Csillag Endre : Vitéz Báró Ungár Károly

Bukoweberdói és Ujisciei Báró Ungár Károly

 

Nézegetem a katonahőseink.hu domén-névre „hallgató” honlapot. Lelek rajta a Mária Terézia Rend Kitüntetettjei között egy nevet: Vitéz  Bukoweberdói és Ujisciei Báró Ungár Károly.

Íme a hőstette:

„A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye: Ungár Károly hadnagynak, a 83. gyalogezred utászosztaga parancsnoka 1914. október 2-án éjjel 11 órakor  azt a parancsot kapta, hogy az utászosztagát másnap reggel a Wislokáig tolja előre, gyűjtessen  faanyagot a folyónak október 4-én leendő áthidalásához, amikor is egy hidászszázad fog oda hídverés céljából beérkezni.

Ungár hadnagy parancs szerint október 3-án reggel fél 6-kor megindult 68 főnyi osztagával a Wisloka felé. Délben érkezett meg a Wisloka előtt egy községbe, a folyótól mintegy óra járásnyira. A hosszú menet után itt megpihentette osztagát és tájékozódott.


Félbeszakította tehát a pihenőt és fáradt utászaival a hídnak vett irányt. 15 óra tájban, mikor a hídhoz közeledett, onnan erős puskatüzet kapott. A hidat tehát az ellenség védelmezte, Ungár hadnagyot ez a körülmény nem térítette el szándékától. Támadásra fejlődtette csapatát, majd rövid lövöldözés után utászait szuronyrohamra vezette. Az elszánt roham csekély  veszteséggel sikerült. A védekező oroszok egyik része megadta magát, másik része elmenekült. Ungár tehát a hidat sértetlen állapotban szerezte meg. Most következett azonban a dolog nehezebb része, a híd megtartása.  Csakhamar kozákok bukkantak fel Ungár utászainak hátában. A hadnagy azonban résen volt. Megszállatta a 170 lépés hosszú híd mindkét végét, vagyis arcot fordított úgy nyugatnak, mint keletnek, minthogy mindkét irányból várhatta az ellenség támadását. Majd jelentést küldött tőle 4 és félóra járásra levő ezredének, hogy nincs szükség hídverésre, mert már van jó híd, csak jöjjön gyorsan erősebb csapat előre, ő a hidat addig védelmezni fogja.


Az oroszok természetesen iparkodtak a hidat visszaszerezni. Éjjel két ízben is megtámadták az utászokat, de a híd megmaradt magyar kézen. Ungár hadnagy tehát azzal, hogy a hidat parancs nélkül, sőt parancs ellenére elfoglalta, a hadtestet üldöző hadműveletének egy teljes napi előnyt szerzett. Ezt elöljáró tábornoka a helyszínen azonnal megállapította. Érdemességét a Rend 1918. augusztus 17-én állapította meg. Ungár Károly született 1892-ben  Budapesten.


Katonai pályája:

 1. Budapesti hadapródiskola
 2. 1911. zászlós a 83. gyalogezredben


Kitüntetései:

 1.  MTKR lovagkeresztje
 2.  Vaskorona Rend III. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
 3.  Tiszti Ezüst Vitézségi Érem
 4.  Katonai Érdemkereszt III. oszt. hadi díszítménnyel,kardokkal
 5.  Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
 6.  Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
 7.  Károly Csapatkereszt
 8.  Sebesültek Érme 1 sávval

Háború után:

 1.  Vitézi Rend
 2.  Magyar Háborús Emlékérem siskkal és kardokkal
 3.  Magyar Koronás Bronzérem vezérőrnagy
 4.  Magyar Érdemrend lovagkeresztje
 5.  Magyar Érdemrend tisztikeresztje hadidíszitménnyel,kardokkal
 6.  Magyar Érdemrend középeresztje hadiszalagon kardokkal
 7.  Nemzetvédelmi Kereszt
 8.  Felvidéki Emlékérem
 9.  Erdélyi Emlékérem
 10.  Tűzkereszt koszorúval és kardokkal


Meghalt 1975. június 23-án, Marcaliban”.

Ugyanezt a hőst 1952-ben, családjával egyetemben, osztályellenségként kitelepítették Nagyrábéra, a szülőfalumba. Gasztonra, a fiára, lányára, talán Klára, emlékszem. Gasztonnak volt egy hajlított kormányú versenybiciklije, de egyetlen foga sem elől… Állítólag versenyzés közben bukott, amikor is elvesztette elülső metszőfogait. Pótlásról, az egykori helyzetükben, szó sem lehetett. Akkoriban folyt Rábé határának kultúrmérnöki felmérése.

Nyári szünetes – ha jól emlékszem már gimnáziumi – tanulóként együtt dolgoztam Károly bácsival a munkálatokon, én figuránsként hurcoltam egy hosszú, számozott mérőlécet, a hadnagy úr pedig „cucc- és pakkhordó” volt. Ő maga találta ki beosztására ezt az elnevezést. Isteni humora volt. Ugyanő hordott ivóvizet a „munkásoknak.” Báró Ungár Károly, osztályidegen közellenség 1952-ben éppen hatvan éves volt, és ennél „jóval korábban” vezérőrnaggyá nevezték ki.

Legutóbbi módosítás: 2019.10.10. @ 12:45 :: Adminguru
Szerző Csillag Endre 162 Írás
Amatőr módon írogató nyugdíjas vagyok. Követek el verset is, de igazán a kisprózában érzem jól magam.