Boér Péter Pál : A térdszalagos bugyorba

 

 

Az új főóvó úr, frakkba gyömöszölt hájas testén nyugvó, számtalan tokagyűrődéses fejét cilinder díszítette. Kobakja, termetéhez mégis picurkának látszott. Némi átcsoportosítás és után képzéssel, az egyenruhába nevelés magas iskolájából került, valamivel fiatalabb honfitársai főkiképzőjévé és megregulázójává. Körbe látogatta az alárendelt egységeget. Ő ezt így nevezte és így is értelmezte! Meg is parancsolta, hogy a felnőtteknél energikusabb, életre készülő polgártársai napjaiból, a délutáni alvást iktassák ki. Helyette vezessék be a teljesen egészséges súlyemelést. 

Egy napon, furcsa szerzet jelent meg főhadiszállása előtt, ahol üldögélni szeretett legjobban. Kiképző terv fedőnév alatt, szorgalmának összecsomagolásával, dermesztő facipők burkolt terveit melengette.

– Mi a ménkőt akar itt, hívatlan kopasz?

– Főóvó úr, igaza van, a kenyerem javát már megettem, most inkább csak gyúrok és sütök ezeknek a kis mögöttem kullogóknak. Ott, odébb – ha volna szíves egy pillantást dobni a senki földjére -, egy egész óvodányi terület terpeszkedik. A mögöttem jövő, kisorsolt hátrányos helyzetűek, szolidárisan bömbölve kérik, építsen nekik óvodát.

– Ezek a kis termetű beosztottak óvodások?

– Abban a pillanatban, ahogy óvoda lesz, azzá váltak.    

– Betegek? – recsegte meglátásgátlói mögül, mintegy magának a főóvó.

– Makkegészségesek, kérem. Épp ezért szeretnénk nekik óvodát.

– Ahol majd súlyt emelhetnek, nem?

– Tessék? Hát magának nem magyarázták el, hogy az elkényelmesedés beszűnt. Kemény ököllel vágtam el! Délutánonként, az ifjoncok súlyemelő terembe járnak.

– Nevezhetjük őket újoncoknak is, ha akarja, de azt hiszem, ez itt most nem ildomos.

– Nos kérem, per pillanat sem kotrógépet, sem munkásokat, de még építőanyagot sem tudok mozgósítani sehonnan. Ez a tömeg! Csináljon már valamit, hogy ne ordítsanak, mert lefokozom!

– Bocsánatot kérek, honnan, hová?

– Lentről, még mélyebbre és az összes apró termetű, egészséges kiskopaszt is. Ha elhallgatnak, különös kegyet gyakorlok feléjük. Tudok egy helyet, ahonnan szép tapintattal idetalicskázhatják, a lebontott negyed tégláit. Munkagépek helyett, saját kezűleg, a maga irányításával és az én engedélyemmel felépíthetik maguk óvodáját, amit olyan színűre festenek, amilyenre akarnak. Annyit intézzen el sebesen, hogy fogják be már és kussoljanak, széthasad a dobhártyám! Különben ez parancs, hallgattassa el őket! Mi ez a renitens magatartás? Ezek még jobban ordítanak… Legalább egy szólamra tennék és egyszerre! Látom, magából sem lesz igazi kiképző soha és ezeknek sem óvodájuk. Előbbi jóindulatú fogadásomat, napfogyatkozás alá vettem, most pedig mars súlyt emelni!

– Már megbocsájt főóvó úr! Hová a térdszalagos dupla szemüvegű bugyorba, ha nincs óvoda…

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2012.01.13. @ 18:40 :: Boér Péter Pál
Szerző Boér Péter Pál 755 Írás
Nagyváradon születtem, 1959-ben. Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánt volna velem az élet, de még a szorítóban vagyok! Családtagjaim hiperoptimistának tartanak, azt hiszem nem véletlenül. A humort – ezen belül a szatírát, abszurdot – és a romantikát egyaránt kedvelem. Empatikusnak, toleránsnak gondolom magamat. Egész életemet Erdélyben éltem, élem. Anyám révén erősen kötődöm a székelységhez, de Ők már csillagösvényen járnak Apámmal. Nagyon érdekel a teológia, filozófia, nyelvek, irodalom, és sok egyéb. Fiatalon kezdtem verseket írni, ám a rövid próza vált a nagy kedvenccé. Köteteim: 2010 – “Nagyító alatt” – novelláskötet 2011 – “Le a láncokkal” – novelláskötet 2012 – “A nonkonformista” – novelláskötet 2013 – “Engedélykérés”- novelláskötet 2013 – “Megtisztult ablakok” – regény 2016 – "Fenyőágon füstifecske" – regény 2017 – "Ködös idill" – két kisregény 2018 - "Szabályerősítő" (Válogatott novellák) - e-book Írásaim jelentek meg a Bihari Naplóban, a Reviste Familiaban, a Comitatus folyóiratban, a Várad folyóiratba, a Brassói Lapokban, a Reggeli Újságban, a “7torony” irodalmi magazin antológiáiban (2010-2016), a Holnap Magazin antológiájában, a Holnap Magazin nyomtatott mellékletében, az Irodalmi Jelenben, a kolozsvári Tribunaban, a bukaresti rádióban és máshol.” A világháló adta lehetőségekkel élek: Lenolaj irodalmi és kulturális műhely A Hetedik Héttorony irodalmi magazin MagyarulBabelben CINKE Holnap Magazin PIPAFÜST Szabad szalon Penna magazin Bukaresti rádió AlkoTÓház Weblapom: http://boerpeterpal.blogspot.com/