H.Pulai Éva : 81. Ünnepi Könyvhét és 9. Gyermekkönyvnapok. FRISSÍTVE ÚJ TARTALOMMAL!

2010. június 3. – 2010. június 6. A Torony több lakójának alkotása is megjelenik kötetbe foglalva az ünnepi könyvhéten!

 

A magyar irodalom és könyvkiadás egész Európában páratlan rendezvénye, az Ünnepi Könyvhét idén 81. alkalommal kerül megrendezésre. Nincs a kontinensen még egy olyan, a nemzeti kultúrára és az anyanyelvi irodalomra koncentráló, a szerz?ket és az irodalmi m?helyeket népszer?sít? könyves rendezvény, amely 1929-es alapítása óta folyamatosan megrendezésre kerül, s amely az ország minden számottev? városára kiterjed, s ahol az él? magyar irodalom szinte minden alkotója az ünnepi napokon dedikáló asztal mellé ül, s találkozik olvasóival.

 

1927 pünkösd vasárnapján a Magyar Könyvkiadók és Könyvkeresked?k Országos Egyesülete miskolci közgy?lésén a Literatura c. irodalmi folyóirat f?szerkeszt?je, Supka Géza, a talán utolsó polihisztor egy kompletten kidolgozott javaslattal állt el?, amelynek lényege az volt, hogy a magyar irodalom, a magyar könyv népszer?sítése érdekében évenként az ország minden településén egyid?ben könyvnapokat kell rendezni. Ahogy a mindenre kiterjed? javaslatban fogalmazott:

„Az évnek egyik napján (…) az ország minden városában és falujában könyvnap rendeztessék, amely (…) az írót és a közönséget közvetlen kontaktusba hozza egymással, hogy ezen a napon egyszer egy évben a könyvírás és a könyvkiadás m?vészete is kimenjen az utcára, éspedig ingujjban, közvetlen, bohém formában”.

 

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjeszt?k Egyesülése 1929 óta, immáron 81. alkalommal, alapítóként szervezi meg az Ünnepi Könyvhetet, amely páratlan hagyományú voltával egyedüli nemcsak Európában, hanem az egész világon. Az Ünnepi Könyvhét és a hozzá kapcsolódó Gyermekkönyvnapok Budapesten június 3-6. között kerül megrendezésre, melynek központi helyszíne idén a Vörösmarty tér és a térbe torkolló utcák térhez közeli része. A hazai és határon túli, dönt? többségükben irodalmat, magyar szerz?ket megjelentet? kiadók 152 pavilonból kínálják újdonságaikat, s csak ezen a helyszínen több mint 1000 dedikálásra kerül sor. A könyvhétre, s a rendezvényhez immáron kilenc éve szervesen kapcsolódó Gyermekkönyvnapokra közel 400 könyvheti újdonság jelenik meg. A szervez?k és a több mint 250 hazai és határon túli könyves cég mindent elkövetnek a méltó ünneplésért.

Június 5-én, szombaton a Vörösmarty téren Könyvek Éjszakája lesz, az egész teret megvilágítják, és az írók kés? éjszakáig dedikáló asztalok mellett várják híveiket. A kiállítók és a szervez?k is –  Supka Géza javaslatának megfelel?en – játékos, szórakoztató, bohém programok sorával várják az érdekl?d?ket, lesz utcabál, tánc, zene, móka, kacagás.

 

Vidéki helyszínek:
Debrecen – június 2-6.
Miskolc, Erzsébet tér és a Miskolci Városi Könyvtár fiókkönyvtárai – június 1. hete
Kecskemét – június 1-8.
Szeged – június 1-12.
Gy?r – június 3-5.
Székesfehérvár – június 1-12.
Vác – június 4-6.
Tatabánya – június 4., 7.

 

http://www.unnepikonyvhet.hu

 

 

A Torony több lakójának alkotása is megjelenik kötetbe foglalva az ünnepi könyvhéten!

 

 

.

Csontos Márta: A meggyújtott olajág (Littera Nova)

 

“A szegedi költ? legújabb verseskönyvében az is különleges, hogy különböz? korok különböz? költ?n?inek, múzsáinak, mitológiai alakjainak szerepköréb?l beszél, ki másról, mint önmagáról.

