H.Pulai Éva : Márai-program

Január végére készülhetnek el a pályázatok.

 

Várhatóan január végére készíti el a könyvkultúra támogatását célzó, évi 1 milliárd forintos kerettel induló Márai-program pályázati kiírásait a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) két frissen létrejött ideiglenes kollégiuma.

 

A nagyszabású könyvszakmai program lebonyolítása az NKA 10 f?vel felálló Márai Szépirodalmi Ideiglenes Kollégiumának és 8 f?s Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégiumának a feladata lesz. Mint Szörényi László, a szépirodalmi Márai-kollégium vezet?je elmondta, a két testület január 20-án alakult meg, egyéves mandátummal.

 

Beszámolója szerint a Márai-program keretében 680 magyarországi és határon túli magyar könyvtár gyarapíthatja állományát magyar nyelv? szépirodalmi, ismeretterjeszt? és ifjúsági könyvekkel. A két testület évente kétszer tesz közzé egy-egy 500 címb?l álló kötetlistát, melyre egyenl? arányban válogathatnak köteteket a kiadók által felajánlott címekb?l. A Márai-program pályázataira 2011-ben a kiadók nyilvános könyvesbolti forgalomban lév? magyar nyelv? kötetekkel pályázhatnak, melyek között nem szerepelhet többek között tankönyv vagy szórakoztató irodalom. A pályázóknak a kiskereskedelmi árhoz képest legalább 25 százalékos engedményt kell vállalniuk, és fedezniük a könyvek szállításának költségeit.

 

Szörényi László hozzátette, a félévente közzétett 500-as listákon 150 cím A nemzeti kultúra minimuma elnevezés? csomag része lesz, melyet mindegyik kedvezményezett könyvtár megkap, a fennmaradó keretb?l pedig szabadon választhatnak majd a könyvtárvezet?k. Szörényi László elmondta, hogy a Márai-programon keresztül az els? könyvek várhatóan ?sz elejére kerülhetnek a könyvtárakba.

 

A kollégiumok els? feladata a Márai-program 2011. els? félévi pályázati kiírásának elkészítése lesz. Császtvay Tünde, a tényirodalmi Márai-kollégium elnökének elmondása szerint a dokumentum szövege még nem született meg, mert néhány kérdés még eldöntésre vár.

 

Viták övezik például, hogy a kiadók pályázhassanak-e három évnél régebben megjelent kötetekkel, de az els? kiírásnál várhatóan még nem lesz ilyen értelm? korlátozás – vélekedett Császtvay Tünde, hozzáf?zve azonban, hogy 2013-ra már csak új kiadványokat ajánlhatnak majd a könyves cégek.

 

A Márai-program költségvetéséb?l évi 40 millió forint jut a magyar nyelv? alkotók számára kiírt Márai alkotói támogatásokra, míg a kommunikációs részprogram keretein belül 95 millió forintot szánnak a kezdeményezés népszer?sítésére, honlapjának létrehozására, író-olvasó találkozók szervezésére. Az alprogramok lebonyolítása szintén a két ideiglenes kollégium hatáskörébe tartozik.

 

A tervek szerint a projektben kés?bb helyet kap a Publishing Hungary elnevezés? részprogram is, amelyb?l magyar m?veket megjelentet? külföldi kiadókat támogat, fordítói ösztöndíjakat ír majd ki az NKA. A Publishing Hungary elindulásának id?pontjáról a két kollégiumi elnök egyel?re nem tudott tájékoztatást adni.

 

Zentai Péter László, a Márai-program kommunikációjában is szerepet vállaló Magyar Könyvkiadók és Könyvterjeszt?k Egyesülésének igazgatója elmondta, az áprilisi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és a júniusi Ünnepi Könyvhét között új rendezvénysorozat elindítását tervezik a könyvkultúra népszer?sítésére, de a legfontosabb feladat jelenleg a pályázati kiírások közzététele. “Egyel?re azt sem tudjuk, hogy 80 év után el?ször fizetnünk kell-e a könyvhét során igénybe vett f?városi közterületért” – jegyezte meg.

 

Újságírói kérdésre válaszolva Szörényi László megjegyezte, a – szépirodalmi és ismeretterjeszt? munkák kiadását, valamint magyar irodalmi m?vek idegen nyelvre fordítását támogató – Magyar Könyv Alapítvány jelenlegi formájában áprilisig megsz?nik, a folyamat részleteir?l a kultúrát felügyel? Nemzeti Er?forrás Minisztériumtól várnak tájékoztatást.

 

(MTI)

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:39 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva