Ã?géret

Ha elérkezne egy utolsó perc,
Ha életemb?l egy utolsó j? el…

 

S az örök boldogság Ígérete vesz körül,
S neked még maradást int az id?…

 

Inkább megfordulok, s újra kezdem
Inkább százszor is akár testet öltök…

 

Mert az örökben is fognám a kezed
mert az id? nem pótol,

s így nem vígasz nekem.

109látogató,1mai

4 Komment

Hagyj üzenetet