Tehát történelmi korok személyiségei, fiktív alakzatai révén vall azon titkokról, melyekb?l sejtelmesen összeáll a n?i lélek.Finom rajzolatú, mély, önreflexív líra.”                             Dr Balázs Tibor /PhD / Littera Nova

 

Szükségem van arra, aki
ma vagyok, magához láncol a metafora.
Zálogba teszem önmagam,
talán a remény kivált.
Lassan tekerem tovább a fonalat.

                                              Csontos Márta: A meggyújtott olajág

 

Csontos Márta – Balázs Tibor: Aforizma-párbaj 2. (Littera Nova)

 

 

.

Nagyálmos Ildikó: Randevú (AB-ART)

 

Egy vers a kötetb?l…

 

A kisház

A kisházban ülök. K? kövön.
Melegítelek b?römön.
Hideg a fal, alszik a t?z.
Míg magamévá szelídülsz.
A kisház bástya, fellegvár.
Odakint s?r? köd szitál.
A lélek nem alszik. Nyugtalan.
Id? és tér ma parttalan.
A kisház apró ékszerdoboz.
Örömet szerez. Bajt okoz.
Bent a lét nem látható.
Odakint csendben hull a hó.

A kisházban lakunk. Éve már.
Kezünkben összetört pohár.
A t?z lángja, ha felsziszeg.
Nem beszélek. És elhiszed.

 

 

 

.

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (Gigapolisz)

 

F?szerepl?i: Báthory Erzsébet, Nádasdy Ferenc, Thurzó György, mind valóságos történelmi alakok.

A Báthory család ecsedi ágának sarját, Erzsébetet, ezerhatszáztíz decemberében letartóztatják Thurzó György nádor és emberei, majd a csejtei várba zárják örökös fogságra ítélve. Ellene a vád, különböz? gyilkosságok és kínzások. Vele együtt letartóztatják feltételezett segít?it is, kiket kínvallatásnak vetnek alá, mely során a szerencsétlen emberek olyan fájdalmas tortúrán mennek keresztül, hogy szinte mindent bevallanak, amit kínzóik el?re feltett tudatos szándékkal hallani akarnak. Ezeket az embereket egy kivételével következ? év január hetedikén máglyára vetik. Erzsébet hiába kéri, követeli, hogy bíróság el?tt védhesse magát, követeli ezt az akkori király, II. Mátyás is, s?t az ország leghatalmasabb nemesi családjainak egy része is, Thurzó György nádor kitér a szabályos, peres eljárás lefolytatása el?l. Nádasdy Ferenc halála után Thurzó az akkor szokásos területfoglalások szellemében Báthory Erzsébet megvádolásával el?készíti a terepet saját birtokainak növelésére, a Nádasdy család vagyonának terhére. Terve nem sikerül, mert Erzsébet még id?ben gyermekeinek kezébe adja a család teljes vagyonát. ? azonban úgy hal meg, mint b?nös a börtönében, betegen, magányosan ezerhatszáztizennégyben.

Ez a kisregény a napjainkban egyre többet emlegetett rehabilitációjának része. Életér?l szlovák film készült. Fontos, hogy legalább az irodalom területén ne más nemzet próbálja rehabilitálni, hanem saját hazájában tegyék ezt meg.

                                                                                                                                           Szaklektor: Dr Várkonyi Gábor

 

.

Péter Erika: A nyakatekert zsiráf

Gyerekzetek

 

Humoros, játékos verseket ad olvasói kezébe Péter Erika.

A Móra Kiadónál megjelent els?, Verselhetek kötetét hamar megszerették a gyerekek és a nekik olvasó feln?ttek.

Olyan verses meséket gy?jtött egybe a szerz?, melyekb?l hol erkölcsi példák áradnak, hol ismeretek szerezhet?k az emberi szerepekkel felruházott állatok világáról. Szabad alkotókedve által repül a nyuszi, ejt?erny?zik a tekn?c, parókát hord az oroszlán és pepita mintás a mókus bundája. Színes rajzaival Papp Anikó Míra segíti a beleélést és gondolja tovább a költ?i szándékot.

 (Cs. Tóth János)

 

A nyakatekert zsiráf

 

Vasárnap a zsiráf

de nagyon megjárta!

Beakadt a feje

 egy fa bozontjába.

 

Hosszú nyakát szegény

addig húzta-vonta,

igyekezetében

összegubancolta.

 

Olyan alaposan

 beletekeredett,

alig kapott torkán

cseppnyi lélegzetet.

 

Szerencséjére – én

 épp közelben voltam,

és a nyurga nyakat

nyomban kibogoztam.

 

 

.

Vitéz Ferenc: Az es?nek lába van

Versek gyerekeknek

 

Az es?nek lába van cím?, gyerekverseket tartalmazó kötetét

2010. június 3-án 13 órakor mutatja be

Vitéz Ferenc.

A debreceni Szabó Magda könyvesbolt és kávézóban a szerz?vel R. Simor Katalin beszélget.

 

Vitéz Ferenc annyi mindent csinál, hogy két embernek kéne lennie egyszerre: tanít, képz?m?vészeti rovatot vezet, kórusokat pesztrál, hónapról hónapra kiadja saját folyóiratát, a Néz?-Pontot, kellemes beszélget?társ és jó kolléga.

 

Két leánygyermek édesapjaként nem tudja kivonni magát a „gyermekszáj”, az elszólások hatása alól, és úgy döntött, rímbe szedi ?ket. Ritka mostanában a jó gyerekkönyv. Lackfi Jánoson kívül (akinek legújabban feln?tteknek szóló novellái jelentek meg a Nagyítás friss, 22. számában) kevés olyan költ? akad a mai irodalomban, aki perfektül beszélne a gyerekek nyelvén. Vitéz Ferenc közéjük tartozik.

 

Dallamos, ritmikus verssoraiba olyan képeket rakosgatott, amelyekb?l tanulni is lehet. „Tejfölös a bokrok füle – ködöt reggeliztek” – írja Otóberi köd cím? versében, melynek els? sorát az óvodába menet kottyantotta el az egyik kislánya. ? meg, vérbeli író lévén, rohant haza verset írni.

 

A kötet azért is különleges, mert a szerz? gyermekei készítették az illusztrációkat, rajzaik külön is inspirálták a szerz?t. (Hiszen ki tudna ellenállni például a virágszem? embereknek?)

 

Íme egy kis ízelít? a fülbemászó mondókákból:

 

„Csere-bibe galagonya,
Csillog ágán csiga nyoma.

 

Bazsarózsa buborék,
Kakastaréj, kukorék’.

 

Nap legyek vagy virág legyek,
hókusz-mókus varázshegyek?”

 

 

.

Szokolay Zoltán: Betiltható bonctechnika (Írmag Könyvkuckó)

 

ÚT

 

(Annak az ?sz férfinak, P.J.-nek, aki egyszer tüzet kért t?lem,
húszéves fiútól, a Hajós utca sarkán, 1976-ban.
Megköszönte és ott állt, mozdulatlan parazsával
világítva az éjben, azután is, hogy az Operán túlról
visszanéztem.)

 

 

Közömbös adat, meddig jutunk
a keskeny ösvényen, a forrást
emlegetve, mit soha el nem érünk.

 

Alkonyattól parányi ékk? világít,
de nem a lépteink vigyázza,
csak a kétségbeesést?l ment meg.

 

Mint delejes testek, gurulunk aztán
visszafelé, ég iránt késve ránduló
szomjúhozással, végre ártatlanul.

 

 

A HOLD ALATT

 

sírom felett kerek medál
a hold egy szép napon megáll
mondhatjátok hogy k?darab
de az lesz majd a pillanat
mely lezárt szemem nyitja meg
nyárvégi éj lesz langymeleg
és ott állsz majd te b?ntelen
és felsegítsz ahogy sosem
kezedbe kapaszkodhatok
ígérem nem leszek halott
és ott állunk a hold alatt
és azt súgom: feloldalak

 

 

.

Vesztergom Andrea: Égi csöndrögök (Írmag Könyvkuckó)

 

El?szó ( helyett )

 

Ezt a könyvet a Szüleim emlékének ajánlom.

Eddig – majdnem mindig – másokat kértem meg, hogy írjanak helyettem el?szót.

Most el?ször érzem úgy, hogy én szeretném megtenni.

Három évnyi, kivonatos, válogatott anyag ez. Azt hiszem, azért telhetett el ilyen sok id? a körüLYRAtlan óta, mert nem találtam a koherenciát a „világaimból született” versek között.

Egyszer itt, másszor ott: régi századok Albionjába varázsolódtam, majd a mostani „mába” próbáltam helyezkedni, s tulajdonképpen sehol nem éreztem azt, hogy TELJES vagyok.

Egészen addig, amíg rá nem jöttem: számomra a teljesség, mint olyan, nem is létezik.

Nem, mert valaki, valakik mindig hiányoznak, akármelyik világról legyen is szó.

Egyre kevesebben leszünk, s nem feltétlenül természetes sorrendben megyünk el.

Hordozunk magunkban mindent. Amit megéltünk, s amit elképzeltünk, amit magunknak teremtettünk. A versek is így születtek: jórész valóságos alappal bírnak, direkten vagy indirekten, de akadnak köztük imaginációkkal telített életképek is.

Írtam, viszonylag sokat, szerencsére kontrolláltan, mert nem szerettem volna a saját, fiatal, a bölcsességt?l jócskán távoli értékrendem csapdájába esni.

S itt szeretném hatalmas köszönetemet kifejezni Lator László Tanár Úrnak, akit a mai magyar irodalom egyik abszolútjának tartok: tanácsaival, útmutatásával, leveleivel megannyi alkotói krízisen átsegített.

Ugyanekkora köszönettel tartozom Benyhe János Professzor Úrnak, tulajdonképpen ugyanezekért, s azért, amiért még akkor is hisz bennem, amikor én olykor már saját magamban sem hiszek… emberileg is végtelenül sokat köszönhetek Neki.

Azért, amiért ez a – hivatalosan – harmadik verseskötetem megszülethetett, köszönettel tartozom Nagy Alexandra Költ?lánynak és Családjának, Kemenes Kálmánnak, Öcsémnek: Vesztergom Gábornak, valamint a MRASZ ( Magyar RádióAmat?r Szövetség ) több tagjának, akik Édesapám halála után, önzetlenül felajánlották, hogy számíthatok rájuk.

Egy gyönyör?szép n?: egy elérhetetlenül titokzatos lélekkel bíró Asszony, valamint egy er?s, mindent megvalósító, ?s-konok, okos, világbajnok rádióamat?r-páros lányának lenni nem egyszer? dolog. A megfelelés immáron nem kényszer, hanem szükséglet… ha elhiszem, hogy látnak odafentr?l, akkor már megérte megírni.

Márpedig elhiszem.

Mert léteznek másfajta összeköttetések is, mint az evilági találkozások…

Ilyen érzésekkel bocsátom útra az elmúlt három évet.

Olvassák szeretettel.

Vesztergom Andrea

 

2010. június 5-én, szombaton 18 órakor BUDAPESTEN,

a Háry Pódium Magyar Szó termében

(1088 Budapest, Bródy Sándor u. 30/A)

Szokolay Zoltán: Betiltható bonctechnika c. könyvének

és Vesztergom Andrea Égi csöndrögök c. verseskötetének bemutatója.

Házigazda: Dinnyés József zeneszerz?, daltulajdonos.

 

 

A Szép Magyar Könyv 2009 Verseny díjai, elismerései
 
I.   Gyermekkönyvek
 

–   Díj: Jakabosné Kovács Judit: Kerekít? (Naphegy Könyvkiadó)
–   Oklevél: 1. Lackfi János: A részeg elefánt (Móra Könyvkiadó)
2. Zelk Zoltán: Varázskréta (Móra Könyvkiadó)
 
II.   Tankönyvek
 
–   Díj:      Csajági Sándor-Dr. Fülöp Ferenc: Fizika 9. (Nemzeti
Tankönyvkiadó)
 
III.   Ismeretterjeszt? Kiadványok
 
–   Díj:      Stemlerné Balog Ilona: Történelem és fotográfia (Osiris Kiadó)
–   Oklevél: 1.     Yu Dan: Konfuciusz szívb?l – ?si bölcsesség a ma
emberének (Háttér Kiadó)
2.   Legát Tibor-Széki Dezs?: Buszos könyv (Jószöveg M?hely Kiadó)
3.   Plihál Katalin: Magyarország legszebb térképei 1528-1895 (Kossuth Kiadó)
4.   Kelevéz Ágnes-Szilágyi Judit: Nyugat-képeskönyv (Pet?fi Irodalmi Múzeum)
5.   (sok szerz?): Vác, a Dunakanyar szíve – magyarul és angolul (Vác Város Önkormányzata)
 

