H.Pulai Éva : Átadták a Balassi Bálint – emlékkardot

A magyar költ?k közül a vajdasági Tari István, m?fordításaiért pedig a mongol Daváhügijn Ganbold irodalmár érdemelte ki az elismerést.

 

Immár tizenharmadik alkalommal adták át a Balassi Bálint-emlékkardot szombaton a Gellért Szállóban Budapesten: a magyar költ?k közül a vajdasági Tari István, m?fordításaiért pedig a mongol Daváhügijn Ganbold irodalmár érdemelte ki az elismerést.

 

Bencze Lajos költ? méltató szavai szerint Tari István sosem állt be a sorba, nem hódolt be a diktatúrának, s nem hagyta el a vidéket a háború idején sem, inkább a bujdosást választotta. Tari sok mindenben példát mutatott a kortársaknak: a tartásban, a szül?földhöz való h?ségben és az ottani emberek szeretetében egyaránt – hangsúlyozta.
“Nagyon jó érzés elismerést kapni azoktól, akiknek a tevékenységét, alkotói munkáját, költészetét magam is nagyra becsülöm” – mondta Tari István a díj átvételét követ?en.

 

A mongol Daváhügijn Ganbold munkásságáról, életér?l Buda Ferenc Kossuth-díjas, Balassi Bálint-emlékkardos költ? szólt. Kiemelte azt az örvendetes eseményt, miszerint megjelent a mongol m?fordító Válogatott m?vek a magyar irodalomból cím? kétnyelv? fordításkötete, amelyben 160 magyar író és költ? 40 prózai m?ve és félszáznyi verse szerepel.

A mongol irodalmár, m?fordító az egybegy?lteket arról biztosította: “nem hagyom abba”, a magyar irodalom egy kis részét megismertetem otthon is.

A díjat, egy középkori végvári szablya korh? másolatát Kiss-Rigó László Szeged-csanádi megyés püspök adta át.

A díjátadó ünnepségen az érdekl?d?k meghallgathatták Balassa Sándor zeneszerz? két új Balassi-kórusm?vének ?sbemutatóját az esztergomi Balassa Kórus közrem?ködésével.
Az alapítók szándéka szerint a Balassi Bálint-emlékkarddal a magyar líra kiemelked? alakjait és a magyar irodalmat – benne Balassi költészetét – fordító európai költ?ket jutalmazzák. A Balassi Baráti Kör annak a költ?nek ítéli oda az elismerést, akinek líráját méltónak tartja a reneszánsz alkotó életm?véhez.

Az 1997-ben alapított díj bírálóbizottságának elnöke Makovecz Imre, a kuratórium alapító tagjai közé tartozik L?csei Gabriella, Ladocsi Gáspár, Molnár Pál, Rubovszky András, Zelnik József. A testület minden évben kiegészül az új díjazottal. A grémium munkájában részt vev?, Balassi-emlékkarddal kitüntetettek között szerepel Tóth Bálint, Döbrentei Kornél, Nagy Gáspár, Buda Ferenc, Utassy József, Farkas Árpád, Kiss Benedek, valamint Balassi-fordításaiért a portugál Ernesto Rodrigues és a lengyel Tereza Worowska.

 

Forrás: kulturpart.hu

 

A Balassi Bálint-emlékkard egy középkori mintára kovácsolt végvári szablya, melyet kitüntetésként az arra érdemes költ?knek adnak át. Feltétel, hogy a poéta a magyar líra élvonalába tartozzon, és életm?vét európai szellemiség hassa át. A m?fordítói kardot olyan kiváló irodalmárok kapják, akik a magyar költészetet – benne Balassi verseit – ültetik át anyanyelvükre.

A díjazott személyér?l a Balassi Kuratórium dönt. A kuratórium Molnár Pál újságíró kezdeményezésére alakult 1996 decemberében. Az akkor a Magyar Nemzetnél dolgozó zsurnaliszta L?csei Gabriella újságírót, Zelnik József néprajzkutatót és Rubovszky András szállodaigazgatót hívta egybe, ezután kérték föl elnöknek Makovecz Imre építészt. A testületnek az indulás óta a díjazottak is tagjai lesznek. A magyar költ?k a Magyar Honvédség katolikus tábori püspökét?l – kezdetben Ladocsi Gáspártól, kés?bb Szabó Tamástól vehették át a kardot. Szabó püspöknek a posztjáról való önkéntes távozása után Lackner Pál evangélikus tábori lelkész, majd Ternyák Csaba egri érsek adta át az elismerést. A külföldi m?fordítónak általában Makovecz Imre nyújtja át a szablyát 2008-ban Zelnik József cselekedte ezt Jurij Guszev kitüntetésekor.

A hagyományosan a budai Gellért szállóban tartott átadási ceremónián – a mindenkori honvédelmi miniszter engedélyével – eddig tíz alkalommal szerepeltek a 32. Budapesti ?r- és Díszezred, újabban a Támogató Dandár katonái, így ez az irodalmi ünnep az európai katonai hagyomány részévé is emelkedett.

A kitüntetést 1997 óta adományozzák. Balassi Bálint példája a 21. században is fölemel?. Szükség van olyan költ?kre, akik Balassi szavaival élve „Emberségr?l példát, vitézségr?l formát” tudnak adni. A kardot minden évben Budán a Gellért Szállóban ünnepélyes körülmények között február 14-én, Bálint napján adják át. A szablyát bonyhádi Fazekas József kardkovács, a díszokleveleket pedig Vincze László szentendrei nyomdász készíti.

2002 óta a világhír? Herendi Porcelán Manufaktúra egy, erre a célra készített Balassi-szoborral is megajándékozza a költ?ket.

2006 óta, el?z?leg országos versenyen kiválasztott, “Balassi-kard” védjeggyel ellátott bort is kapnak az érintettek, utalva a “Jó borokkal töltett aranyos pohárok járjanak mi közöttünk” verssorra. Az els? ilyen bor a Balaton-felvidéki Tóth Sándor Balassi-kard F?bora, majd Dula Bence Balassi-kard Bikavére volt. 2008-ban a villányi Szende Gábor Balassi-kard Kékoportója volt a bajnokbor.

2001-ben Kardtársak – Balassi-díjas költ?k antológiája címmel – Molnár Pál szerkesztésében – kötetet jelentetett meg a Kairosz kiadó, ebben Balassitól Utassyig nyolc költ? öt-öt verse olvasható, el?szót Makovecz Imre, utószót Zelnik József írt.

2004-ben – Balassi 450. születésnapja alkalmából – Puszt Tibor rendez? és Molnár Pál dokumentumfilmet készített az irodalmi díjról Kardtársak címmel.

A külföldi költ?k kitüntetésekor – Itáliát kivéve – az adott országok nagykövetei is jelen voltak, s?t nagyobb részt beszédet mondtak a díjátadáson. Rodrigues kitüntetésekor a portugál mellett a brazil nagykövet is megjelent a Gellért szállóban. Guszev kitüntetésén a budapesti orosz nagykövet kiváló magyarsággal köszöntötte az irodalombarátokat.

Guszev kitüntetésekor a Malév is bekapcsolódott az európai Balassi-kultusz gazdagításátba: támogatásként az orosz-magyar légiközlekedési vállalat utaztatta a moszkvai poétát.

Díjazottak

Forrás: hu.wikipedia.org

 

TARI ISTVÁN

GOLYÓT FOG

Éji órán
dió roppan cip?m alatt:
koponyák falát üti át
ily reccsenés-
sel a golyó.

Börtönömmé
vált a nem létez? ország,
otthonommá a bujdosás –
hiányodba
takarózom.

Hiányoddal
takarom le mindazt, amit
elorzott t?lünk e bitang
század: bennem
reng a harang.

Hiányodnak
is golyófogója vagyok –
dió roppan cip?m alatt:
csontot reccsent
csellengésem.

Hazám ez a
hóhérmunkába fulladó,
hullab?zös rablófészek?
Kicifrázza
az enyészet.

Akit még nem
üldöztek, az honnan tudja,
mi is az otthon, a haza ? –
zúg a rögök
vér-torlasza.

Terepszín?
gúnyát gyárt a vénasszonyok
nyara: katonaszökevény
az ?sz – diót
roppant lába.

Éji órán
diót roppant a bujdosás.
Hiányodba megyek haza,
golyót fog a
beszéd fala.

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:32 :: Adminguru
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva