Egyéb

Antoine és Désiré

mottó: “ó ho ho ho ho ho ho hó, szerintem   ez valami demonstráció”   Kaputelefonomon a mottót énekled, mély férfihangon. Egy Ady kötet lapul és új pénztárcám zsebedben, fűznél, de már menetkész lábad. A nyitott ajtón még Mohamed kiüvölt.”Kísértetként [… Tovább]

Egyéb

A vadász

Ez a szorítás a nyakam b?rén a hurok, igaz? Még próbálok méltóságteljesen, bátran, a szemedbe nézve állni, de érzem, rövid  az id?  – de érzem, hamarosan földre kerülök. – és földre kerülök. Magamba szívom haldokló levelek szagát, a nedves föld [… Tovább]

Vers

Apa

Apa ott állt a pultnál, tétova, görnyedt hát. Szeme mint megriadt vadé, a rég múlt ködében id?zött, én láttam mindent. Félénk kérése  süket falakrólpattant dobhártyámba. Nem hallotta senki,  csak én. Apám állt ott a pultnál, döbbenten néztem ?t. Lábam indult [… Tovább]

Egyéb

Illúzió kett?

Ez ugye háttal állva készül el most …a Nappal; már letörölték a palatábláról nevemet; mehetek illúziókat tépni, s ha nehéz, jöhet még keservesebb is, hát nekiülök, eltépkedem mit már cipelni nem ildomos rágondolni sem, csak tépkedés közben látom amint fonnyadó [… Tovább]

Vers

Lélekmás

  Szemüveget adott, hogy lássak, új b?rt húzott rám, hogy védjen, karokat kaptam, hogy több mindent elérjek. Ajkat, szebben szóló szavakat, szemet, kékebbet, mint a der?s ég. Mindent megformált. Most körbe vesz a burok, lassan átváltoztat, ahogy az alvó gubóból [… Tovább]

Karcolat

Ne játssz a tűzzel

saját fotó Maciról *     George a született oroszlánvadász – akinek már hároméves korában volt oroszlánvadász kalapja -, hajnali lesre indul. Puska helyett fényképezőgépet és a kutyáját viszi magával.      — Gyerünk a vízeséshez — mormogja magában —, ilyenkor [… Tovább]

vegyes

A vadász

Ez a szorítás a nyakam b?rén a hurok, igaz? Még próbálok méltóságteljesen, bátran, a szemedbe nézve állni, de érzem, rövid  az id? és földre kerülök. Magamba szívom haldokló levelek szagát, a nedves föld szagát, a vér szagát. Azt hittem mindent [… Tovább]

Vers

Gond nélkül?

(Sans Souci)   Gyermekkacagástól túlterhelt a part, mindenféle nyelven visszhangzik: Mama!   A tenger elvakít, ám a szó felkavar, bensőmből felsikolt ezernyi néma jaj, s mint felhők árnyéka a szemközti hegyen, egyre feketébbre válik közérzetem,   s kérdem: Ez a [… Tovább]

Vers

Álom-valóság

  Fotód képerny?mön. Kézfogás, a lencsébe nézel meglepetten.  A mozdulat egyszer?. Félek, örökké ebben a pózban látlak majd. Hétköznapi az arc, a szem. Tudom. Miért érdekel mégis?? Nem értem. Mondataid  csak nekem szólnak, hozzám szólnak, gyengédek. Még nem is láttál, [… Tovább]

Vers

Jóga nyújtózva

Reggel, felébredéskor kezek és lábak gördülnek a négy égtájhoz, csigolyák expanderéb?l nyújtózok, láthatatlan igába vonva a testem, kitárt ablak el?tt jutok mély lélegzethez, beszippantom a dús fák, kisvirágok illatát, szél segíts, talpam a padlóra fókuszál lábujjhegyen,szemem csukva felh?t keres, most [… Tovább]

Vers

Egyedül

  Amióta elmentél, széked még arrébb tolni sem tudom. Poharadról nem jön le a rúzsfolt. Illatodat őrzi a lepedő akárhány mosás után, és amikor elengedted a kilincset, lent maradt.   Az üzenetrögzítőn még mindig a Te hangod teszi elviselhetőbbé, ha [… Tovább]

Vers

Vihar előtt

  Fölénk összeférhetetlenség takar, – egy mostohák napja – mord lélekkel tápászkodik a vihar. Bús csuklyás köpenyét lendíti hamar, párás szemmel kapja.     Szüzességét vesztette a nyár lánya,  – puhára mosott vas – egy tér nélküli utazás hiánya,   [… Tovább]

Vers

ڍgy (vég)rendelkezem…

*       Bénultan, vánszorogva vonszolom az időt,   magasra szállnék, mint kinek szárnya nőtt, de nem lehet, hisz mindkettő letört.   Szívem sokkos, balpitvarába vésett ölelések kínját adom neked. Vétkeim átruházom a jövőre, ha ez az élet nem [… Tovább]

Vers

Hajdan-képek

1. Évnyitó   els? lépések b? iskolaköpenyben – súlyos tanszerek     2. Korlát   ’a’ után a ’bé’ ne lógjon sorközön túl – sablon-szenvedés     3. Feln?tt vélemény   színes feladat: rajzom szemüvegen át gyermeteg-remek     4. [… Tovább]

Vers

Hó hullott

Hó hullott, gyerekek kapdosták a fehér pelyheket.  Búsan lapátoltam a havat a járdán, ?k hóembert építettek.  Ellenségem a zord tél, viseltes vékony cip?m lyukas volt. Szénért a pincébe kellett mennem,  arcom gyúlt a cipelést?l, nehéz bádog vödröm csupa folt,  szinte csontomig [… Tovább]

Vers

Illúzióm

  Benned is emberi léted. Bennem is a kereső isten-egészet… Tisztába tett szavak a papíron, illatoznak egy friss könyvben. Nyaradban megremegni vágyom. Váltóláz ölel, útszélen vas macskánk, arra járok néha, ahol megtalállak. Lehajolok csúf lépcsőfordulókhoz, megtámaszt engem reményed. Kiszalad szádon [… Tovább]

Vers

Esik

Az Es? ciklus negyedik verse csordogál esikömlik csepegbeborul rákezdhull elered csepereg zuhogszitál cseppenvillámlik dörögvillan reccsen szemerkél szakadrostál ömlikfolydogál csöpögzúg özönlik örvénylik csurogáztat sz?nikfolydogál csobbanátcsap gy?lik átszakad omlikelönt sorvadlemállik vizezátmos korhad javítgat építkíván óhajtkönyörög térdelkivan sóhajt megered csordultörli nyelikönnyezik búsulsír szenvedi

Egyéb

Madáchosan…

Levél K?míves Ferencnek, akir?l sokáig azt feltételeztem, hogy sorsom alakulását vélte családunk tragédiájának. Kedves Szerz?! Leveled szívhezszóló, azonban nincs irodalmi értéke. Csapongó, nehezen követhet? a tartalom, halmozások, szó és gondolatismétlések, zsákutcák tömege. Érzem benne a szándékot, a mondandód komolyságát, de [… Tovább]