IV.   Tudományos m?vek, szakkönyvek, fels?oktatási kiadványok

 
–  Díj:     Dr. Merkl Ottó-Dr. Víg Károly: Bogarak a Pannon régióban (Vas
Megyei Múzeumok Igazgatósága – B.K.L. Kiadó – Magyar
Természettudományi Múzeum)
–  Oklevél: 1. E. Kovács Péter-Szovák Kornél: Infima Aetas Pannonica
(Humanizmus és reneszánsz) (Corvina Kiadó)
2.  Gy?jt?k és gy?jtemények (Kossuth Kiadó)
3.  Rokolya Gábor: A polgári közjegyz?ség emlékezete (Magyar Országos Közjegyz?i Kamara)
4.  (sok szerz?): A patológia alapjai (Medicina Könyvkiadó)
5.  Benk? Melinda-Fonyódi Mariann: Glocal city – Kortárs európai városépítészet (Terc Szakkönyvkiadó)
 
V.  Szépirodalmi és ifjúsági könyvek
 
–     Oklevél:   1. Kertész Imre: A nyomkeres? (Magvet? Kiadó)
2.    Irwin Shaw: Izraeli riportok Robert Capa 94 fotójával (Park Könyvkiadó)
  
VI.   M?vészeti könyvek és albumok
 
–  Oklevél: 1. Parti Nagy Lajos: Pet?fi Barguzinban (Borda Antikvárium)
        2. Fákó Árpád: Húshangok (magánkiadás)
        3. Karczag Ákos-Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság
er?dített helyei (Semmelweiss Kiadó és Multimédia Stúdió
Kft.)
        4. Veszprémi-Bernáth-Rockenbauer: Barabás, Szinnyei,
Márffy (Corvina Kiadó)
      

VII.  Bibliofil és speciális kiadványok

 
–   Oklevél: Béres József: Szép magyar ének (Akovita Könyvkiadó)
  

A Szép Magyar Könyv 2009 Verseny különdíjai

  
–  dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke
Karczag Ákos-Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság er?dített helyei (Semmelweiss Kiadó és Multimédia Stúdió Kft.)
 
–   Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke
Plihál Katalin: Magyarország legszebb térképei 1528-1895 (Kossuth Kiadó)
 
–  dr. Demszky Gábor, Budapest f?polgármestere
Benk? Melinda-Fonyódi Mariann: Glocal city – Kortárs európai városépítészet (Terc Szakkönyvkiadó)
 
–  Antall József Emlékdíj, dr. Antall György felajánlása
Béres József: Szép magyar ének (Akovita Könyvkiadó)
 
–   Oktatási és Kulturális Minisztérium
1.   Könyvtervez?i és tipográfusi díj Vertel Beatrixnak a Rokolya Gábor: A polgári   
közjegyz?ség emlékezete cím? kötet mint tervez?i és tipográfusi alkotás létrehozásáért (Magyar Országos Közjegyz?i Kamara)
2.  Illuszrációs díj Takács Mari garfikusm?vésznek a Bagossy László: A Sötétben 
Látó Tündér cím? kaidvány illusztrálásáért (Pozsonyi Pagony)
3.  Illuszrációs díj Holló Anna grafikusm?vésznek a Finy Petra: Gréta garbója cím?
kiadvány illusztrációiért (Naphegy Könyvkiadó)
 
–  M?vészeti és Szabadm?vel?dési Alapítvány
Jakabosné Kovács Judit: Kerekít? (Naphegy Könyvkiadó)
 
–  Tamás László Emlékdíj, dr. Tamás István felajánlása
A család által legszebbnek ítélt könyvborítónak járó díj Felvidéki Andrásnak, a Parti
Nagy Lajos: Pet?fi Barguzinban cím? kötet borítójáért (Borda Antikvárium)
 
–  Magyar Könyvkiadók és Könyvterjeszt?k Egyesülése – közönségdíj
Kelevéz Ágnes-Szilágyi Judit: Nyugat-képeskönyv (Pet?fi Irodalmi Múzeum)
/ A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és a Veszprém Városi M?vel?dési Központ látogatóinak összesített szavazatai alapján /
 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:40 :: Adminguru
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva