Kühne Katalin : Kiléphetsz az árnyékból?

Testvérei közül a legfiatalabb Irén volt. Amikor édesanyját tizenkét éves korában elveszítette, a bátyja, Jankó gondoskodott róla és beteg édesapjáról. A n?vérei, Paula és Lenke Kistarcsán élték a kitelepítettek nyomorúságos életét gyermekeikkel. ? akkor még fel sem foghatta, mi történt. Egész életére árnyék vetült, sohasem juthatott a fény közelébe. Jankó mélységes szeretettel vette körül, igyekezett pótolni az anyai érzéseket, ? mégis elégedetlen volt sorsával, úgy érezte, mindenki bántja. Feln?tt korában is mellette voltak szerettei.

Jankó talpraesett, ügyes, huszonhárom éves fiatalemberként mindenben segítette ?t, mintha ez lenne az egyetlen feladata az életben. Vágyott ? is saját családra, de err?l akkor szó sem lehetett. Megtanult f?zni, varrni, meleg családi otthont teremtett és emellett nehéz fizikai munkát végzett, hogy eltarthassa a többieket. Lelkének fájdalmát elnyomta, der?s volt, ezt szüleit?l örökölte. Keményen dolgozott, megvonta magától a falatokat, hogy nekik is jusson. Amikor édesapja is eltávozott és a háború elszakította t?le barátait is, a Teremt? más feladatot adott számára, magára maradt. Gondoskodott n?véreir?l, taníttatta ?ket. Sz?kös keresetéb?l hosszú élete során mindig támogatta a lányokat. Irént kis szobájába fogadta, amikor férjhez ment, és megszületett Terka, ? lett a fogadott leánya. Amikor Jankó utolsó napjait töltötte a kórházban, akkor is azzal küzdött, hogyan segíthetne.

Azután úgy, ahogyan élt, szerényen, csendesen ? is megvált e földi világtól. Irénnek és Terkának eszébe sem jutott, hogy itt lenne az ideje annak, hogy visszaadják mindazt a szeretetet, gondoskodást, amit t?le kaptak.

Kinga, az unokahúga és családja fogadta magukhoz Jankót, és vették körül minden szeretetükkel. Irénék csak kihasználták, visszaéltek azzal, hogy rájuk áldozta egész életét. Úgy gondolták, ez így természetes, ez nekik jár. Ismer?sök, rokonok támogatták ?ket, sokszor erejükön felül is, hízelgéssel vették rá barátaikat, hogy utolsó fillérjeiket adják nekik, mert ?k tehetetlen, elesett, beteg emberek, nem képesek magukat ellátni. A barátokhoz, közeli és távolabbi rokonokhoz mentek könyörögni, hogy éheznek, segítsenek rajtuk, pedig ez nem volt igaz. A rokonokhoz sokszor váratlanul érkeztek, elvárták, hogy fogadják ?ket be egy-egy hétre, felborítva ezzel életüket. Természetesen az ellátásukat is nekik kellett állni, amiért utóbb nem köszönetet kaptak, hanem alattomos támadásokat. A rokonok évtizedeken át meg is tették mindezt értük, de amikor ráébredtek, hogy hazugságokkal traktálták ?ket, szentesked? viselkedésük mögött gonoszság rejlik, megvonták t?lük bizalmukat, szeretetüket. Így volt ez akkor is, amikor Jankó drága teste még ki sem h?lt, másnap már becsengettek Kingáékhoz, hogy hamarosan ürítsék ki Jankó lakását, mert azt Terka örökli és el kell adniuk. Vigyenek el mindent, amit szeretnének. Tehát még mindig az áldozat, a nyomorban teng?d? szerencsétlen szerepét játszották. Kinga megdöbbent, de megtette a szükséges lépéseket. Amikor együtt voltak Jankó lakásában, nem halottjukra emlékeztek, aki felnevelte ?ket, hanem azt javasolta Irén, húzzanak sorsot, ki mit kér Jankó bútoraiból. Amikor ezen Kinga felháborodott, rátámadtak, hazugságok tömkelegét zúdították rá. Pedig ? ápolta önzetlenül Jankót utolsó éveiben, nála lehelte ki lelkét, ? néhány könyvön kívül – amelyben nagyapja kézírása volt – nem kért semmit. A gyász nehéz pillanataiban nemhogy együttérzést nem tanúsítottak, Jankó iránt, de még csak tiszteletet sem éreztek, pedig ? segítette ?ket egész életükben. Kingát és unokahúgait Irén kitagadta, mint mondták, azért, mert ?k gazdagok, és mégis – a végrendeletnek megfelel?en – emlékeket vittek el a lakásból. Kingáék próbálkoztak még, hátha csak egy pillanatnyi zavartság okozta ezt náluk, de nem, éveken át írogatták borzalmas, fenyeget? leveleiket. Kinga nem értette Irént, pedig láthatta, tapasztalhatta már korábban igazi természetét, csak nem akarta elhinni, hogy ennyire az ördög szolgája lett.

Terka teáscsészével kezében botladozott konyhájában. A hajnali szürkeség itt is elborított mindent, az ismert tárgyak elveszítették éles kontúrjaikat. A lelkében is homály uralkodott. A valóság távolinak t?nt, már nem észlelte a körülötte lév? világ eseményeit, a múltba merengett. Vizeny?s tekintete körbejárt a bútorokon, de nem ismerte fel azokat. Az ablak nyitva volt, a köd szinte szurkálta szemét, szívébe markolt a hideg. Gépies mozdulatokkal végezte napi feladatait, de közben máshol jártak gondolatai. Hosszú, gyötrelmes hónapok vannak mögötte. Súlyos beteg édesanyja mellett virrasztott, leste minden kívánságát, ereje egyre csökkent, de amíg kellett, kitartott, talpon maradt. Most, hogy a Mama elment a csillagok közé, nincs rá szükség. Tegnap távozott e világból. A fájdalom órái ezek, csak belül sír, a szeme száraz. Óriási a vesztesége, de az a tudat, hogy a drága már nem szenved, nem kapkodja a leveg?t, megnyugtató. Elpihent örökre. Nem tör?dik most már mással, csak azzal, hogy ezt valahogy túlélje. De nem tudja, ezután mi lesz a dolga. Nem tartja itt senki, semmi. Minden óra, amit nélküle tölt, értelmét vesztette. Üres a Mama karosszéke, amelyben üldögélt, amikor még jobban érezte magát. Keze végleg megdermedt, nem ölel már soha. Nem hallja többé kedves hangját, meséit, tréfálkozó szavait vagy okos tanácsait, netán zsörtöl?déseit. Végleg egyedül maradt, nem nyitja rá már senki az ajtót.

Amikor Terka elveszítette szeretett édesanyját, visszagondolt azokra a napokra, hónapokra, évekre, mikor még voltak körülöttük barátok, rokonok, akiket elmartak maguk mell?l. Miért is gy?lölték Kingát és testvéreit? Talán a lelkiismeretük szavát nem hallották meg? Vagy éppen amiatt üldöztek el mindenkit, mert valahol lelkük mélyén mégis tudták, hogy átkaik, amiket másokra szórtak nap, mint nap, egyszer visszaszáll rájuk? Ett?l féltek? Azt hitték, ha másokat vádolnak azzal, amit ?k tettek, mentesülhetnek a méltó büntetés alól? Háborgó agyukban ilyen gondolatok kavaroghattak?

Terka csak kóvályog a lakásban, régóta nem önmaga. Vajon egyszer kikerülhet a sötétségb?l, az árnyékból, az ördög karmaiból a fényre? Kinga és testvérei remélik, hogy így lesz. Irén végre nyugodjon békében, Terka is találjon magára és Istenre, aki további életében vigyáz rá és eltévelyedett társaira. ? nem válogat, mindenkit óv és szeret, még ?ket is, akik eltávolodtak t?le.

A temetésen megvalósult Kingáék óhaja, mert a szertartás után a jelenlév?kt?l – így Kingától is, aki annak ellenére, hogy kitagadták, megtisztelte Irént és utolsó útjára elkísérte – Terka bocsánatot kért, ha valamikor megbántott volna valakit. Vele volt a Teremt?, és vele lesz mindig. Terka pedig kilépett a fénybe.

Legutóbbi módosítás: 2011.10.22. @ 08:53 :: Kühne Katalin
Szerző Kühne Katalin 90 Írás
Nevem Hornyánszkyné Kühne Katalin. ÁÃ?rói nevem az egyszerűség kedvéért Kühne Katalin. 1947-ben születtem Szegeden, de Miskolcon élek pár hónapos koromtól. ÁÃ?rásaim az Irodalmi Rádió honlapján, CD-n és nyomtatott formában jelentek meg, elhangzottak az IR-ben. Eddig két kötetem van: Családi album (Miskolc: Felsőmagyarország, 2007), ami visszaemlékezéseimet és édesapám Töredékek a harctéri naplóból c. írását tartalmazza. A Jel a sziklán c. verseskötet (Miskolc: Irodalmi Rádió, 2007) válogatás régebbi verseimből. A harmadik idén novemberben jelenik meg Idősíkok címmel, az Uranus Kiadó adja ki, ez prózakötet. A Kláris c. folyóiratban és antológiákban szerepelnek írásaim. A könyvek, a természet, a művészetek szeretete kísért végig egész életemben. Szüleimtől, távolabbi őseimtől, barátaimtól az értékek tiszteletét örököltem, ezt próbálom továbbadni utódaimnak.