H.Pulai Éva : HÃ?REK CÃ?MSZAVAKBAN!

Egy csésze kávé, vagy tea mellé…, lapozgató.

 

Ezer kilométer, negyven nap: zarándoklat indult Csíksomlyóra

http://inforadio.hu/hir/kultura/hir-272264

 

 

Tizenkét tuti könyv a fesztiválra

A csütörtökön kezd?d? Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra több száz új könyvet jelentetnek meg a hazai kiadók.

http://www.fn.hu/kultura/20090420/tizenket_tuti_konyv_fesztivalra

 

 

Öt Pulitzer-díjat nyert a The New York Times

http://www.fn.hu/media/20090421/ot_pulitzer_dijat_nyert

 

 

Árpád-kori templomok Budapesten

http://www.kulturpart.hu/latvanypart/10940/arpadkori_templomok_budapesten

 

 

József Attila-iratok árverése

Két József Attila-dokumentum ragyog ki a Mike és Társa Antikvárium április 27-i aukciójának rendkívül gazdag, 675 tételt tartalmazó anyagából.

http://prae.hu/prae/news.php?aid=3335

 

 

Linz visszaad egy nácik által ellopott Klimt-képet

http://index.hu/kultur/2009/04/20/linz_visszaad_egy_nacik_altal_ellopott_klimt-kepet

 

 

Bestseller lett Chávez ajándéka

Egy Latin-Amerikáról szóló könyvet ajándékozott a venezuelai elnök Barack Obamának az Amerikai Államok Szervezetének csúcstalálkozóján szombaton.

http://index.hu/kultur/klassz/2009/04/20/bestseller_lett_chavez_ajandeka/?rnd=955

 

 

Elhunyt Lászlóffy Aladár erdélyi költ?, író

http://www.kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=282548&ctag=articlelist&iid=1

 

 

Felfedezés érték? lemez jelent meg a lukovi munkatáborban 1944-ben megölt Weiner László m?veib?l.

http://www.kultura.hu/main.php?folderID=910&articleID=282576&ctag=articlelist&iid=1

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:35 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva