tarisznyám alatt verg?dik réga savanyú hold vagy árnya ki tudja mire vet?dötthamun érlelt vágya [… Tovább]

Média

Pogrom

  (meghallgatom) én láttam gyűlölni népet vicsorgó hordát gyilkos őrületben láttam szénán érlelt fegyvert mint ponyvák alá vakon döf becserkészve áldozatát láttam dorongot husángot láncot téboly ásta sáncot anyám könnyű álmot ígér nyög a szó a magyar remél még remél [… Tovább]

Vers

Távolabbi mától (Távol Afrikától?)

Velem?Vagyok, néha úgy érzem, hogy létezem.Nagyritkán még élvezem is,Hogy foglalkoznak velem.Voltam messze, nem volt semminek magyar hangja.Talán csak a napfelkelte, meg a nyugta.A pénztárnál ugyan, az. Ugyanaz.Némi csengés, lecsengés, más…Tudod olyan nyugodt dolog,Csak éppen jólesik.Vagy jól esik.Tudod ott kint. Legutóbb [… Tovább]

Vers

Még egy perc

  (meghallgatom)   Még egy perc,És ez az egész valósággá válik.Még egy perc,És ez a világ darabokra málik.Még egy perc,Majd eltelik egy óra.Még egy perc ,Az id?t kutatóra. Még egy perc,A lassú táncnak vége .Még egy perc,Az Isten szerelmére.Még egy [… Tovább]

Nincs kép
Vers

szilánkolás

Csend. Halk hang sír. Berobog vonatán, elid?z ma talán ?. Itt vár. Csitt. Reggel született,délben megeredt,hóban befagyott,éjjel kidobott test függ. Halk fütty. Legutóbb szerkesztette 2019.09.17. @ 07:39 – Macskássy Matthias

Nincs kép
Vers

Aranysarkantyús reggelek trombitája¦

Aranysarkantyús reggelek trombitája¦/Szécsi Margit emlékére/ számlálatlanul múltak el a napok –fejed felettmadarak serege ujjongva repdesettbuborékokat kergetve zeng? torkúpávák futkároztak, s a t?zfalakona gesztenyefák árnyai játszottakcsalóka békeérzetet lopva szívedbedaloltál nekünk, de elvették t?ledsanzont énekeltél, mégis elvittevad forgószél hangod, már nem hallodmikor [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Július tizenharmadika emlékére

Szélforgó zúgására ébredtFények cikáztak keresztülFeszült agyán, lazán tépteLénye gyökereit földest?lKöltöz? álmai irracionálisHangtalan némasága tárjaSzíve kapuját lobogó lángraHárfa húrja vágta ujján sebetA dallam még a leveg?benRemeg, pasztell vörös foltHagyott nyomot fehér ingén [-] nyolcadokra osztott foszlottkalács, marcipán katonáksorakozó, cukor trombitátfúj szélfiú, [… Tovább]

Nincs kép
Vers

JÉZUS ÉS A DÉMONOK IMÁJA

Kányádi Sándornak70. születésnapja alkalmából …És akkor a démonok meglátván az Ã?Å¡r Jézustfelismerék, hogy ?az Istennek Fia, a Megváltó,eszel?sen rohanni kezdének,karjaikkal vadul hadonászván és köpdösvén,eltorzult arccal és iszonyú hangokon visítton-sivítvástekként rikoltozának: ž…mert hogy mostantól mindörökkéa gyilkosoké és a terroristáké minden ország,a [… Tovább]

Nincs kép
Vers

feszület

Emlékrésekszárnyaló sassík vidékensíkok metszik egymástsíkban csíka csíkbanpontfókuszálttudatomvakoncsapongcsapongvakongaz ürességt?l nemrég születtemmost árkom ásomszélesen vagyokvagyokvagyokelhatárolt falakközt de szemtelenénem által építettemfültelena csöndbeszédre csont a falvagy hús a falvagy hang a fala börtönömvagy idegducokcsintalankodásacsupán magamképzetem? lélek! lélek!félek! félek!oda ki – oda kiodakint a varázskantárelszakad-éelpörög-éa [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Küszöbök

A második küszöb*: az ?r.Színekre, árnyalatokra bontott szavak,szempillantások lézereégeti, vágja a felh?gomolyagotszürkeségbe s?r?södvehomlokom ráncai, s véd páncélja mögött: Å?Sugárlényem feloldja véred vörösét,fényt ültet sejtjeid kivetett magjába,átölel, átlényegít majd,szépségem megsemmisít…, vagy:maradj egyedül és legyenbizonyosságod szület?,zsendül? emberi er?d, a pórusoshéjba burkolt akaratod,a [… Tovább]

Nincs kép
Vers

pókfonálnyaláb

Kinyitottam egyszer az ajtót, És te ott álltál el?tte. Együtt tisztelegtünk, Kékre festettük az eget, Nem sírt ránk ónos es?t, Csak súlyosan ránk bökött. Én bokádhoz szórtam lelkemet, És te kérdezted: enyhült tán bánatom? Átléptem letört gallyakon? Talán ló rúgott [… Tovább]

Nincs kép
Vers

forgács

Az asztallapon tányér áll. Nem csúszik le, mert egyenes. Mer?leges lábakon súly. Tükörben képe visszanéz. sszekacsint, de nem talál. Suttogva kél a rojtokon. Mit ér ruhánk, a cifra haj? Üres faház hiába áll. Mit ér a ház, ha benne ülsz? [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Alagút

Virágok illata lebeg a nyári éjben, szeretnék még szépet írni, de nem tudok… – miért nem? Túl sok a fekete folt… A hegyek sötéten pihennek, álmodnak ezüst csillagfényben… Közhelyes szívemben érzés kering, érzem minden sejtemben a kínt… S a fák [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Holdfogyatkozás

Éjjeli menedékemSzéttört emlékem darabjaiHoldfogyatkozás Tintába mártott tollheggyelTörött ablaküveget karcolokSzétfolyt fényekre vadászok Préselt leveleket ragasztokSzínesek és nagyok erdő emlékeiMint a halott pillangók Imakönyv lapjai közt elszáradtRózsaszirom száz év magánySzökik el láthatatlanul Éjféli ébredésekTeljes sötétségbe borult szobaHoldfogyatkozás Legutóbb szerkesztette 2019.09.17. @ 07:39 [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Rés a pajzson

-…s ha még hiszel a lélek tisztaságában,igen, akkor önnön lelki tisztaságodpatyolat fehér, soha ne sározd be hát,gonosz kísértés ne fesse feketéreszínes álmaid mosolyát…?(bölcs mondás, saját gondolat, hogy a tárgytól eltérjek kissé) ~~~ – Az idő kérdése állandó, mindenható?Múlik, vagy csupán [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Vad ló odarúg

Vad ló odarúgakinek a szeme csúf.Vad szív, csodaszép,a szeme sötét. Éj-tánc, elegáns.Pata dobol a faháncsszálkás lemezén.Ez a paci fél. Hold-árny ma leszáll,fekete a fakarám.Baljós, veres éj,lovagol a szél. Szikrát csahol épp.Szereti a melegét.Vad szél, csuda láng,ropog a faház. Szép ló, [… Tovább]

Nincs kép
Vers

karácsony éjjelén

Egy este megjelent.Kis árva várta őt.Családja bent pihent. – Gonosz, te! Nagyra nőtt!Üvöltve támadottaz ifjú, s nem köszönt. A vendég suttogott.– Nicsak te félsz? Hahó!Te! Mondjad! Fáj a gond? – Na less ki, hull a hó! –sziszegte csendesenfehéren egy bitó! [… Tovább]

Nincs kép
Vers

Hintalóca

Hintalóca, víg fa póni,merre rúg ki görbe lába?Dőlne hátra, majd előre,Sorsba verve ringatózik. Ej, te póni, hintapára,Víg kacajba vésve éledingaléted, összerúgvaálmaidban ős királyfit. Romba törne vaspatájaGyermeket, vad csintalant is.Árva senki, átfaragvaRút vigyorba, átkarolva. Legutóbb szerkesztette 2019.09.17. @ 07:39 – Macskássy [… Tovább]