H.Pulai Éva : Ã?rj cikket és vidd a félmilliót!

Immár harmadszor hirdettek pályázatot fiatal újságírók részére!
/kulturpart.hu ââ?¬â?? MTI/

 

Búzás Péter, Makó polgármestere hirdette meg immár harmadszor fiatal újságírók részére a város és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) által 2007-ben alapított Pulitzer Szül?városának Díja pályázatot szerdán Budapesten.

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) felajánlása nyomán félmilliós díjjal járó pályázat célja Joseph Pulitzer emlékének ápolása és a fiatal, tehetséges újságírók felkutatása, támogatása.

A pályázat meghirdetésekor Csák Ferenc, az OKM szakállamtitkára elmondta: ez a program Pulitzer szellemi hagyatékát, az összefoglaló, esszészer? min?ségi újságírást támogatja. 

 

Az 1847. április 10-én Makón született Pulitzer József olyan médiabirodalmat hozott létre az Egyesült Államokban, amely jelent?s hatást gyakorolt a politikára, hiszen olyan gazdasági-politikai visszaéléseket tárt fel, amelyek törvényhozási lépésekhez is vezettek – tette hozzá a szakállamtitkár.

A Pulitzer Szül?városának Díját 2007-ben adták át el?ször. Az ország ismert médiaszemélyiségei mondanak véleményt a pályamunkákról, melyekkel szemben elvárás, hogy eredetiek, kreatívak és ötletesek legyenek. 

 

A pályázatokat a makói Pulitzer József Emlékbizottság tagjai bírálják el. A testület elnöke Baló György, tagjai: Mandur László, a parlament alelnöke, Eötvös Pál, a MÚOSZ elnöke, Vince Mátyás, az MTI elnöke, Pálffy István, az MTV Híradójának m?sorvezet?je, Bárándy Péter, a magyarországi Pulitzer Emlékdíj Alapítvány kurátora, Vámos Miklós író, Szetey András f?szerkeszt?, Csillag András Pulitzer-kutató. 

 

A pályázaton bármely iskolatípus tanulói indulhatnak, az alsó korhatár 14, a fels? 25 év. A pályadíj az OKM által felajánlott bruttó 500 ezer forint kategóriánként, valamint Makó város díja egy-egy Pulitzer-szobor, amely Kiss Jen? szobrászm?vész alkotása. A pályázatok beküldésének határideje július 31., az ünnepélyes díjkiosztó Makón lesz október 30-án.

 

Forrás: kulturpart.hu – MTI

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:40 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva