M. Fehérvári Judit : Himnusz az életért (Regényrészletek) 4.

A beküldött képen én vagyok 24 éves koromban az egyik másodunokatestvéremmel az ősi birtokon egy fa tetején…*

 

 

A nagyságos lotyó

 

 

 

Az öreg Fejérváry három gyermeke közül a középső lány, Mária, túl a kilencvenen, de ma is él. A legnagyobb, Erzsébet, mikoron megállapította, hogy tíz évesen árvák maradtak, s egy gyöngyszemű s aranylelkű mostohával gyarapodott a család, mindent elkövetett, hogy iskoláit minél hamarabb befejezhesse. Ezért az első adandó alkalommal férjhez ment.

Az ok végtelenül egyszerű volt: csak ránézett az 1848/49-es eseményekből is ismert Perczel család leszármazottjára, Borbálára, s azonnal tudta, hogy nem lenne képes becsapni ezt a finom teremtést, márpedig neki egyedül csak a természet és a vére diktálta a törvényeket és szabályokat. Így történt, hogy a leánynevelő intézet falait otthagyván, az oltárig meg sem állt. Csak Gyurka nem észlelt semmit sem a körülötte történtekből, mert nem csupán az angolkórtól ijesztő sütőtökre emlékeztető koponyája, de mentális sérülései miatt az elméje sem haladta meg egy három éves gyermek szintjét. Mégis ötvennégy évig engedte a Teremtő, hogy nap nap után megkérdezze: „Erzsinket mikor látjuk már?”

Azt pedig várhatták. Nem jött. Aztán egy szép napon mégis beállított szégyenszemre egy paraszti szekér hátulján kuporogva, s egy csecsemőt és egy másféléves kisfiút is magával hozott, mondván, hogy ezek itt az unokák, Erzsébet és Antal. Ezután egy hajnalban kiosont a házból, s gyalogosan meg sem állt először a debreceni Metzgerékig, majd a Felvidékig, ahol ebben az időben szokásos volt az örökbefogadás hirdetés útján történő módja. Gyámhatóság, időpont, lemondás. Nagyjából ennyi teendője akadt, ha szabad szeretett volna lenni, márpedig ő ezt nagyon kívánta, mivel ekkorra már elvált a férjétől, de még botrányosabb volt, ahogyan senki által sem tudottan újra férjhez ment, s nagyságos Hatalóczkynéként próbálta eljátszani a bajba jutottak vérlázítóan nyomorúságos szerepét.

Az öreg Fejérváry azonban híreket kapott, s, amint tudott, befogatott, s még időben megakadályozta azt, hogy az egészséges, s addigra nagyon a szívéhez nőtt fiúunokáját más nevelje fel. ő maga adoptálta nővérével együtt, s hogy ne essen mégsem a hatalmas csorba a lánya becsületén, rosszul diktálta be a születési nevet a falusi plébánián, mert Fejérváryból csak egyetlen család volt, de Fehérváriból egy sem…

Hogy mit szólt ehhez Áncsán Tóni, aki a gyermekek édesapja volt, majd csak valamikor 1970 körül derült ki, mert ekkor éppen vitézkedett. 1933-at írt a kalendárium. A Horthy-rendszer kellős közepén mi mást csinálhatott volna egy lecsúszott dzsentri, ha már a pénzen vásárolt és kiváltott iparosság nem ment neki? Kártyázott, ivott, nőzött, egyszóval élte az aranyifjak életét.

Negyven esztendő elteltével még mindnyájan éltek, csak éppen nagyon másképpen. Az öreg állandóan krákogott a pipadohánytól, meg el ne feledjem, a legerősebb házi pálinkától. Gyurka naphosszat ült egy kisszéken, s csak néha szólalt meg, hogy: „Erzsink megint nem jött…”. Mária valami kocsmáros felesége lett a szomszédos településen, jómaga uralta az ivót és az emberét is. Egy hatalmas új építéső házban élt a család, mert a belvíz elvitte a birtokot, a tanács pedig minden érintettnek annyit fizetett, amennyit az eredeti felépítmény és a hozzátartozó részek értek.

Ekkoriban még háztól temettek, mert a temetőben nem volt hűtőkamra. Legelőször az áldott emlékű Borbála tért meg teremtőjéhez, mert egy Máriapócsi búcsúban eltörött a gerince, annyian tapostak át rajta. Hiába tették jól kidunyházott szekérre, nem akart ő semmi mást, csak még egyszer látni a házat, amelyet valaha hatalmas gyerekzsivaj töltött be, így kórházról szó sem lehetett. Amúgy is idegenbe kellett volna mennie gyógyulni, s a lehetséges helyek közül egyikhez sem főzte valami túl nagy bizalom. Az öreg doktor meg úgyis minden héten ellenőrizte a családot, nála nem ismertek jobb orvost, mert egyszerűen nem volt szükségük másra.

Erzsébet ekkor Debrecenben élt, ismét férjhez ment, immár harmadjára, hogy legyen kinek eltartania. Arról mindenki némán hallgatott, hogy közben valahonnan még összeszedett két zabigyereket, Ilonát és Juliskát, akiket egyenesen Pesten adott árvaházba. Túl a hetvenen, mindketten ott élnek ma is a nagy fővárosban. Férjeik halála után összeköltöztek, s egy igen tágas kertes házat vásároltak. Az egyikük főnővér volt, a másikuk is diplomát szerzett, de egy híres bokszoló férj mellett soha nem dolgozhatott. Abban az időben a nőknél létezett a háztartásbeli fogalma, így nem lettek Közveszélyes Munkakerülőkké. Érdekes, de ez a fogalom nem a szocializmus vívmánya volt, mert bizony József Attilát is elszállították egy alkalommal emiatt, hiszen csak az 1913-as XXI. törvénycikk élt tovább egy rendszert. A férfiak urnái, a megszállott főállású fotósé és a bokszolóé, az egyik szekrény tetején nyugszanak most is békésen, egymás mellett. Már tinédzserek voltak, amikor először találkoztak a nagyapával, aki könnyes szemmel ölelte magához őket, s ettől kezdve a nyaraikat természetesen ott töltötték. Mire Ilona fia, Ferike és annak neje alkoholista lett, a frigyből származó négy gyermeket a nagymama nevelte, akik igen sok időt töltöttek a dédikéknél.

Mindeközben Erzsébet moziba és színházba járt. Azonban amikor megtudta, hogy meghalt a nevelőanyja, akit csakis a mostoha szóval illetett, s ki nem mondta volna soha, hogy „anyám”, amilyen gyorsan csak tudott, hazament és intézkedett. A legnagyobb szoba közepén összetolt asztalokon ott feküdt a ravatalon Perczel Borbála. A koporsó nyitva, négy sarkában négy nagyon furcsa illatú, monumentális hófehér gyertya, mindenütt székek és siratóasszonyok, s alig néhány méterrel arrébb a halotti tor. Görög katolikus zászlós és tömjénes temetés volt, hatalmas tömeggel. Máriának három gyermeke, két lánya és egy fia született, de ekkor még nem voltak unokái. A kisebbik Erzsébetnek már két fia és egy lánya volt, míg Antalnak szintén két lánya. Mindenki eljött, hogy temesse azt a kort, vagy csak emlékezzen. Csak a lebénult siránkozott otthon egyedül, mert az ötvenes évek második felében egyik napról a másikra Metzger egyszerően eltőnt. Hiába keresték-kutatták a nyomát, a koncepciós perek idején nem volt tanácsos messzire merészkedni, így aztán arra gondoltak, majd csak előkerül. De nem így történt. Államrend elleni szervezkedés miatt elítélték, majd internálták és kitiltották a lakóhelyéről. Talán lekommunistázott valakit, talán nem, de mindösszesen ennyi kellett ahhoz, hogy soha többé ne lássa élve a családja.

A gyászszertartás végeztével Erzsébet visszatért Debrecenbe, s amilyen gyorsan csak tudott, elvált és hazaköltözött. Talán ő maga sem gondolta, hogy mindenkit eltemet, a kilencvenöt éves apját, testvérét, Erzsébet lányát, Antal fiát, de ő még mindig makkegészségesen fog élni. Templomba jár majd szerettei nagy csodálkozására, fákat ültet, a szép-, déd-, ük- és a rendes unokáinak valóságos gyermekparadicsomot varázsol a birtokból, és mindenki jóságos megmentőjévé, gyóntatójává válik egészen a 2005. karácsonyán nagyon hirtelen bekövetkező haláláig.

 

 

 

M. Fehérvári Judit

Debrecen, 2012. május 19

Legutóbbi módosítás: 2019.06.25. @ 11:19 :: M. Fehérvári Judit
Szerző M. Fehérvári Judit 168 Írás
2010. karácsonyáig középiskolai történelem-orosz- magyar-tánc -és drámapedagógus voltam, aki akkor egy művészetoktatási intézményben próbálta átadni mindenféle tudását. Ez volt életem második munkahelye. Az első, a volt alma materem, egy Vegyipari Szakközépiskola, mert az egyetlen napig sem űzött alapszakmám általános vegyész. Akkor, 2010 év végén elhatároztam, hogy belevágok az ismeretlenbe... Jelenleg pedagógiai szakmódszertani cikkeket írok egy újságnak. Az irodalom felüdülés és kikapcsolódás, rejtvény és néha megoldás is, de sajnos egyre kevesebb időm van rá, s minél inkább belemélyedek, annál inkább rádöbbenek minden hiányosságomra. Ez néha aztán földhöz is vág... Meg a gravitáció... Ennél többet nem szoktam elmondani magamról, s ezt is azért tettem, mert ma ilyen kedvemben voltam... Debrecen, 2012. március 31.