Vandra Attila : A Csíkménasági rejtély

Most restaurálják a Csíkménasági templomot. (már két éve) Ott jártam. Felmerült néhány kérdésem megosztom veletek.

A Csíkménasági rejtély

 

Csíkménaság (http://www.kutyahon.de/erdelyi.templomok/csikmenasag/images/terkep_small.jpg) Csíkszeredától 13 km-re keletre a Tapolca-patak völgyében fekszik.

 (http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADkm%C3%A9nas%C3%A1g)

Írásos dokumentum el?ször 1567-ben említi Menessagh néven.

Ám gótikus stílusú temploma, melyet írásos dokumentum el?ször 1583ban említ,

(http://www.kutyahon.de/erdelyi.templomok/csikmenasag/images/DSC00060_small.jpg) egyes szakvélemények szerint 15. században épült egy román kori templom helyén…

Más szakvélemények szerint az épület viszont a XIII . sz. els? felében már állhatott . Sekrestyéje falában 13. századi rózsaablak van… A ma látható kés? gótikus templomot tehát Árpád-kori alapokra, valószín?leg a XV. sz. második felében építik.

A bordák keresztez?déseiben képzeletbeli címereket ábrázoló festett kis hársfapajzsok vannak feler?sítve. Endes szerint ( i.m.73�74.)  az egyik címerpajzson az ?si székely címer egyik változata ismerhet? fel. A szentély északi falán látható

 

AE.T.H. ANO 655 felirat

 

 egy restauráció évszámát jelölheti.

Az épület további érdekessége az építés technológiája. Nem maltert használtak, hanem az oltatlan meszet keverték a kavics közé, majd leöntötték vízzel…

 

Felmerül a kérdés, hogy ha 1655-ben restaurálták, akkor miért 655-öt ír a felirat?. Az ANO és a 655 közt nincs hely egy netán letörl?dött ’1’-esnek… Ám mit keres egy latin feliratú épület Erdélyben 655-ben?

 

655 a 670-ig tartó korai avar korszak vége. Nem jellemz? rájuk a k?építkezés.

Temet?k és földbe vájt házak képezik az avar leleteket. S nem voltak keresztények.

 

„IV. Konstantin uralkodása alatt (668–685) a dunai bolgár honfoglalással párhuzamos mozgalom keretében (amelynek hátterében a kazár birodalom megalakulása és terjeszkedése állott), de azt valamivel megel?zve, még a 670-es években, korábbi szállásaikról kivetett keleti népcsoportok (részben onogur-bolgár, wangar elemek) árasztják el az avar birodalmat.” (http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/36.html) A kett?s honfoglalás hívei szerint a kés?i avar leletek az els? hullámban érkez? magyaroknak tulajdoníthatók. De ez csak 670-t?l kezdve.  

 

A VII században a balkánon megtelepül? szlávok csak a IX. században válnak keresztényekké. A 7. századi avar temet?kben a szlávok jelenlétére többnyire csak az exogámia során n?ül vett asszonyok viseletéb?l lehet következtetni.

A cirill írás 655-ben még nem ismert.

 

655-be II Konstans uralkodik Bizáncban. Ekkor még jelen volt a latin kultúra. (A görög kultúra csak 627 után szorítja ki) De mit keresnek Erdélyben?  

 

Marad a rejtély. Mit jelent ANO 655? Anno 1655? Talán. De talán e kényelmes magyarázat megfoszt egy rejtély megfejtését?l.

 

 

Kedves Barátom, Attila!
Ez az az írás, ami az Egyéb kategóriába sem helyezhet? el szépirodalomként, bármennyire is jól összeszedett és érdekes adatokat, tényeket tartalmaz. Próbáltuk beleilleszteni a Hírek közé, de oda sem találtunk megfelel? indokot. Ám azt javaslom, hogy az érdekes tények közlése miatt a Napló-ban feltétlanl tedd közzé. Megértésedet köszönve, 

barátsággal Zsolt 

Legutóbbi módosítás: 2009.07.19. @ 17:59 :: Vandra Attila
Szerző Vandra Attila 729 Írás
Fő foglalkozásom minden lében kanál. Vegyészmérnöki diplomával sok mindennel foglalkoztam, a legkevésbé a mérnöki életpályával, amelyet otthagytam, miután két évet lehúztam a feketehalmi „színes pokolban.” Azóta főállásban kórházi biokémikusként dolgozom, de másodállásban tanítottam kémiát, biokémiát, fizikát, vitatechnikát és kommunikációelméletet. Önkéntes „munkahelyeim” és hobbijaim még színesebbé teszik a foglalkozásaim palettáját. Számomra meghatározó volt a vitamozgalommal való találkozásom, mely után dominóeffektusként következett a meggyőzéselmélet, pszichológia (tranzakció-analízis) matematikai és pszichológiai játszmaelmélet, neveléselmélet, konfliktuskezelés… lehet valami kimaradt. Hobbijaim: a főzés, természetjárás, utazás, fényképezés, történelem, nyelvészet, az unokázás, és ja persze, szinte kihagytam: az irodalom! Maximalistának tartom magam, amihez fogok, azt szeretem jól végezni, de nem vagyok perfekcionista. A tökéletességtől hidegrázást kapok. Hiszem, hogy egy írónak nem az a szerepe, hogy tükröt mutasson a a társadalomról. Arra ott vannak a hírműsorok. Sokkal inkább az, hogy elgondolkoztassa az olvasót. Egyes írásaim “befejezetlen” , nyitott végével pont ez a szándékom.