Boér Péter Pál : Soron kívüli prémium

   

 

Olyan Colombós, dohánymegvonó – állandó cigarettás -, szakadt, koszos munkaruhában, a műhely sarkában, egy – az átlagosnál is rozogább – munkapadnál vacakolt örökké valamit , a mérnök. Passzív dohányos volt, szinte egyet sem szívott – láncban cserélt, szájában kihunyó, magától csikkig égett – cigarettáiból.

Nem sokat beszélt – helyesbítek, szinte sohasem beszélt -, magának való volt, túlságosan magának való. Olyan befelé fordult különc, aki ha egy tiszta, zöld színű

köpenyt, fehér kitűzővel visel, rögvest mindenki tiszteletét kivívta volna, személyiségétől függetlenül. Így kicsit buggyantnak tekintették. Nem azért, mert fogalmuk sem volt hány beosztottja van – ha egyáltalán van -, hanem, mert nem élt a lehetőséggel, hogy üldögéljen, sétálgasson, nézelődjön és lehetőleg betegre unja magát, jó látványosan, nagyokat ásítva. Épp egy időrelé áramkörének rendezésén dolgozott. Nem szerette másra bízni a munkát és általában nem szeretett nem dolgozni.

Azon a napon valamiért sokkal jobb volt a kedve az átlagnál és a Bús testvérpárral, akiknek a munkapadja legközelebb állt hozzá, hangos, munkazajt is túllicitáló

vicc-párbajra vetemedett. Mikor megritkult a felhozatal, a hangerőt csendesebbre állítva, politikai boncolgatásokba kezdtek és megszólalt a telefon.

Az asztalnál, szakképzetlen munkási karrierjét végtelenül kihasználó, protekcióval csoportfelelőssé kinevezett, mosott-vasalt köpenyű, másokat üldögélve pattogtató

– beleértve a mérnököt is – senki, odakiáltott.

– Mérnök, telefon!

– Tegye le, nem érek rá, dolgom van!

– Az igazgató elvtárs…

Kicsit elidőzött, tudta, hogy a felemelt kagylóba az igazgató hallja, mit is mond. Az igazgató után gondolkodott, hogy urat, vagy elvtársat mondjon.

Rágta is a körmét, mert lehet, jobb lett volna mégis urat mondani.

– Mondja meg, várjon egy picit, jövök!

Azért egy igazgatónak mégsem lehetett nemet mondani. Odament, felvette a kagylót és beleköszönt.

– Jó napot igazgató elvtárs! Mit óhajt? Igen, érzékeltem, nem hallom a gépek zaját. Itt most nincs felkapcsolva a világítás, gyönyörűen besüt a nap. Igen értem!

Jó, nem kell ügyet csinálni, majd megoldjuk. Hogy Ceausescu elvtárs akar? Na akkor majd kitalálunk valamit. Most tizenöt percen belül? Ja bocsánat, tíz percen belül. Hát elég messze van a transzformátorház, akkor nem lesz időm egy percnél többet dolgozni. Ha megígérem, hogy csipkedem magam amennyire csak lehet, az elég? Értem, Ceausescu elvtárs! Jó, nyugodjon meg, indulok!

És letette a kagylót.

– Maga Ceausescuval beszélt?

– Egy fenét! Az igazgató be van gyulladva – szóval retteg -, hogy Ceausescu megtudja – aki talán épp ezt a gyárat és az ő funkcióját nézi most, képletes mikroszkópja alatt -, hogy nincs áram.

– De hát ez naponta előfordul, vagy ha nem is naponta, kétszer, háromszor hetente.

– Igen, de akkor az áramszolgáltató szakítja meg, most viszont valami meghibásodás van a transzformátorházban. Én nem viszem az összes szerszámomat oda, be sem férek rendesen. Adja már ide Bús azt a szatyrot! Egy kalapács, egy csavarhúzó, ez a mérőműszer is, fázisceruza… Na nézzük mi kellhet még!

És bedobált még két, három szerszámot, elindult, majd hátraszólt.

– Emberek, legyenek olyan szívesek nem hozzápiszkálni a munkámhoz, húsz perc múlva itt vagyok!

Megnyújtotta a lábait, bár nem ivott, most hosszúlépéseket művelt, egyiket a másik után. Bekiáltott az egyik karbantartó villanyszerelő műhelyecskébe.

– Maga, meg maga, jöjjenek velem!

– Hagyjon már mérnök úr! Más dolgunk is van, mint a rettenetes kezeslábasát követni.

“Legalább venne fel egy új kezeslábast”, súgta oda egyik a másiknak. Az ott jelenlevő mester odaröffentett.

– Nyomás a mérnök úr után! Te és te…

– Ó, hogy az a nyíló vízililiom! Kilométerpénzt nem fizetnek? Na gyere haver! Mit akar mérnök, hová megyünk?

– Á, csak az igazgató, valami kis hülye plusz munkát sózott ránk.

– Kicsoda, az igazgató? Az más! Mit kell csinálni?

A tiszteletet már kivívta, nem ő, az igazgató nevének említése.

– Gyertyát kell tartani nekem.

– Most hülyéskedik?

– Dehogy! Bemegyünk a transzformátorházba, megnézem hol a hiba, aztán lekapcsolom a bejövő áramot, addig maguk tartják a gyertyát és adogatják a szerszámokat a kezembe.

– Na ilyen sem volt még! Van magának fogalma hogy… Gondolom van, a fenébe… Szóval tudja, mekkora feszültség van ott?

-Nagyon magas és széles! Helyesbítek, keskeny a hely, nagyon keskeny. Majd óvatosan oldalgunk be. Ha ott valamihez hozzáérünk, akkor…Tudják maguk! A bal hátsó sarokban, van egy pici munkapad, ne érjenek semmihez! Sőt, amíg az ellenőrzést végzem, menjenek ki, mert nincs hely!

– Ezer örömmel! Én ott sem nyúlnék semmihez. Nem tudom hogy akarja ellenőrizni, mikor nincs is olyan mérőműszerünk, ami akkora feszültséget képes, biztonságosan ellenőrizni.

– Á, itt ez a fázisceruza, egy pöccentéssel megnézem, csak arra vagyok kíváncsi, hogy hol van és hol nincs.

– Na de kérem, ezt szétveti, magával együtt!

– Csak egy pöccentés, századmásodpercnyi. Az égőt kiveri biztos, de más gond nem lehet.

Nem fázisceruza volt a kezében, csak egy saját gyártású, roppant rudimentálisan összetekert, zseblámpa elemre erősített, két alig burkolt drót, a végükön egy-egy vastagon szigetelt szöggel. Beoldalogtak, zúgott minden, akár egy méhkasban. Ez természetes egy transzformátorházban és enyhén ijesztő, sőt nagyon elijesztő.

A földön négy, alkar vastagságú és hosszúságú, bronzrúd hevert. A mérnök belépett, szemrevételezett, lacafacázást mellőzve vette a – szóhasználata szerinti – fázisceruzát és cselekedett. Olyan volt, mint egy kézigránát robbanás, a gyártósor vége is megmozdult. A két segítőből az egyik hanyatt vágódott, a másik félreugrott. A földön fekvő eszmélt elsőnek és érzékelte az – első látásra is nagyon nagy – bajt. Arra jól emlékezett, hogy a mérnök hosszú, göndör hajú volt és kimondottan sápadt, szürkés arcbőrű. Nem kellett a memóriáját megerőszakolnia, naponta látta. Most egy borotvált fejű néger feküdt ott, akinek köldöktől lefelé a nadrágja megfeketedett.

– Gyere fogd meg, húzzuk ki!

Odalépett, a mérnök már ült, kezét nyújtotta, lábra állt és kiment. November vége volt, jeges, hideg idő. A szabadban vált világossá, hogy nem a nadrágja lett fekete, hanem ő maga deréktól lefelé.

– Vegyétek le a megmaradt felsőruházatom!

Suttogta, aztán leült a járdaszél jegére. Meztelen könyökkel, egy perccel előtti térdeire támaszkodva, az egyre nagyobb számú bámészkodó között átlátva, a semmibe súgta, vagy éppen magának.

– Meghaltam, meghaltam…

Nagyon nyugodtan, határozottan, szinte derűs arccal ismételgette csendesen.  Az orvos is előkerült, aki, magatehetetlenségében, az ehhez hasonló helyzeteknek megfelelő, ostoba kérdésekkel ostromolta, felmérve a helyzet súlyát. A járda végén megjelent az igazgató, aki a robbanást jól hallotta és már semmilyen áram nem volt sehol.

„Az emberek ácsorognak, nem dolgoznak, bámészkodnak, ha jól látom, a mérnököm üldögél, ahelyett, hogy dolgozna.”  Magában el is döntötte, munkahelyi bírósággal és minimum 20 % fizetésmegvonással jutalmazza. Közeledett, elég jó szemei voltak ahhoz, hogy érzékelje, ez az ember hajatlan, mezítelen és fekete. „Baj van, ha ezt Ceausescu elvtárs megtudja, repülök!”

-Ne tátsák a szájukat, locsoljanak rá annyi hideg vizet, amennyit tudnak!

– Igazgató elvtárs kérem, nagyon hideg van – mondta valaki.

– Ha még egyszer kinyitja a száját, repül a présterembe!

Odalépett és elhűlt. Megpróbált kommunikálni, de a mérnök valahogy már mindenkin átnézett és át is látott. Érzékelte a körülötte kerengőket, de három dimenziós,

anyagi valójukon könnyűszerrel átlátva, ismételgette lassan, csendesen és egyértelműen, hogy “meghaltam”.  A mentőben is ült, a nyugalom természetesen valamilyen sokk keltette átmeneti állapot volt csupán, csak a hideglelés hatására volt kénytelen ledőlni.

Az igazgató szerteszét telefonált – a megyei párttitkártól a rendőrkapitányig -, mindenféle engedélyt megszerzett a megyei főorvostól, hogy a legjobb gyógyszereket szerezzék meg. Olyan kellemetlen egy halálos baleset! Ha sokat firtatnák, valaki ráfogná, hogy az ő utasítására kezdett bele egy szigorúan tilos akcióba.

Hogy a munkabaleset gyorsan regisztráltasson, tempósabban, mint valaha azelőtt bármi is, maga írta a jegyzőkönyvet, hogy mire a kórházba ér, már biztos dokumentáció fedje. Végül is a karrierje forgott kockán, érthető nem? Tényleg sikerült beszerezni a lehető legjobb gyógyszereket, annak ellenére, hogy az orvosok első ránézésre tudták, hogy egy deréktól lefele elszenesedett, keringés nélküli embert nem lehet megmenteni.

Ott a transzformátorházban, amikor a keletkezett ív hatására a bronzrudak nyomtalanul elpárologtak, szenes, valamikori testrészeibe beépültek, valószínűtlen, szürreális szobor benyomását keltették. Mint egy olyan fontos beteg, aki miatt egy igazgató bajba kerülhet, a lehetetlen szájában is köteles volt meggyógyulni, különben joggal merül fel, hol van a szükséges lojalitás a bajba került főnök irányába? Három napig bírta, aztán az elkerülhetetlent nem kerülgette tovább.

Gyönyörű temetést szerveztek neki, az egész délelőtti váltás szabadnapot kapott. Még a családtagokkal is elbeszélgetett az igazgató, hogy, bár nagyon felelőtlen volt a mérnök – nem tette hozzá, hogy utasítása alapján -meg is büntette a kijáró büntetéssel, de a családra való tekintettel, méltányosnak lát egy 60 000-es, soron kívüli prémiumot, visszamenőleges dátummal, a munkahelyi baleset ugyanis kizárna egy ilyet.

– Menjenek, díszítsék fel szépen a sírt. Ja, itt van még egy ezres, vegyenek egy csokrot, húszat is, ebből telik. Én megtartom őt kedves emlékezetemben.

Három napig lobogott a fekete zászló, aztán a mérnök roppant gyorsasággal, a feledés kegyetlenül bezúzó, időtlen időreléjébe pottyant. Munkáját, másnap az első

képzett villanyszerelő vette át. Még egy hétig is beszéltek róla, vagy kettőig, csuda tudja, az is lehet, hogy háromig. Majd a nagy radír tette a dolgát, radírozott.

Legutóbbi módosítás: 2011.07.29. @ 20:26 :: Boér Péter Pál
Szerző Boér Péter Pál 755 Írás
Nagyváradon születtem, 1959-ben. Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánt volna velem az élet, de még a szorítóban vagyok! Családtagjaim hiperoptimistának tartanak, azt hiszem nem véletlenül. A humort – ezen belül a szatírát, abszurdot – és a romantikát egyaránt kedvelem. Empatikusnak, toleránsnak gondolom magamat. Egész életemet Erdélyben éltem, élem. Anyám révén erősen kötődöm a székelységhez, de Ők már csillagösvényen járnak Apámmal. Nagyon érdekel a teológia, filozófia, nyelvek, irodalom, és sok egyéb. Fiatalon kezdtem verseket írni, ám a rövid próza vált a nagy kedvenccé. Köteteim: 2010 – “Nagyító alatt” – novelláskötet 2011 – “Le a láncokkal” – novelláskötet 2012 – “A nonkonformista” – novelláskötet 2013 – “Engedélykérés”- novelláskötet 2013 – “Megtisztult ablakok” – regény 2016 – "Fenyőágon füstifecske" – regény 2017 – "Ködös idill" – két kisregény 2018 - "Szabályerősítő" (Válogatott novellák) - e-book Írásaim jelentek meg a Bihari Naplóban, a Reviste Familiaban, a Comitatus folyóiratban, a Várad folyóiratba, a Brassói Lapokban, a Reggeli Újságban, a “7torony” irodalmi magazin antológiáiban (2010-2016), a Holnap Magazin antológiájában, a Holnap Magazin nyomtatott mellékletében, az Irodalmi Jelenben, a kolozsvári Tribunaban, a bukaresti rádióban és máshol.” A világháló adta lehetőségekkel élek: Lenolaj irodalmi és kulturális műhely A Hetedik Héttorony irodalmi magazin MagyarulBabelben CINKE Holnap Magazin PIPAFÜST Szabad szalon Penna magazin Bukaresti rádió AlkoTÓház Weblapom: http://boerpeterpal.blogspot.com/