Boér Péter Pál : Lélekben költő

 

 

Kicsi, de annál nyüzsgőbb életű bokortanya volt Vattakökörcsin, a maga 14 portájával, szorgalmas, földet művelő és szerető lakóival. Közössége, már-már faluszámba ment és a környezet is szinte annak tekintette őket, míg el nem kezdődött a nagy elvándorlás. Lucskaiék voltak az elsők, s utána az összes helyi család szétvándorolt, hogy valamikori házaiknak sejtető nyoma sem maradt -a derékig gazos-, parlagon hagyott földeken, amikkel korábbi gazdaságaik siralmas helye, maradéktalanul egyesült.

Mindössze Ómodi Béla és felesége, Ómodi Béláné nem voltak hajlandók továbbállni, elsősorban Ómodi úr lokálpatriotizmusa miatt.

Ómodi Béláné, középtermetű, 108 kg-os, széles vállú, vaskos teremtés volt, nyitottan a kultúra felé, erős vágyaktól buzdulva várta –szívében, mocsárba süllyedésként megélt-, tanyájuk elhagyását. Anyai és főleg nagyanyai ágról, dongtak benne a költemények, törzsvendég volt Kabavattán, a legközelebbi faluban, ahol a tantestület minden tagját, költői ambícióival nyaggatta. Az irodalom és történelem tanárokat avval, hogy ugyan már, mesélnének neki a költők életéről. Előbbieket, addig nem hagyta békén, míg legalább napi néhány verset fel nem olvastak neki.

Ómodi Bélánéban megszületett a döntés, hogy a már lélekben amúgy is költő matróna, valóban lantjába csap. Megtanulta a leckét, ami a költőket illeti. Rövid életűek, ennek követését mellőzi. Sokuk idegen névről magyarított, ezért nevét Ómodi Bélánéról, hosszas cécó után, Bohuszlava Androvicsovára változtatta, a hivatalban ülők legnagyobb elképedésére. Következő szabály, a költők többsége férfi, vannak ugyan nők is, de az igazán ismertek férfiak.

Bő két évébe került, a 40 éves Bohuszlavának, hogy elhitesse orvosaival, utálja a férfiúi nemet, ezen belül elsősorban a férjét. Ez így nem fedte teljesen a valóságot, de férje oldaláról -az újonnan Bohuszlavára vedlett Irma felé-, tökéletesen igaz volt. A műtét után, már Bohuszlav Androvicsnak nevezhette mindenki.

Közben addig szekálta az ő drága Béláját, hogy a két férfi, Béla és Bohuszlav, tanyájukat otthagyva vásároltak egy tisztességes, városszéli házat. A költőlelkű “hölgy”, újabb megpróbáltatást vállalt magára, a nyomort! Valamirevaló költő, néhány éves nyomorgás nélkül nem elképzelhető. Nem volt túl könnyű kivitelezni, hogy reggel a szomszédok ébredése előtt, este azok nyugovóra térése után érjen haza, ugyanis a meleg ágyikót nem szándékozott nélkülözni.

Napközben valóságos hajléktalan életet élt, ebbe a koplalást is beleszámíthatjuk. Három év alatt sikerült 60 kg-ot fogynia. Már valódi költői testsúlya volt, viszont még Bohuszlavnak hívták, ami egy magyar költőnek nem megfelelő név. Jött a harmadik névváltoztatás, Bedőci Vándor névre. Megrökönyödésére, ezt volt a legnehezebb elérni, nehezebb, mint a Bohuszlavot.

A Vándor nevet, semmiképp nem akarták elfogadni. Kisebb bürokráciai közelharc után, végtére is átanyakönyvezték, mikor az emberi jogaira és sok más nemzetközi gyakorlatra hivatkozott. Egy egész esztendeje ment rá, hogy a vágyott Bedőci Vándor nevet megkaphassa.

Most már férfi volt, sovány. Koplalt, nélkülözött, de még mindig csak egy személyisége volt. A lélekben költőséget nem tekintette személyiségi zavarnak, ki kellett fejlesztenie egy második személyiséget. Úgy döntött, hogy rendes, költői személyisége mellé saruzós másodszemélyiséget, mint igazán jó schizoid tényezőt választja.

45 évesen eszébe jutott, hogy a költők gyermekkorukban szerzik az első verseiket. Gyorsan eszkábált egyet, gondosan ügyelve, hogy az ekkorra gigantikussá nőtt -lélekben költő-, valódi magassága csak gyermeki szinten jöjjön át rajta.

Végül, mikor már Bélája minden válókereset nélkül otthagyta a férfivá lett egykori feleségét, eljött az utolsó, valóban költői híresedés útjára léptető lépés.

Bejelentkezett egy nagyon gyorstalpaló, analfabétákat írni tanító tanfolyamra. A tanyasi birtok árának feléből -a vagyon kettéosztása után is maradt bőven-, jól megzsírozott egy rátermett oktatót.

 

45 év, a legszebb költőkor! Gondoljunk Faludyra és sok más nagyra, akik matuzsálemi kort értek meg! Hirtelenjében más nem jutott eszébe, de számítása szerint élete kellős közepén volt. Még minimum ugyanennyi alkotó ideje maradt, hogy lerakja Bedőci Vándor, későbbi korok gimnáziumi tananyagának munkásságát.

Világosan látta, hogy költő életében híres nem lehet, mint ahogy próféta sem saját hazájában, de Vándor megelégedett a késői utókor elismerésének tudatával is. 48 évesen írta első kirobbanó sikerű művét, “A trombitahegedű halálának éjszakája” címmel. Ahogy ezt rendes -később híressé váló, igazi értéket képviselő-, költőknél szokás frenetikus bukással. Most már biztos lehetett jövendő sikerében.

 

Legutóbbi módosítás: 2011.01.06. @ 12:00 :: Boér Péter Pál
Szerző Boér Péter Pál 755 Írás
Nagyváradon születtem, 1959-ben. Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánt volna velem az élet, de még a szorítóban vagyok! Családtagjaim hiperoptimistának tartanak, azt hiszem nem véletlenül. A humort – ezen belül a szatírát, abszurdot – és a romantikát egyaránt kedvelem. Empatikusnak, toleránsnak gondolom magamat. Egész életemet Erdélyben éltem, élem. Anyám révén erősen kötődöm a székelységhez, de Ők már csillagösvényen járnak Apámmal. Nagyon érdekel a teológia, filozófia, nyelvek, irodalom, és sok egyéb. Fiatalon kezdtem verseket írni, ám a rövid próza vált a nagy kedvenccé. Köteteim: 2010 – “Nagyító alatt” – novelláskötet 2011 – “Le a láncokkal” – novelláskötet 2012 – “A nonkonformista” – novelláskötet 2013 – “Engedélykérés”- novelláskötet 2013 – “Megtisztult ablakok” – regény 2016 – "Fenyőágon füstifecske" – regény 2017 – "Ködös idill" – két kisregény 2018 - "Szabályerősítő" (Válogatott novellák) - e-book Írásaim jelentek meg a Bihari Naplóban, a Reviste Familiaban, a Comitatus folyóiratban, a Várad folyóiratba, a Brassói Lapokban, a Reggeli Újságban, a “7torony” irodalmi magazin antológiáiban (2010-2016), a Holnap Magazin antológiájában, a Holnap Magazin nyomtatott mellékletében, az Irodalmi Jelenben, a kolozsvári Tribunaban, a bukaresti rádióban és máshol.” A világháló adta lehetőségekkel élek: Lenolaj irodalmi és kulturális műhely A Hetedik Héttorony irodalmi magazin MagyarulBabelben CINKE Holnap Magazin PIPAFÜST Szabad szalon Penna magazin Bukaresti rádió AlkoTÓház Weblapom: http://boerpeterpal.blogspot.com/