Pozsa Ágnes : Mese, mese, mátka (két hangra)

Cseng? hangon:
Élt egyszer Thébában egy király és egy királyn?. A királyt Laiosznak hívták, a királyn?t pedig Iokaszténak
Még a házasságuk elején megjósolták nekik, hogy szerelmükb?l egy fiú fog születni, aki megöli az apját és elveszi feleségül az anyját.

 

Rep:
naná hogy – nem volt – semmi – szex
a király meg – lazán – inni – kezd
nem is – gondol a – balga – arra (fordítva: arra a balga)
milyen – bajt hoz – rá a – farka (hogy bajt fog hozni rá a farka — pattogósabb)

 

Cseng? hangon:
Egy átmulatott éjszakán összefeküdt a király a királynéval.
Kilenc hónap múlva meg is született a királyi pár fia.
Hej, volt nagy rémület, hogy bekövetkezett a jóslat! Hogy a további katasztrófát elkerüljék, átszúratták a fiú lábát, és egy szolgálónak megparancsolták, vigye fel Kithairón hegyére, hogy ott pusztuljon el a csecsem?.
Szegény csecsem?nek bedagadt a lába. El is nevezték Oidipusznak, azaz, dagadt lábúnak.

 

Rep:
Naná, hogy – hiába – minden csel
A kölyköt – a szolga – viszi el
Kezében – addig – ringatja
Míg álomba – zuhan – kis fattyja (zuhan a kis fattyja)

 

Cseng? hangon:
A szolga jobban félt az istenekt?l, mint a királytól, ezért úgy határozott, hogy megmenti a csecsem? életét. Elvitte a szomszéd ország királyához, és lerakta a palota el?tt a lépcs?re. Volt nagy öröm, heje –huja, hiszen szegény királynak nem született fia. Így aztán a dagadt lábú gyermeket úgy szerette, mint sajátját.

 

Rep:
A pelen – kásból – férfi – lett
Ám egyszer –mikor- inni – kezd,
Így szól -hozzá egy –herce- gecske:
-Te vagy a -király -talált -kölyke?

 

Cseng? hangon:
Oidipusz, hogy fényt derítsen az igaságra elment a delphoi jósdába. Vizsgálták tenyerét, s látva sorsát, rémülve mondták szegény királyfinak, hogy bizony egyszer majd megöli az apját, és elveszi az anyját feleségül .
Oidipusz nevel? apját hitte apjának, és annak feleségét az anyjának. Hogy a jóslat beteljesedését megakadályozza, nem ment vissza a palotába, hanem Théba felé vette utját.

 

Rep:
Naná, hogy – kissé –kiborult- a gyerek
Az úton -vitába –keve-redett
Nem sej- ti, míg- védi -magát
Tutira –leszúr-ta az – apját.

 

Cseng? hangon:
Thébát akkoriban egy Szphinx tartotta félelemben, aki minden nap megevett egy embert. A város csak akkor menekülhetett meg e szörny?ségt?l, ha akad valaki, aki megfejti a kérdést:
„Mi az, ami reggel négy lábon, délben két lábon, este pedig három lábon jár?”
Oidipusz addig törte a fejét, míg végre megtalálta a választ: ez csakis az ember lehet. Ezzel aztán mefosztotta a Szphinxet hatalmától, s jutalmaként elnyerte az özvegy királyné kezét.

 

Rep:
Hiába – minden! – Egyre- megy
A kölyök – az anyjá- val he- tyeg
Figyelj, – haver ez- kicsit – durva!
Négy gye – reket – nemz a – balga. (gyereket is nemz — így könnyebb kiejteni)

 

Cseng? hangon:
Jó emberrel is történhetnek rossz dolgok, de a jó ember akkor is jó ember marad. Oidipusz király igazságosan uralkodott. Ám, a halott király egyik embere nyomozni kezdett a gyilkos után. Összerakott minden kis részletet, és kímélet nélkül közölte Oidipusszal a rettenetet: a saját anyját vette feleségül. Mikor kiderült a szörny? igazság, Oidipusz anyja saját kezével vetett véget életének.

 

Rep:
Ne pa- rázz még -messze- a vége
Üvölt: -nem kell -szeme -fénye
Naná – hogy elveszt-ve e- szét (elvesztve az eszét)
Kiszúr- ja saját- két sze- mét.

 

Cseng? hangon:
Oidipusznak és az anyjának két fia, és két lánya született.
A fiai -Eteoklész és Polüneiklész-, mikor megtudták az igazságot, apjuk ellen fordultak. Oidipusz mérgében rájuk hagyta az országot, veszekedjenek csak rajta. Tudván tudta, hogy a kett?s királyság trónviszályt szül majd. ?maga, Antigoné kíséretében Kolónoszba keresett menedéket.

 

Rep.
A két – kölyök – egymásnak – esett
A vagyonért – naná –versenyre- keltek (naná hogy versenyre…)
Csete – paté és – nagy ka – varc
Gy?lölkö- désig -folyt a -harc

 

Cseng? hangon:
Eteoklész el?zte testvérét, Polüneikészt, aki aztán egy egész sereggel tért vissza, hogy megszerezze magának az apai jussot.
A véres küzdelemben mindkét fiú életét vesztette. A hatalmat, a halott királyné testvére, Kreón vette kezébe. Kreón, a fiatalon meghalt király gyilkosát hazaárulónak nyilvánította, akit sem eltemetni sem megsiratni nem szabad.

 

Rep:
A két csaj – persze – sírni – kezdett
Gondold – csak el –mit veszí – tettek
Tök min- degy volt – ki a – király
Két halott – tesó! –Ugye – sirály?

 

Cseng? hangon:
Oidipusz lányai – Iszméné, Antigoné – a halottakban nem az árulót és a meghalt királyt láttak. Antigoné a lelkiismeretére hallgatva, és az ember ?si törvényére hivatkozva eltemeti testvérét, az árulónak kikiáltott Polüneiklészt. Iszméné nem mer szembeszállni a király parancsával, bár a lelkiismerete neki is azt diktálja, hogy a halottat el kell temetni.

 

Rep:
Kreón – kicsit – elszáll ma- gától
Na és – persze – lila a- pipától
– Ki a – kölyköt – elte- mette
Mehet- utá- na a – földbe!

 

Cseng? hangon
Kreón nem is sejtette, hogy fia: Haimón, titkon szerelmes Antigonéba.
Haimón arra próbálja rávenni apját, hogy bocsásson meg a bátor Antigonénak. Kreón azt hiszi, a fia túl érzékeny, ezért elhatározza, férfit farag a fiából, és a szeme el?tt végezteti ki Antigonét.

 

Rep:
Naná – a srác -nem bírja a -terhet,
Véget – vet az- éle-tének
A csaj – haverkám- megint – zokog
Most már –szerel- me is – halott

 

Cseng? hangon:
Antigoné emelt f?vel vállalja a halált. Kreón csak Antigoné halála után tudja meg, hogy a fia – miatta lett öngyilkos. A felesége is véget vet az életének a fia halálhírének hallatán.

 

Rep:
Látod, – haver – így van – ez
Amit – akarnak az- iste – nek
Az ellen – semmit – nem te- hetsz
Na, csá! –Álmodj- szépe-ket!

——————————————————————————————————————–

Mellézárójeleztem itt-ott, opcionális. 🙂

Legutóbbi módosítás: 2008.10.20. @ 08:23 :: Pozsa Ágnes
Szerző Pozsa Ágnes 52 Írás
"Az élet ízét csak a bolondok ismerik" Ajar