H.Pulai Éva : Népben, nemzetben, alanyban és állítmányban

Persze, lehet alanyban és állítmányban is gondolkodni, érdemes megfogadnunk ezt az ajánlatot is, de Lukácsy Sándor nyelvi búvárkodás helyett tágasabb teret kínál arra, hogy meghatározzuk széltében és hosszában identitásunkat, merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, satöbbi. Megkaptuk azt, ami jár: a Nemzeti olvasókönyvet, mely el?ször 20 éve jelent, 1988-ban, és akkor is már szinte kés?n.

 

A Nemzeti olvasókönyv afféle útravaló, melyben mindent megtudhatunk az összetartozásról, a közösségi érzésr?l, melyet magyarságtudatunk kapcsol össze. Mi az, amelyb?l összetev?dik ez a titokzatos er?? Nos, a nyelvi – és történelmi hagyományból, a történelemb?l, mindabból, amelyb?l felsejlik a nemzeti önismeret. 

A könyv nem protokolláris futam, nem az irodalmi törzsanyagot mondatja fel velünk Lukácsy, hanem olyan antológiát kínál, melyb?l körvonalazódni látszik szellemi önarcképünk. 

Az els?, ami az ember eszébe jut a kötet elolvasása után: kortárs íróink milyen sokat hivatkoznak Szerb Antalra, Kosztolányira, Babitsra, azokra az írókra, akik változatos formákban vallották meg  hazaszeretetüket, és ugyebár milyen szokatlan, hogy az eleinkre oly’ sokat hivatkozó íróknak nincs mondanivalójuk a hazaszeretettel kapcsolatban.

A hazaszeretet tehát tabu, ezt így ki is jelenthetjük. Ahhoz képest, hogy Jókai mondjuk imádta a hazáját, nem jellemz?, hogy bármilyen viszonyt tételeznének ma él? íróink szül?földjükkel kapcsolatban. Így aztán, ha meg akarjuk tudni, hogy mi a magyar ma, kénytelenek vagyunk azoktól identitáskísérleteket olvasni, akik már nem élnek.

„…az erdélyi külön szín hozzátartozik az egységes magyarság színképéhez.” Ezt nem a Magyar Fórumban olvastuk, ezek a gondolatok például Babits Mihálytól származnak. A könyv szemelvényei kiegyensúlyozottan tárják fel a magyarságtudat jellegadó elemeit, például Pet?fit?l nem egy alföldi rónát ünnepl? verset olvashatunk, hanem a Magyar vagyok cím? költést, melyben így ír a költ?: „Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,/ Szégyenlenem, kell, hogy magyar vagyok”

A Nemzeti olvasókönyv nagyjainktól (pl. Kölcsey Ferenct?l, Tamási Árontól, Móra Ferenct?l, Babits Mihálytól, Szerb Antaltól, Széchenyi Istvántól, Pet?fi Sándortól) szemléz gondolatokat. Olyan témákat jár körbe, mint a haza, a haladás, az anyanyelv, a sajtószabadság, a hazaszeretet és a történelmi tudat. A legszebb az lenne, ha minden gimnázium ajándékozna bel?le végz?seinek, és minden politikus, aki ellátogat a Sándor palotába kapna bel?le egyet Sólyom László hivatalától. 

Lukácsy Sándor
Nemzeti olvasókönyv
282 oldal
330 oldal 2990 Ft

 

Forrás: www.kulturpart.hu

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:31 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva