H.Pulai Éva : Erdély a 20. században

Az Erdély-történeti Alapítvány pályázatot hirdet egy a mai értelemben használt Erdély régió 20. századi történetér?l szóló tanulmány írására.

 

 

Az Erdély-történeti Alapítvány pályázatot hirdet egy a mai értelemben használt Erdély régió 20. századi történetér?l szóló tanulmány írására. Pályázni lehet az 1919-1989 közötti id?szakról szóló, eredeti források felhasználásával készült dolgozattal.

 

A kiírók az alábbi témákat ajánlják feldolgozásra: e korszak egy-egy kiemelked? politikusának pályaképe. Valamelyik erdélyi város 20. századi története, igazgatási, gazdasági, népesedési és etnikai arculatának változásai. A korszak hatalmi, politikai berendezkedése. Az 1919-1920-as, 1940-1944-es és az 1945-ös rezsimváltások jellemz?i egy-egy városban vagy egy járásnyi régióban. Egy fels?- vagy középfokú oktatási intézmény története. Vallás- és egyháztörténeti kérdések 1920-1989 között. A kultúrpolitikai célkit?zések megvalósulása. Nemzetiség-politika Erdélyben 1919-1989 között. Székelyföld, Szászföld, Beszterce- vagy Fogaras-vidék stb… régió modernizációja. Egy-egy régió demográfiai és etnikai arculatának módosulása. Az alsó- és középszint? hatalomgyakorlás jellemz?inek megrajzolása. A termel?eszközök kollektivizálásának és m?ködtetésének sajátosságai… A térbeli és id?beli kereten belül szabadon választott téma is kidolgozható.

 

A dolgozatok terjedelme maximum három ív (120 ezer karakter).

 

A pályamunkák 2011. december 15-ig juttathatók el egy nyomtatott példányban és CD-n rögzített változatban az Erdély-történeti Alapítvány címére (Erdély-történeti Alapítvány, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; 4010 Debrecen, Pf. 48.).

 

Pályadíjak:

 

Egy els? díj 150 ezer forint (Százötvenezer forint)
Egy második díj 100 ezer forint (Egyszázezer forint)
Két harmadik díj 50-50 ezer forint (Ötven-ötvenezer forint)

 

Eredményhirdetés a Debreceni Egyetem Történeti Intézetében, 2012. március 15. (A kiíró fenntartja a jogot, hogy ha a kívánt szakmai színvonalat a beküldött tanulmányok nem ütik meg, bármelyik díjat visszatarthatja.) 

 

 

Forrás:

Címfotó:
MTI

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:39 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva