Vers

Haladék…..

  Úgy szakít ki karomból a halál, mint száradó levelet az ?szi szél. Nem hagyom, lelked magamhoz láncolom, sötét kapuk el?tt most érted harcolok   Tudom hogy látsz most, homlokodról elt?ntek a ráncok, közöttünk üvegfal, tested mozdulatlan pihen, most kell [… Tovább]

Vers

Metamorf

A kérd?jelek transzformálhatósága egészen más eset… A kérd?jelek transzformálhatóságaegészen más eset,mint amikor az a bizonyoskanyargós /út/-vonalönmagától egyenessé válik.Hogy a kérd?jelteremt?gondolatösszetételekb?lhogyan leszegyetlen, világos, tiszta pillanat,arra csak megfoghatatlansága adkézzelfogható magyarázatot.Magamtól-t?led.Hogy itt vagyok,és apró gesztusokból építema kapcsolatszer? párhuzamosokvalahol-találkozó egyeneseit.A veled és nélküled pontszer? [… Tovább]

Vers

Utolsó dal…

Széttépett rozsdás lánc…* Széttépett rozsdás lánc, egy el nem lejtett tánc,  arcomra ülő látlelet.   Kihunyt csillag az égen, a fogyóhold keményen  nyomaszt sok életet.   Barázdált ráncos évek, halott virágos rétek,  megoldott képletek.   Halomra ölt remények, elsárgult képregények,  [… Tovább]

Egyéb

Könnyűvérű

    Tisztában vagyok azzal is, hogy többre lennék hivatva, de a nyírségben mi jót tudtam volna kihozni csini kis testemből. A tanácselnök fia, vagyis a polgármesteré /ez mostanság a titulusa/, akart mindenáron rám mászni, de inkább az apját választottam, [… Tovább]

vegyes

Szakad

ezer éve jövök megállás nélkül tranzitéletek igéretföldjein ezer éve jövök megállás nélkültranzitéletek igéretföldjeinés nem vértezett föl semmia hamis igéretek ellencsodálkozni tudokharcolni nemtükröt tart saját gyávaságomnevetszavak vagyokés egyre kisebb magamnakmég szeretném ha nem vennék észrea hiúságom diktálminden rajtam kívülén isvégül mintha [… Tovább]

Vers

széljegyzetek

– más id?ben – le nem fixáltpasztell-krétarajzhalványsemmilyenazt hiszem boldogság voltvalaholbennedbennemmára csak feszengõ szavakegymás mellettazt hiszem szerettelekvalamikoregy más idõben.   /2007-03-08/

Vers

Cseppercek

Weöres Sándor ihletésére. egy csepp, koppanószempillán moccanó   két cseppfelolvadófájdalmunk kioltható   száz csepptúláradószívünkbenringató

Vers

Nem találom sehol…

Nem láthatom többé azt a kicsi házat, hol gyermeki emlékek tanyáznak vérbarack fáimnak már gyökerük sincsen, lilaakácunkból alkonyt gyúrt az Isten. Nem nyílik muskátli kicsiny ablakunkban, piros futórózsa eltűnt a romokban. Öreg birsalmafa pillangó virágok ti engem már többé vissza [… Tovább]

Vers

Dombokon

mondóka-féle, vagy dalvers A szekszárdi dombvidék végig csupa rozsda, a kegyetlen napsugár vörösre mardosta. A jó gazda már buzgón mossa a hordót,szüretelni kéne lassan az Oportót. "Jó lesz a cukorfok…" – dünnyögi magában,s verejtéket töröl az inge ujjában. Szomszéd bácsi [… Tovább]

vegyes

A kenyér íze

gyermekemlék    Füstös konyha, t?zhely sarka hajlott hátú vén anyóka lisztet szitál, nekikészül dolgos karján ere kékül mély a tekn?, kockás kend? venyigeszál, füstös kürt? izzó szája kemencének piroslanak a kenyerek nekem könny?, neki nehéz felgy?rk?zik két dolgos kéz karcol [… Tovább]